Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Leverans av audiomaterial - checklist

Vid samproduktion/beställningsprogram gällande audioprogram kan allt leveransmaterial sändas till Pia Slangar som sedan koordinerar materialet vidare (om inte annat överenskommits).

Gå igenom avtalet och vad som ska levereras tillsammans med din Yle producent. Kom ihåg att allt material ska godkännas av Yle producenten före leverans.

Innan leverans

1. Sändningsformat - Format
Programmet levereras enligt audions tekniska direktiv:

Länk till: Tekniska direktiv för audio

Yle mottar programmet som fil till molntjänsten Aspera. Slangar förser produktionsbolaget med tillgång till Asperan samt information om hur filerna skall namnges.

2. Godkännande av program innan leverans
De enskilda episoderna levereras på förhand till Yles producent för godkännande. (Produktionsbolaget kan ladda upp fil för godkännande via WeTransfer eller annat).

3. Sändningsnamn/Arenans serienamn, vid serie ev skilda publiceringsnamn för Arenan per avsnitt
Kom överens om Programmets sändningsnamn/publiceringsnamn (i kontrakt står det oftast ett arbetsnamn). Vid serier, om de enskilda avsnitten på Arenan skall ha egna avsnittsnamn, bolla gärna dessa rubriker med Yle producenten på förhand.

Leverans av informationsmaterial

Leverans av audioprogrammet OCH det övrigt material skall ske senast enligt deadline i kontrakt. Det är helt tillåtet att sända material före det utsatta datumet. Yle föredrar att materialet kommer som ”ett paket” dvs att allt tillhörande sändningsmaterial sänds samma dag. Men om detta inte är möjligt och det visar sig att ett visst material behövs asap, sänd då delar av materialet så fort som möjligt.

Slangar förser er med tillgång till Asperan. Övrigt sändningsmaterial kan mejlas till pia.slangar@yle.fi eller enligt överenskommelse laddas upp till en given Google drivefolder.

1. Sändningsnamn/Arenans serienamn, vid serie ev skilda publiceringsnamn för Arenan per avsnitt
Informera Yle om vad Programmets sändningsnamn/publiceringsnamn. Vid serier, informera om de enskilda avsnitten på Arenan skall ha egna avsnittsnamn.

2. Programtext/tablåtext/arenatext (kort text)
En kort programtext/pufftext för varje avsnitt på 5-6 meningar.

Programtexter behövs för Arenan, tidningars infospalter och till mediernas programinformationssystem Venetsia. Det är den här texten som får lyssnaren att välja program! I slutet av texten ska framgå: Produktionsbolaget, årtal.

3. Arenans seriebeskrivning
Vid leverans av serier behövs en kort text för Arenan som beskriver och väcker intresse för serien i sin helhet. Texten kan vara allt från 200 till 600 nedslag. Texten skall innehålla centrala sökord och Programmets namn ska nämnas i grundform åtminstone en gång.

4. Presstexter/texter till medier (längre text)
För marknadsföring av programmet behövs en puff/presstext. Ifall det är frågan om en serie kan det finnas behov av skilld presstext för varje avsnitt eller åtminstone till några av seriens delar. Kom överens med Yle vad som behövs. Texten kan vara allt från en halv A4:a lång till en hel sida. Därtill behövs en ca 1200 tecken lång allmän text om programmet som används för eventuella broschyrer och/eller webb.

Ifall Yles marknadsföring behöver pressmaterial före det deadline som står i kontraktet, kontaktar de produktionsbolaget personligen och hör sig för om det är möjligt att få material på förhand. Detta material kan behövas till säsongsvisa marknadsföringsinfon eller särskilda marknadsföringslyft.

5. Webbartiklar
Behovet av eventuella webbartiklar bör kommas överens om på förhand med Yles producent.

Då produktionsbolaget skriver texter för webben ska dessa inte skrivas som reklampuffar för en radio- eller tv-produktion. Målsättningen är att den text som skrivs för webben är en journalistisk text med rubrik och ingress som utgår från innehållet. Det betyder att webbtexten också ska kunna fungera självständigt, så att den som enbart tar del av den skrivna texten på webben ska kunna få en inblick i vad produktionen handlar om.

6. Bilder och bildtext
Produktionsbolaget bör leverera en högupplöst huvudbild, Key Image, av Programmet för marknadsföringssyften (en allmän bild som representerar ditt Program eller din serie i sin helhet). Bilden ska vara av tillräckligt hög kvalitet (antal pixlar och skärpa - bildens långsida ska vara minst 4000 pixlar) så att den kan avgränsas lodrätt och vågrätt enligt behov. Bilderna levereras i max. storlek.

Produktionsbolaget bör leverera personbilder (rollporträtt) av centrala karaktärer i Programmet samt bilder från varje avsnitt av Programserien (3–5 bilder per avsnitt). Avsnittsbild 1920 x 1080 px (16:9), 72 dpi.

För publicering till Arenan behövs:

Kvadratbild/Key image Bildformat: 1:1

Omslagsbild/Key image Bildformat: 16:9

Avsnittsbilder i serien Bildformat: 1:1

Tips:

När du komponerar din bild, ha det viktigaste i mitten av bilden och tillräckligt med "luft" kring det centrala i kompositionen. Då kan Yle i sin tur beskära bilden enligt de behov som olika bildsättningar och utgivningsplattformer kräver. Då behöver Du inte ha stenkoll på pixlar hit och dit. Men ta alltid bilden i hög/högsta kvalitet! Och leverera även bilderna i max storlek (leverans via vissa mobilenheter har visat sig packa bilder till mindre storlek).

Ifall produktionsbolaget producerat programgrafik eller logotyp för Programmet som syns på bilden bör ändå en ren bild utan grafik levereras, de levereras då till Yle som skilda filer.

Till varje bild ska bifogas information om vilket avsnitt bilden beskriver, vem som finns i bilden samt fotografens namn.

Se mera instruktioner för bilder i Bildmanualen s. 28->

7. Radiopuffar
Kom överens med Yles producent vilka typer av radiopuffar som behövs. Kan vara frågan om:

- 1 allmän puff för korta produktioner.
- 3 allmänna puffar för säsongsvisa produktioner.
- en puff inför seriestart.
- en puff för varje sändning.
- puffarna ska vara 30 sekunder och innehålla datum + sändningstid.

8. Ev videon för sociala medier, videon för webbartiklar
Videor för sociala medier eller webbartiklar kan behövas, 1 - 2 videor av enskillt Program, 2 - 3 videor för serier. Längden för dessa videor kan variera från 15 - 120 sekunder beroende på innehållet. Videornas längd och idé skall godkännas av Yle, samt även ansvaret för grafik och textning av dessa videon.

Teknisk definition: H264/mp4.

9. Lista på medverkande, upphovsmän, innehåll
En tydlig lista på vem som gjort vad i produktionen behövs för Yles innehållsrapportering av programmet.

10. Tillstånd för ev arkivmaterial
I kontraktet mellan Yle och Produktionsbolaget står det överenskommet om vad som gäller angående arkivmaterial. Yle behöver en redovisning av arkivmaterial. Lista arkivmaterialet och skicka kopior av alla tillstånd som gäller arkivmaterial.

11. Musikuppgifter
All musik som finns i programmet skall uppges på Yles musikblankett. Denna information behöver Yle för att i sin tur göra musikrapporteringen.

Som ett förtydligande, trots att viss musik för produktionsbolaget är ”teostofri” så behöver Yle ändå dessa uppgifter eftersom Yle betalar sändningsavgift (lähetyskorvaus) för musiken. Samma sak är det med kompositörer som inte är Teostomedlemmar, produktionsbolaget måste ändå uppge till Yle vem som står för musiken. Var uppmärksam vad det står i kontraktet om musikanvändning.

Leverera även räkning och kvitto på betald mekaniseringsavgift (vid avtalsform med begränsade rättigheter).