Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Om Yle Arkivet

Kollage av Arkivets innehåll, 2018
Bild: Yle Arkivet

Yles arkiv består av en unik samling finländskt innehåll. Bland annat finns tv-program och film från och med år 1906 samt radiomaterial från 1935 fram till dags dato.

Förutom program inom allt från nyheter och aktualiteter till musikaliska mästerverk, barnprogram och vetenskap finns också musik, fotografier, ljudeffekter och noter bevarade.

Arkivet digitaliserar sina samlingar systematiskt så att det unika materialet ska kunna användas också framöver. Så långt det är möjligt av upphovsrättsliga skäl strävar Yle också efter att publicera arkivmaterialet på nätet.

Arkivet är nu en egen helhet. För tillfället kan du bara hitta svenska klipp i det, men uppe i högra hörnet kommer du till den finska delen, Elävä arkisto

Du kan bläddra bland artiklarna enligt ämne, person, nyckelord och klassificering.

Du kan bläddra bland och dela med dig av de ämnen redaktionen valt att lyfta.

Du kan också söka bland de ämnen redaktionen tidigare lyft bland annat på Arkivets förstasida.

I samband med en artikel får du gärna skriva ner och bidra med dina egna minnen till händelsen för att bli en del av den gemensamma levande historian.

Endast vissa enskilt markerade programklipp kan laddas ner till den egna datorn.

Behöver du en kopia av ett program för privat eller professionellt bruk, vänligen kontakta Yle Arkivförsäljning

Hitta i Arkivet med hjälp av sökfunktionen

Artiklar och medieklipp hittar du bäst med hjälp av sökfunktionen. I sökresultaten visas också nyckelord, personer, redaktörernas artikelsamlingar samt övriga klassificeringar. Vill du göra en djupare sökning, kommer du vidare genom att klicka på till exempel ämne, personens namn eller plats.

Skärmdumpar av Yle Arkivet
Bildtext Skärmdump av Yle Arkivet.
Bild: Yle Arkivet

Du hittar också nyckelord och klassificeringsmetoderna i samband med artiklar. Nyckelord och klassificering relaterade till en artikel hittas till höger på varje artikelsida. Genom att klicka på nyckelordet visas övriga artiklar relaterade till ämnet. Till vald artikel förflyttas du genom att klicka på dess namn. Efter nyckelordet skapas en länk (gå till nyckelordet). Genom att klicka på länken hittar du alla de artiklar där ifrågavarande nyckelord ingår.Nyckelord kan också listas och användas vid sökning.

Om du skriver in en persons namn i sökfältet, till exempel Urho Kekkonen, visas de artiklar där nyckelordet är Urho Kekkonen. Skriver du till exempel plats, till exempel Tammerfors, hittas alla artiklar där händelsen utspelats i Tammerfors.

Söker du med endast orden Urho Kekkonen, visas allt innehåll där ifrågavarande fras ingår. Det innebär att sökfunktionen hämtar alla de rubriker och artikeltexter där Kekkonen nämns, även om han inte figurerar i artikelns mediefiler.

Yle och rättighetsinnehavarna förutsätter att de moraliska rättigheterna respekteras. Materialet får inte användas i etiskt tvivelaktiga sammanhang eller i en felaktig kontext. Det är inte heller tillåtet att använda materialet i reklam, marknadsföring eller för andra kommersiella ändamål.

Om Arkivets/Elävä arkistos material används i strid med avtalet och dessa användarvillkor har Yle rätt att förbjuda användningen och stoppa inbäddningen.

Dessa villkor berör endast Arkivets/Elävä arkistos material. Vad gäller Yles övriga material bör användarvillkoren kontrolleras på respektive sida.