Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Produktion av program med sponsring

Yle får inte producera sponsrade program. Med program som produceras av Yle avses också program som Yle beställer hos underleverantörer för eget bruk.

Med sponsring avses finansiering av eller annat ekonomiskt understöd till program med syfte att främja försäljning av något som gynnar sponsorn eller göra sponsorn mera känd.

Sponsring omfattar alla typer av fall där pengar, produkter eller tjänster ges i syfte främja synligheten för finansiärens eller en tredje parts produkter eller tjänster i programmet, eller där finansiärens eller en tredje parts ställning eller försäljning av produkter eller tjänster kan påverkas av programmet.

Visning av sponsrat program

Yle får visa sponsrade program, det vill säga köpa visningsrätter till ett program som innehåller sponsring, då programmet inte har producerats på beställning av Yle och för Yle (t.ex. färdiga program).

Annan extern finansiering eller finansiellt stöd

Annan extern finansiering eller annat finansiellt stöd tillåts då

  • finansiärens/sponsorns ordinarie uppdrag inte omfattar kommersiell verksamhet

  • finansiären/sponsorn inte ges synlighet i programmet

  • samarbetets syfte är att främja ett allmänt, allmännyttigt eller i övrigt samhälleligt viktigt intresse

  • finansiären/sponsorn inte kan påverka besluten om programmets innehåll.

Yles partner har inte rätt att avtala om någon form av finansiering eller ekonomiskt stöd för ett program utan att i varje enskilt fall i förväg komma överens om detta med Yle.

På andra språk