Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Principer för valkandidaters medverkan i program

I Yles etiska regler för programverksamheten och programinnehåll (EPI-reglerna) ingår följande riktlinje för valkandidaters medverkan i program:

De ansvariga redaktörerna godkände reglerna på sitt möte 21 november 2016.

I program som sänds inför riksdagsval, Europaparlamentsval, val av republikens president, kommunalval eller församlingsval tillämpas inte något generellt förbud för kandidaterna att medverka i program./

Det finns inte något generellt förbud för personer som kandiderar i riksdagsval, Europaparlamentsval, val av republikens president, kommunalval eller församlingsval att medverka i program som sänds inför valen. I sådana fall måste Yle ändå se till att ingen kandidat får fördelar i förhållande till andra kandidater genom att medverka i ett program.

Valkandidaters medverkan i journalistiska sammanhang bedöms enligt journalistiska grunder.

Valkandidaters medverkan i underhållningsprogram ska samordnas separat och alltid avtalas med de ansvariga redaktörerna.

Anvisningar för Yles medarbetare och personer som regelbundet medverkar i program:

Då Yles medarbetare eller personer som regelbundet medverkar i program kandiderar i ett val eller eftersträvar kandidatur måste Yle säkerställa att tillförlitligheten inte äventyras och att alla kandidater behandlas lika.

Det innebär att om medarbetare eller utomstående som regelbundet medverkar i program kandiderar i ett val eller eftersträvar kandidatur, begränsas deras arbete så att personer som utför redaktionellt arbete får andra uppgifter där de inte får någon särskild publicitet eller har möjlighet att påverka det innehåll som publiceras.

Ändringen ska göras så fort det blir känt att personen tänker ställa upp i ett val. Medarbetare bör informera sin chef om sina avsikter att kandidera i ett så tidigt skede som möjligt. På så sätt är det möjligt att säkerställa att kandidater som producerar innehåll för Yle inte särbehandlas i förhållande till de övriga kandidaterna.

Samma begränsningar gäller de av Yles medarbetare som utför offentligt valarbete till förmån för en kandidat.

När Yles medarbetare medverkar i sociala medier ska de, både i egenskap av privatperson och i sin yrkesroll, se till att Yles roll som oberoende och trovärdig informationsförmedlare inte äventyras.

Personer som regelbundet gästar program måste följa samma principer som gäller Yles medarbetare.

På andra språk