Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Arkivmaterial från Yles TV-arkiv

Yles arkivmaterial

I avtalet framgår om avtalspartnern har rätt att använda Yles arkivmaterial i programmet. Om rätt till användning av Yles arkivmaterial ingår i avtalet, får avtalspartnern av Yles ansvariga producent besked om vem som är kontakperson på Yles arkiv. Om Yles arkivmaterial inte ingår i avtalet, kan avtalspartnern vid behov köpa arkivmaterial från Yles Arkivförsäljning.

Yles arkivmaterial får inte användas på ett sätt som skiljer sig från materialets saksammanhang och det får inte redigeras på ett otillbörligt sätt så att dess ursprungliga innebörd förändras.

Yles arkivmaterial får inte användas på ett sätt som skadar Yle Nyheters trovärdighet.

Avtalspartnern kommer överens med Yles producent om sökning och kopiering av Yles arkivmaterial, samt schemaläggningen av arbetet. Om inget annat har överenskommits har Yle minst 14 arbetsdagar på sig att leverera arkivmaterialet. Yle levererar materialkopiorna i filformat enligt separat överenskommelse. Materialkopiorna innehåller högst tre gånger så mycket arkivmaterial som den maximala mängden Yles arkivmaterial som anges i avtalet.

Annat arkivmaterial

Avtalspartnern får använda annat arkivmaterial än Yles arkivmaterial i programmet förutsatt att avtalspartnern kan skaffa samma rättigheter till arkivmaterialet som Yle får till programmet.

Parterna kommer i avtalet överens om programmet får innehålla material som publicerats under Creative Commons- eller public domain licenser.

Uppgifter om arkivmaterialet

När Programmet levereras till Yle ska Avtalspartnern på Yles arkivmaterialblankett, som bifogas Avtalet, uppge det arkivmaterial som har använts i Programmet.

Länk till Yles arkivlista