Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Eftertexter

Observera att Yles ansvariga utgivare skall nämnas i eftertexterna, dvs Johanna Törn-Mangs.

Utöver det som sägs i Yles allmänna avtalsvillkor för programproduktion (YSE) gäller följande:

Eftertexternas slutliga utformning beror på programmets genre.

Huvudregeln är att eftertexterna inte innehåller tack. I eftertexterna kan man dock tacka sådana samarbetsparter eller personer som har medverkat i programmet utan ersättning eller utan kommersiellt eller annat eget intresse gällande programmets innehåll.

Om programmet har sponsorer eller andra utomstående finansiärer som Yle har godkänt, får bara namnet anges. Logotyper, produkter, varumärken eller internetadresser får inte förekomma.

Eftertexternas längd (förutom drama) ca 26’’ eller 21’’ utan produktionsbolagets logotyp.

Uttrycket ”I samarbete med” används t.ex. i samband med finansiering från myndigheter eller då en icke kommersiell part på ett betydande sätt har gjort en insats i programmets produktion.

Ifall det gäller rena inköp, dvs program som redan är färdigställda och där Yle köper visningsrätter av programmet, så då ingår ju inget omnämnande om Yle i eftertexterna eftersom Yle inte varit med i själva produktionsprocessen. 

Exempel:

Beställningsprogram (med alla rättigheter)

Producerat av BOLAG Ab
för Svenska Yle / ”Producent”

[Med stöd av
Svenska Kulturfonden
Föreningen Konstsamfundet]

Ansvarig utgivare / Johanna Törn-Mangs

Yle + årtal

[Prodbolagets logo]

Samproduktioner (med begränsade rättigheter och utomstående finansiärer)

Produktion
BOLAG Ab

I samarbete med
Svenska Yle / ”Producent”

Med stöd av
Fonder & övriga finansiärer (i stödets storleksordning i allmänhet)

Ansvarig utgivare / Johanna Törn-Mangs

Yle + årtal (skall ersättas av Yle-logo om de andra stora finansiärerna kräver att få ha logo)

[Prodbolagets logo]

Hybrider (med teknik och personal från Yle)

Sist i credit-listan:

Producenter
”Producent” / BOLAG Ab
”Producent” / Svenska Yle

[Producerat med stöd av
Svenska Kulturfonden
Föreningen Konstsamfundet]

BOLAG Ab
Svenska Yle

Ansvarig utgivare / Johanna Törn-Mangs

Yle + årtal

[Prodbolagets logo]

NV-Samproduktioner

Produktion
BOLAG Ab

I samarbete med
Svenska Yle / ”Producent”
SVT/NRK/DR/RUV / [”Producent”]

Med stöd av
Nordvision
Fonder & övriga finansiärer (i stödets storleksordning i allmänhet)

Ansvarig utgivare / Johanna Törn-Mangs

Yle + årtal

[Prodbolagets logo]