Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Iaktta journalistiska principer 2019

Yles ansvariga redaktörer leder och övervakar det redaktionella arbetet. Deras ansvar och uppgifter fastställs i lagen om yttrandefrihet.

De ska se till att Yle i sin innehållsproduktion och utgivning följer lagen, de etiska riktlinjerna och andra anvisningar som gäller bolagets verksamhet.

År 2019 preciserade de ansvariga redaktörerna bland annat anvisningarna om diskussioner på Yles webbplattformar, bolagets anvisningar för sociala medier samt inlänkning av Yles material på sociala medier.

Yles ansvariga redaktörer 2019

Jouko Jokinen

Jouko Jokinen, direktör, ansvarig redaktör, Nyheter och aktualiteter

 • finskspråkiga nyhets-, aktualitets- och regionala innehåll i alla medier

 • nyhets- och aktualitetsprogram och innehåll på engelska, ryska och teckenspråk

Ville Vilénin potretti.

Ville Vilén, direktör, ansvarig redaktör, Kreativa innehåll

 • finskspråkigt drama-, fakta-, kultur- och underhållningsinnehåll i samtliga kanaler

 • barn och ungdomsinnehåll i samtliga kanaler

 • RSO:s verksamhet

Panu Pokkinen

Panu Pokkinen, direktör, ansvarig redaktör, Sport och evenemang

 • sportevenemang - och nyheter i samtliga kanaler

 • enhetens producerade evenemang i samtliga kanaler

Marit af Björkestenin potrettikuva.
Bild: Kimmo Räisänen / Yle

Marit af Björkesten, direktör, ansvarig redaktör, Svenska Yle

 • Svenska Yles innehållshelheter i alla medier

Ismo Silvo.
Bild: Yle

Ismo Silvo, direktör, ansvarig redaktör, Utgivning

 • utgivningsenhetens producerade innehåll i samtliga kanaler

 • enhetens internationella inköp samt arkivverksamhet i samtliga kanaler

Maiju Saijetsin potrettikuva.

Maiju Saijets, chef, ansvarig redaktör, Yle Sápmi

 • program på samiska i alla medier

Ansvariga redaktörer för Yles andaktsprogram 2019

 • finskspråkiga andaktsprogram: Kimmo Saares, Kyrkans informationscentral

 • svenskspråkiga andaktsprogram: Lucas Snellman, Kyrkans central för det svenska arbetet

 • samiska andaktsprogram: Erva Niittyvuopio, Uleåborgs stifts domkapitel.

Etikchefens översikt 2019

Ur etikchefens synvinkel var 2019 ett händelserikt år. Redaktionerna fortsatte att arbeta för gedigen journalistik, och i synnerhet MOT:s och Spotlights team för grävande journalistik samt Yles nyhetsbevakning på olika språk lyckades få fram viktiga uppslag för nyheter.

Innan ett inlägg eller program går ut måste det granskas med tanke på den journalistiska etiken.

Uppfylls kriterierna för publicering? Har alla berörda parter haft möjlighet att framföra sin syn i samma sammanhang? Hur ska informationen för ett nyhetsinslag hämtas på ett korrekt och kritiskt sätt? När ska nyhetskällan ges källskydd? Hur är det med integritetsskyddet av källorna eller föremålen för ett nyhetsinslag?

Yles redaktioner begrundar ovan nämnda noga innan ett nyhetsinslag publiceras och ofta deltar etikchefen i diskussionerna. Ju hetare nyhet det handlar om, desto noggrannare övervägs formuleringarna.

Yles uppdrag är att tillhandahålla finländarna tillförlitlig information.

Yles uppdrag är att tillhandahålla finländarna tillförlitlig information med iakttagande av reglerna och riktlinjerna för journalistisk verksamhet. Vi gör vårt yttersta för att undvika fel, men ingen är felfri. Vi axlar vårt ansvar genom att tillstå våra misstag och rätta till dem.

Innehållskreatörerna på Yle står i en oavbruten dialog med det omgivande samhället. Enligt en förfrågan som vi utförde bland Yles redaktörer utsätts de för försök till trakasserier eller påtryckning i arbetet och mängden verbal påtryckning (”hatretorik”) har ökat.

Verbala påtryckningar är den vanligaste formen som innehållskreatörerna utsätts för. Över hälften av informanterna hade utsatts för verbala attacker och var femte hade råkat ur för dem regelbundet.

Saklig och motiverad feedback på vårt arbete är alltid välkommet. Trakasserier tolererar vi däremot inte. Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare och stödjer innehållskreatörerna om de utsätts för trakasserier och ser till att alla har en trygg arbetsmiljö.

Vi arbetar för Yles oberoende varje dag. Med bland annat våra instruktioner för en säker dialog vill vi skapa ett gott diskussionsklimat mellan Yles medarbetare och finländarna.

– Timo Huovinen, chef för journalistisk standard och etik på Yle

På andra språk