Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Arkivmaterial från Yles TV-arkiv

Sådana samproduktioner där Yle får alla rättigheter kan få en del av ersättningen i form av arkivmaterial. Mängden arkivmaterial begränsas i allmänhet till 10-15% av programmets längd och materialets värde räknas in i totalersättningen. Det är då fråga om sådant arkivmaterial som Yle har alla rättigheter till och som inte föranleder ersättningar till frilansers. Användning av sådant material där t.ex musiker eller skådespelare förekommer är begränsad.

Då Yle resurserar en arkivredaktör som en del av sin ersättning åt produktionsbolaget tar arkivredaktören endast fram förslag på möjligt material. Produktionsbolaget får alltså en lista med program att titta på och välja från. Själva överföringen av arkivklippen, via molntjänsten Aspera, måste resurseras inom Yle så att en produktionskoordinator eller redaktör ingår i samarbetsformen.

Ifall Yle får begränsade rättigheter till produktionen, dvs det utomstående produktionsbolaget behåller kommersiella rättigheter, t.ex rätt till utlandsförsäljning eller utgivning av DVD eller motsvarande, måste produktionsbolaget köpa in rättigheterna till arkivmaterialet (via Yle Sales) till ett pris som beror på hur omfattande rättigheter produktionsbolaget behöver.

Bra att veta: Ifall det ingår arkivmaterial från Yles arkiv, som Yle inte har alla rättigheter till, begränsas Arenarättigheterna till publicering inom Finlands gränser.

Nyhetsmaterial
Yle har avtal gällande nyhetsmaterial med några internationella nyhetsbyråer. Huvudsakligen gäller att rättigheterna begränsats till nyheter och aktualiteter. Bildmaterialet får inte användas i fel sammanhang och inte heller överlåtas till tredje part. Webbrättigheterna till utländskt nyhetsmaterial är begränsade till webbsidor vars huvudsakliga publik är i Finland. Bildmaterialet får användas bara så länge avtalet med nyhetsbyrån är i kraft.

Annat arkivmaterial
Produktionsbolaget kan naturligtvis köpa arkivmaterial från andra arkiv än Yles TV-arkiv eller få tillstånd att använda privata arkiv. I så fall skall produktionsbolaget leverera ett intyg av rättighetsinnehavaren på att arkivmaterialet får användas i produktionen och sändas på Yles kanaler.

Rapportering
För Yles interna arkivrapportering behöver Yle uppgifter om det arkivmaterial som använts i produktionen, vad det är fråga om för material och från vilket/vilka arkiv materialet härstammar. Det här är speciellt viktigt om Yle får inserträttigheter till programmet. Ifall Yles arkivmaterial använts skall det framgå ur vilket program materialet är taget och när det programmet sänts första gången.

Länk till Yles arkivlista