Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Personanpassning och nyhetsautomation i Yles tjänster

Yle använder personanpassning i sina tjänster så att varje finländare kan hitta intressant innehåll att titta på, lyssna på eller läsa. Nyhetsautomationen har som uppgift att skapa av redaktionen på förhand definierade innehåll automatiskt.

För oss är det viktigt att rekommendationer byggs upp på ett etiskt hållbart och transparent sätt. I utvecklingen av Yles tjänster följer vi bolagets verksamhetsprinciper och principer för dataskydd.

Yle strävar efter att ständigt förnyas. Genom rekommendationer och nyhetsautomation skapar vi nya sätt att använda media och hjälper finländare hitta nytt, överraskande innehåll.

Vad avses med personanpassning av tjänster och nyhetsautomation?

Opinionsnämnden för massmedier rekommenderar att mediebolagen berättar hur de använder nyhetsautomation och personanpassning i sina tjänster. I sitt uttalande “om markering av nyhetsautomatik och personanpassning” har ONM avgränsat de berörda begreppen på följande sätt:

 1. Personanpassning är inriktning av innehåll på olika sätt till olika människor – till exempel en webbplats, en startvy på mobiltelefonen eller någon annan del av en tjänst, såsom en rekommenderad artikellista, som anpassas efter personens beteendehistoria. I denna text används även termen rekommendationer för personanpassning.

 2. Nyhetsautomation – till exempel s.k. nyhetsrobotar och andra algoritmiska verktyg som automatiskt genererar och publicerar journalistiskt innehåll, till exempel text eller infografik.

1. Rekommendationer i Yles tjänster

Personanpassning, dvs. rekommendationer baserade på algoritmer förbättrar Yles förmåga att presentera innehållet på Yles webbplatser och appar åt användarna. Målet med rekommendationerna är att erbjuda finländarna innehåll som de nödvändigtvis inte annars skulle stöta på och som kan intressera dem vid en viss tidpunkt.

Genom rekommendationerna vill vi erbjuda och skapa betydelsefulla upplevelser för varje finländare. Det största värdet av rekommendationerna uppstår i interaktionen mellan innehållet och kunderna, på ett personligt och meningsfullt sätt.

I anknytning till rekommendationer framförs ibland en oro om att användarna till följd av rekommendationerna ser alltför ensidigt innehåll. Yle ser allvarligt på saken. Vi utvecklar rekommendationerna så att mångsidigheten hos det innehåll som lyfts fram och görs tillgängligt förbättras kontinuerligt. Målet med rekommendationer är att omfattande presentera Yles mångsidiga innehåll till olika användare och undvika att betona liknande eller allmänt populärt innehåll.

I framtiden är Yles mål att utveckla rekommendationerna så att de blir allt mer träffsäkra, bl.a. genom förbättring av metadata. För användare som har loggat in med Yle-kontot kommer rekommendationerna att bli allt mer personliga.

Vilken form av rekommendationer omfattar Yles tjänster?

Av de innehåll som finns i Yles tjänster lyfts en del fram av en algoritm och en del av redaktionen. Yles användare kan även själva påverka en del av de rekommendationer de får. Rekommendationer av Yles webbtjänster grundar sig på webbläsarens kakor, mobilapparnas enhetsidentifikatorer eller Yle-kontot, ifall användaren har loggat in i Yles tjänster.

Yles rekommendationstjänster kan delas in i fyra kategorier:

 1. Rekommendationer för innehåll som intresserar dig

 2. Rekommendationer för mer om samma ämne

 3. Rekommendationer som hanteras av användaren

 4. Rekommendationer för presentation av innehåll

I flera av Yles tjänster används flera olika former av rekommendationer samtidigt. Alla rekommendationer är dock inte i användning samtidigt i någon av tjänsterna.

1) Rekommendationerna för innehåll som intresserar dig

Rekommendationer som grundar sig på att man till exempel på startsidan eller kategorisidan lyfter fram innehåll som baserar sig på användarens användningshistorik. Förutom användarens eget beteende påverkas rekommendationerna även av innehållets preferens (i vilken utsträckning konsumeras innehållet) och trendning (hur mycket innehållet konsumeras under en viss tid).

Exempel:

Kuvakaappaus Yle.fi etusivulta.
Bildtext Listan Luitko jo nämä (Läste du redan dessa) i högra kanten på webbplatsen Yle.fi samt det som plockats fram under den använder rekommendationerna Innehåll som intresserar dig.

De första plocken av program på startsidan till Yle Arenan.
Bildtext De första och viktigaste plocken av program på startsidan till Yle Arenan samt de program och programpaket som visas undertill formas med hjälp av rekommendationerna Innehåll som intresserar dig och lyft som gjorts av redaktionen.

2) Rekommendationerna för mer om samma ämne

Grunden för rekommendationerna är användarens egen användningshistorik samt andra användares liknande användningshistorik som utgår från det innehåll användaren har konsumerat eller som bäst konsumerar i Yles tjänster. Till exempel listan Se också på på Arenan formas utifrån den här rekommendationen.

Rekommendationer för de aviseringar roboten Voitto rekommenderar på Nyhetskollen utnyttjar samma logik. Användaren kan ge respons om de rekommendationer hen har fått direkt i appen genom att visa tummen upp eller ner för innehållet. Genom att visa tummen upp för innehållet får användaren i fortsättningen mer innehåll om samma ämne.

Exempel:

Yle Arenan och listan Se också på
Bildtext Listan Se också på på Yle Arenan använder rekommendationerna Mer om samma ämne.

Listan Se också på Yle Arenan.
Bildtext Listan Se också på i Yle Arenans spelare bildas med hjälp av rekommendationerna Mer om samma ämne.

Voitto tipsar i Nyhetskollen.
Bildtext Med hjälp av de aviseringar roboten Voitto i Nyhetskollen använder för att rekommendera innehåll kan man genom att visa tummen upp för innehållet i fortsättningen få mer innehåll med samma ämne.

3) Rekommendationer som hanteras av användaren

Dessa är rekommendationer där användaren markerar ett visst innehåll som intressant och får mer anknytande innehåll i framtiden. Till exempel i appen Nyhetskollen kan användaren själv öka eller minska betoningen på vissa ämnen i slutet av artikeln. Utifrån betoningarna skapas i appen listan För dig som innehåller rekommendationer om Yles nya innehåll. Betoningarna på ämnen påverkar även de nyheter som erbjuds i form av aviseringar direkt på låsskärmen till mobila enheter.

Oväntade, stora nyhetshändelser läggs även till på nyhetskollens lista För dig. Mer om detta under “Hur avgränsas Yles rekommendationer”.

Nyhetskollen har även en nyhetslista och -aviseringar Nära dig, vars rekommendationer grundar sig på positionsdata som användaren har förmedlat manuellt eller automatiskt. Användaren kan själv välja direkt i appen eller via inställningarna för sin egen mobila enhet huruvida Nyhetskollen utnyttjar positionsdata för rekommendationen Nära dig. På webbplatsen svenska.yle.fi kan användare som har loggat in med Yle-kontot se rekommendationer om innehåll som berör närliggande objekt på listan Nära dig.

Exempel:

Nyhetskollen och ämnen
Bildtext I appen Nyhetskollen kan användaren själv öka eller minska prioriteringen av olika ämnen, vilket påverkar det innehåll som rekommenderas.

4) Rekommendationer för presentation av innehåll

Rekommendationer som skräddarsyr element som presenterar innehåll, till exempel bilder, rubriker eller andra element. Människor gillar olika saker och därför är ett sätt att hjälpa användare att hitta innehåll som intresserar dem att personanpassa de element som anknyter till innehållet. Rekommendationerna utnyttjar information om användningskontexten, till exempel användarens enhet, tid eller profil.

Till exempel på Arenan kan en användare av serien Sorjonen se en presentationsbild av den bistra huvudpersonen, medan en annan användare ser en bild av två av seriens rollfigurer som kramas. På startsidan till Svenska Yle kan användaren se rubriken för en sportnyhet skriven antingen ur det vinnande eller det förlorande lagets synvinkel.

Exempel:

Kuvakaappaus kahdesta näkymästä Yle Areenaan, joissa ohjelmilla on erilaiset jakokuvat.
Bildtext På Yle Arenan kan olika användare visas olika bilder ur samma serie.

Hur avgränsas Yles rekommendationer?

Yle rekommenderar inte allt innehåll för sina användare i alla situationer. Rekommendationerna kan i vissa situationer och för vissa målgrupper avgränsas antingen av tekniska, journalistiska eller etiska skäl.

 • Nyhetsredaktionens journalistiska val går alltid före algoritmens val. Till exempel kan redaktionen i fall av en stor nyhetshändelse besluta att ämnet eller ett visst innehåll är så viktigt att det måste visas för alla användare.

 • På Yle Arenan rekommenderas inte nyhetsinnehåll för användarna, utan man strävar alltid efter att rekommendera nyheter i den tjänst som producerar innehållet, till exempel på webbplatserna svenska.yle.fi. och yle.fi/uutiset eller i appen Nyhetskollen.

 • På Barnens Arena rekommenderar vi inte barnprogram för minderåriga.

På vilket sätt mäts rekommendationstjänsterna?

Samtliga rekommendationsalgoritmer som Yle använder testas alltid före de publiceras. Den typiska formen av testning är det s.k. a/b-testet, där användare av olika tjänster slumpmässigt delas in i två olika grupper. I testet bedöms effekterna av algoritmbaserade rekommendationer i förhållande till antingen icke-algoritmbaserade användargränssnitt eller en annan version av algoritmbaserade rekommendationer. Först när modellerna producerar statistiskt betydande skillnader för olika användargrupper, kan rekommendationsalgoritmen publiceras.

Typiskt utvärderade mätare för lyckade algoritmbaserade rekommendationer är:

 • ökning av mångsidigheten i det konsumerade innehållet

 • ökning av den använda tiden i tjänsterna

 • nya ämnesområden hittas

 • påbörjande av laddning av sida eller video/audioinspelning

 • storleken på den grupp användare som är intresserad av att använda eller använder den funktion som bygger på aktivt algoritmbaserade rekommendationer.

Ibland mäts argoritmbaserat beslutsfattande även direkt med kvalitativa undersökningar i vilka användare tillfrågas om sin omedelbara åsikt eller ombes att ge respons på de rekommendationer de har fått. Användare kan skicka respons om de rekommendationer de har fått även direkt i tjänsten, bl.a. i appen Nyhetskollen.

2. Nyhetsautomation i Yles tjänster

Vad är nyhetsautomation?

Med nyhetsautomation avses ett program som har utvecklats på Yle som utifrån de data som har matats in i programmet automatiskt producerar text, bild, ljud eller video.

Nyhetsautomation används för att Yles redaktörer ska få tid över till att göra mer komplicerat och djupgående innehåll. Automationen möjliggör skapandet av sådant innehåll som redaktionerna, på grund av resurseringen, annars inte hade haft möjligt att skapa.

Hos finska Yle Nyheter har det innehåll som har genererats automatiskt markerats som genererat av roboten Voitto. Roboten Voitto genererar till exempel artiklar om europeiska fotbollsligor utifrån spelhändelser i matcher och statistik.

Vilket nyhetsinnehåll genererar automationen?

Automationssystemet gör aldrig innehållet helt självständigt, utan Yles redaktion beslutar alltid om användningen av automationssystemet.

Robotjournalisten Voitto gör innehåll utifrån innehållsdefinitioner och former som har skapats av en människa, dvs. redaktionen. Dessutom definierar redaktionen vilka datakällor automationssystemet utnyttjar.

Roboten Voittos innehåll är standardiserat. Till exempel för att delge ett matchresultat finns det för rubriken ett på förhand avgränsat antal färdiga meningar och satser, i vilka färdigt definierade ord och formuleringar används.

Roboten Voitto genererar artiklar som innehåller text och bilder bl.a. om följande ämnen: NHL, damernas och herrarnas FM-liga, damernas och herrarnas Salibandyliiga, Premiere League, Champions League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 och Serie A. Dessutom utnyttjas roboten Voitto för att generera vissa nyhetsbrev, till exempel brevet Seuraa kansanedustajaasi (Följ din riksdagsledamot).

Artiklar som har genererats genom automation har tydligt markerats som skrivna av roboten Voitto. I slutet av artiklarna kommer också att införas en markering som berättar att artiklarna har genererats genom nyhetsautomation.

Artikeln av roboten Voitto.
Bildtext Roboten Voitto skriver nyheter om bland annat sportresultat.

För ytterligare information om rekommendationer i Yles tjänster eller nyhetsautomation kontakta:

 • Om de personanpassnings- dvs. rekommendationstjänster som Yle använder: Jaakko Lempinen, Head of AI, Yle

 • Om Yle.fi och webbplatsen Yle nyheter, apparna Nyhetskollen och Yle.fi, aviseringarna som Roboten Voitto rekommenderar: Jarno Koponen, Head of AI and Personalization, Yle News Lab

 • Om robotjournalisten Voitto: Jarkko Ryynänen, projektchef, finska Yle Nyheter

 • Om Yles dataskydd: Kirsi Hietanen, dataskyddombud, Yle

Yles medarbetares e-postadresser har formen fornamn.efternamn@yle.fi.

På andra språk