Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Leverans av webbmaterial

I samband med samproduktion behövs det också specifikt webbmaterial. Det är i regel produktionsbolaget som levererar webbinnehållet och då finns det inskrivet i avtalet.

Texter

Då produktionsbolaget skriver texter för webben ska dessa inte skrivas som reklampuffar för en radio- eller tv-produktion. Målsättningen är att den text som skrivs för webben är en journalistisk text med rubrik och ingress som utgår från innehållet. Det betyder att webbtexten också ska kunna fungera självständigt, så att den som enbart tar del av den skrivna texten på webben ska kunna få en inblick i vad produktionen handlar om.

Texterna kan användas både på Arenan och på Svenska.yle.fi. Varje avsnitt behöver en egen text.

Stillbilder

Varje text kräver också en eller flera bilder. Stillbilderna bör ha en upplösning på 300 dpi och vara minst 3072 px på den längre sidan. Bilderna ska ha bildtexter som berättar vem som syns på bilden. Informera också Yle vem som fotograferat bilderna.

Video- och audioklipp

Varje text får gärna kombineras med ett eller flera video- och audioklipp. Klippen som publiceras på Svenska.yle.fi är i regel väldigt korta. Ett webbklipp får gärna vara kortare än en minut, men det kan också vara längre om det är motiverat.

Video- och audiomaterialet kan vara i något av följande format:

Video inklusive audio:
Kan levereras enligt samma tekniska HD specifikationer som Tv-program eller Mpeg4 (.mp4, codec h.264, helst minst 720p, men upp till 1080p), QuickTime (.mov, lämpligt för DV25-material), Mpeg2 (.mpg). Materialet bör innehålla färre än 16 ljudspår.

Enbart audio:
Mpeg3 (.mp3, helst minst 256 kbps), Wave (.wav).

Förutom videoklipp, stillbilder och texter kan man leverera också annat innehåll för webben. Man kan till exempel göra enkäter, test, bildspel eller frågesporter.

Yles producent och redaktionen på Svenska.yle.fi diskuterar gärna innehållsmässiga aspekter på webbmaterialet i planeringsskedet.