Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Länkning till Yle-material i sociala medier

Godkänt vid de ansvariga chefredaktörernas möte 18.12.2018. Guiden har uppdaterats senast 27.8.2020.

Får man marknadsföra det egna företagets verksamhet genom att länka till Yles innehåll i sociala medier?

Utgångspunkten är att varje aktör har yttrandefrihet. På basen av detta kan Yle inte förbjuda aktivitet som är i enlighet med lagen.

Som public service-bolag har Yle ändå särskild status. Lagen om Rundradion Ab förbjuder Yle att göra reklam i sina tjänster. I Yles egna etiska regler konstateras även att bolaget inte fungerar som ett verktyg för reklam eller marknadsföringskommunikation.

I samma regler konstateras även att Yles program eller innehåll inte får användas i marknadsföringssyfte. Yle kan ändå, enligt eget övervägande, marknadsföra sina egna innehåll och samarbetsprojekt.

I riktlinjerna konstateras vidare att Yles innehåll på webben kan länkas enligt god praxis för länkande.

Därför tolkar Yle det som att innehåll kan länkas i sociala medier eller annanstans på webben om det sker sakligt, är motiverat och länkandet inte ger ett intryck av att det är fråga om marknadsföring. I samband med länkandet framgår exempelvis att en person, en sakfråga eller ett fenomen presenteras i en Yle-artikel eller ett Yle-program och länkandet sker på företagets egna kanaler i sociala medier.

Om länkandet kan betraktas som marknadsföring av en person, en sakfråga, en produkt eller ett fenomen, kan länkningen anses bryta mot lagstiftningen för Yle och motsätta sig Yles etiska riktlinjer. Ett exempel på detta är betald synlighet i sociala medier. Om sådant upptäcks förutsätter Yle att marknadsföringskampanjen och/eller länkningen upphör.

Guiden har uppdaterats: De ansvariga chefredaktörerna har den 27.8.2020 lagt till formuleringen "eller annanstans på webben" i meningen "Därför tolkar Yle det som att innehåll kan länkas i sociala medier om det sker sakligt, är motiverat och länkandet inte ger ett intryck av att det är fråga om marknadsföring".

På andra språk