Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Omvärld och strategi 2019

Mediekonsumtion

 • Människor kan välja mellan otaliga alternativ och ta till sig innehåll på den plattform och vid den tidpunkt som de själva önskar.

 • Finländarnas tilltro till nyhetsmedierna är högst i världen.

Symboli-kuva, jossa puhuvat kasvot.

Mediemarknaden

 • Google och Facebook har redan cirka 60 procent av webbreklamen i Finland.

 • Den globala konkurrensen tvingar medierna i Finland att se sig om efter nya intjäningsmodeller och samarbetsformer.

 • Konkurrensen om visningsträttigheter hårdnar.

Euro-symboli

Medieteknik

 • Ny teknik gör hemmen allt smartare. Många enheter förstår inte ännu finska.

 • De snabba 5g-näten skapar nya sätt att producera, distribuera och konsumera medieutbud.

5G-symboli

Reglering av kommunikationen

 • Många länder har infört strängare reglering av internetplattformar.

 • Finlands regering fastställer i sitt program att den ska stärka Yles ställning och trygga bolagets oberoende.

Lakipykälä-symboli

Omvärlden förändras – Yle hänger med

Utbudet av tjänster och innehåll som konkurrerar om människors tid ökar, samtidigt som färre medier skapar sammanhållning. Fragmenteringen av människors värderingar, livsstil, kultur och mediekonsumtion ökar.

Yles public service-uppdrag är att stödja det finländska samhället och den finländska kulturen. Detta framhävs också i Yles strategi från 2017.

År 2019 fokuserade vi strategin på följande fem tyngdpunkter som ska ge bättre service till våra kunder, det vill säga finländarna:

 1. 15–29-åringar ❤️ Yle

 2. Mera live och närvaro: Yle syns, hörs och känns

 3. Vi förklarar världen på ett bättre sätt

 4. Nya audioformat

 5. Ett bättre Yle för dig

Varje medarbetare på Yle bidrog till att främja de gemensamma tyngdpunkterna genom sin arbetsinsats eller inom nätverk.

Läs mera: Tyngdpunkter: Vårt fokus år 2019

År 2019 uppnådde vi det mål som ställts beträffande den tid som under 45-åringar använder på Yles webbtjänster. Dessutom ville vi stärka finländarnas engagemang till Yles innehåll och tjänster. Här lyckades vi delvis. Dessutom lyckades Yle uppnå samtliga långsiktiga mål för kundrelationer.

Vi vill ge finländarna bästa möjliga public service

Yle var enligt finländarna det mest tillförlitliga mediebolaget 2019. Den starka tilltron baserar sig på Yles högkvalitativa utbud och oberoende journalistik samt närvaron och den kontinuerliga dialogen med finländarna.

Yle arbetar just nu fram en ny strategi som införs under 2020. Strategin avspeglar omvälvningarna på teknikområdet och i samhället – såväl i finländarnas vardag som globalt.

På andra språk