Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Leverans av Yle Fem/Arenan material - checklist

För att underlätta samarbetet mellan Yle och produktionsbolag går leverans av allt sändningsmaterial gällande inhemsk tv/arenan-produktion till Pia Slangar eller Carina Wahlroos på Svenska Yle. Innan leverans kan produktionsbolag även kontakta Slangar i tekniska frågor. I övrigt är det Yles producent som är kontaktperson och samarbetspartner vid inhemsk samproduktion, beställningsprogram och inköp.

Gå igenom avtalet och vad som ska levereras tillsammans med din Yle producent. Kom ihåg att allt material ska godkännas av Yle producenten före leverans.

I det underskrivna kontraktet mellan Yle och Produktionsbolaget finns information gällande vilket material och vad som skall beaktas vid samarbete med Yle. Vid standardkontrakt gäller följande:

Innan leverans

1. Sändningsformat - Format
Pia Slangar kan kontaktas i formatfrågor och hur tv/arenaprogrammet smidigast når Yle. Programmet levereras enligt Yles tekniska direktiv:

Länk till Technical Requirements: På engelska eller finska

Yle mottar programmet som videofil till molntjänsten Aspera eller i undantagsfall som videofil på extern hårdskiva/usb-minne. Slangar förser produktionsbolaget med uppladdningslänk till Asperan.

2. Eftertexter och ”Yle + årtal”
Följande obligatoriska uppgifter placeras sist i sluttexterna i alla beställningsprogram:

Produktionsbolagets producent, Produktionsbolagets namn eller logo; Ansvarig producent/Svenska Yle, Chef för programinköp och samarbeten, Ansvarig utgivare; Yle (utskrivet eller logo); Årtal (=det år då innehållet blivit färdigt)

Se närmare direktiv För- och eftertexter

3. Andra språk än svenska
Meddela alltid vilka språk som ingår i programmet ifall det förekommer andra språk än svenska. Ifall det förekommer språk vi misstänker att det inte är så lätt att hitta översättare till, är det bra om Yle i god tid får denna information så att lämplig översättare engageras. Språkinformationen ges till Yles kontaktperson som förmedlar infon vidare.

4. Godkännande av program, för- och eftertexter och grafikplanscher
Produktionsbolaget bokar tid hos Yle producent för gemensam tittning/godkännande innan programmet levereras. Programmets för- och eftertexter skall även godkännas av Yle producent. Var uppmärksam var grafikplanscher placeras! Yle-logo tillkommer vid sändning och publicering uppe till vänster i rutan. Översättnings- och programtextningens textblock upptar vid tv-sändningar ca 1/6 i höjdled i nedre delen av bilden. Om det talas samtidigt som det ligger grafik i bilden, ska grafiken placeras ovanför denna tänkta linje, gärna med lite marginal. Arenans textning visas lite lägre i bilden. Men följ tv-sändningarnas anvisningar vid produktion av program till Yle. Se närmare direktiv Grafik, hörnlogo och undertextning

5. TV-sändningsnamn/Arenans serienamn, vid serie ev skilda publiceringsnamn för Arenan per avsnitt
Kom överens om vad programmet skall heta (i kontrakt står det ofta ett arbetsnamn). Programmets tv-sändningsnamn/Arenans serienamn/huvudrubrik bör inte vara längre än 40 nedslag (inkluderar mellanslag). Ge gärna förslag till finskt sändningsnamn (ifall ni har åsikter om vad ert program borde heta på finska).

Vid serier, om de enskilda avsnitten på Arenan skall ha egna avsnittsnamn, bolla gärna dessa rubriker med Yle producenten på förhand.

Leverans av sändningsmaterial

Leverans av tv/arenaprogrammet OCH övrigt sändningsmaterial skall ske senast enligt deadline i kontrakt. Det är helt tillåtet att sända material före det utsatta datumet. Yle föredrar att materialet kommer som ”ett paket” dvs att allt tillhörande sändningsmaterial sänds samma dag. Men om detta inte är möjligt och det visar sig att ett visst material behövs asap, sänd då delar av materialet så fort som möjligt.

Programmet laddas upp till molntjänsten Aspera. Övrigt sändningsmaterial kan även laddas upp till Asperan eller mejlas till pia.slangar@yle.fi / carina.wahlroos@yle.fi

1. TV-sändningsnamn/Arenans serienamn, vid serie ev skilda publiceringsnamn för Arenan per avsnitt
Programmets tv-sändningsnamn/huvudrubrik bör inte vara längre än 40 nedslag (inkluderar mellanslag). Ge gärna förslag till finskt sändningsnamn (ifall ni har åsikter om vad ert program borde heta på finska).

Vid serier, informera om de enskilda avsnitten på Arenan skall ha egna avsnittsnamn.

2. Programtext/tablåtext/EPG (kort text)
Programtexter behövs för Arenan, tidningars tv-spalter, digiboxens EPG-info och till mediernas programinformationssystem Venetsia. Det är den här texten som får tittaren att välja program! Texten rekommenderas vara högst 220 nedslag, men texten till Arenan kan vara längre vid behov. I slutet av texten ska framgå: Produktionsbolaget, årtal. Yle behöver texten 6 veckor före sändning p.g.a att exempelvis tidsskrifter går i tryck flera veckor före sändningsdatum samt att texten skall översättas till finska.

3. Arenans seriebeskrivning
Vid leverans av serier behövs en kort text för Arenan som beskriver och väcker intresse för serien i sin helhet. Texten kan vara allt från 200 till 600 nedslag. Texten skall innehålla centrala sökord och Programmets namn ska nämnas i grundform åtminstone en gång.

4. Presstexter/texter till medier (längre text)
För marknadsföring av programmet behövs en puff/presstext. Ifall det är frågan om en serie kan det finnas behov av skilld presstext för varje avsnitt eller åtminstone till några av seriens delar. Kom överens med Yle vad som behövs. Texten kan vara allt från en halv A4:a lång till en hel sida. Därtill behövs en ca 1200 tecken lång allmän text om programmet som används för eventuella broschyrer och/eller webb.

Ifall Yles marknadsföring behöver pressmaterial före det deadline som står i kontraktet, kontaktar de produktionsbolaget personligen och hör sig för om det är möjligt att få material på förhand. Detta material kan behövas till säsongsvisa marknadsföringsinfon eller särskilda marknadsföringslyft.

5. Webbartiklar
Behovet av eventuella webbartiklar bör kommas överens om på förhand med Yles producent.

Då produktionsbolaget skriver texter för webben ska dessa inte skrivas som reklampuffar för en radio- eller tv-produktion. Målsättningen är att den text som skrivs för webben är en journalistisk text med rubrik och ingress som utgår från innehållet. Det betyder att webbtexten också ska kunna fungera självständigt, så att den som enbart tar del av den skrivna texten på webben ska kunna få en inblick i vad produktionen handlar om.

6. Bilder och bildtext
Produktionsbolaget bör leverera en högupplöst huvudbild, Key Image, av Programmet för marknadsföringssyften (en allmän bild som representerar ditt Program eller din serie i sin helhet). Bilden ska vara av tillräckligt hög kvalitet (antal pixlar och skärpa - bildens långsida ska vara minst 4000 pixlar) så att den kan avgränsas lodrätt och vågrätt enligt behov (bilden skall kunna beskäras i 16:9 liggande, 1:1 kvadrat, 9:13 stående, affischbild). Bilderna levereras i max. storlek.

Produktionsbolaget bör leverera personbilder (rollporträtt) av centrala karaktärer i Programmet samt bilder från varje avsnitt av Programserien (3–5 bilder per avsnitt). Avsnittsbild 1920 x 1080 px (16:9), 72 dpi.

Vid serier behövs en seriebild för Arenan som representerar serien i sin helhet. Seriebild/headerbildens format är 1920 x 823 px (21:9).

Tips: När du komponerar din bild, ha det viktigaste i mitten av bilden och tillräckligt med "luft" kring det centrala i kompositionen. Då kan Yle i sin tur beskära bilden enligt de behov som olika bildsättningar och utgivningsplattformer kräver. Då behöver Du inte ha stenkoll på pixlar hit och dit. Men ta alltid bilden i hög/högsta kvalitet! Och leverera även bilderna i max storlek (leverans via vissa mobilenheter har visat sig packa bilder till mindre storlek).

Allt bildmaterial bör levereras utan grafik. Ifall produktionsbolaget producerat programgrafik eller logotyp för Programmet bör de levereras till Yle som skilda filer.

Till varje bild ska bifogas information om vilket avsnitt bilden beskriver, vem som finns i bilden samt fotografens namn.

Om bilderna är skärmbilder ska de vara av HD-material.

Kolla närmare instruktioner i Bildmanualen

7. Tv-trailers, videon för sociala medier, videon för webbartiklar
Behovet av eventuella trailers eller videon bör kommas överens om på förhand med Yles producent.

Tv-trailer för ett enskillt program och som då används som förhandsmarknadsföring bör vara till sin längd 15 - 30 sekunder. Om det gäller en serie kan behovet vara 2 - 3 trailers av själva serien och 1 trailer per avsnitt. Trailermaterialet skall inte innehålla grafik. Trailern levereras enligt samma tekniska HD specifikationer som själva Programmet.

Videor för sociala medier eller webbartiklar kan behövas, 1 - 2 videor av enskillt Program, 2 - 3 videor för serier. Längden för dessa videor kan variera från 15 - 120 sekunder beroende på innehållet. Videornas längd och idé skall godkännas av Yle, samt även ansvaret för grafik och textning av dessa videon. Teknisk definition: H264/mp4.

8. Lista på medverkande, upphovsmän, innehåll
En tydlig lista på vem som gjort vad i produktionen behövs för Yles innehållsrapportering av programmet. Ifall det av eftertexterna tydligt framgår detta, räcker det med ett textdokument av kreditlistan. Ifall det ingår övriga medverkanden och intervjuade som inte nämns i kreditlistan är det bra om dessa tillförs till textdokumentet om medverkanden. Namn på medverkande/intervjuade kan behövas även vid översättning.

9. Språk, översättning, programtextning, manus
Meddela alltid vilka språk som ingår i programmet! Yle står för all översättning till svenska och finska gällande programmen Produktionsbolagen levererar till Svenska Yle. Programmen programtextas även till svenska för personer med hörselnedsättning.

För vissa programtyper behövs utskrivet textmanus, tidskodade manus eller speakmanus. Om detta finns oftast överenskommet i kontraktet. Eventuella manus levereras samtidigt som programfilerna anländer till Yle. Trots att programtypen eventuellt inte kräver manus, men ni ändå har ett sådant, är Yle alltid tacksam över att emotta allt som finns i textformat.

10. Tillstånd för ev arkivmaterial
I kontraktet mellan Yle och Produktionsbolaget står det överenskommet om vad som gäller angående arkivmaterial. Yle behöver en redovisning av arkivmaterial. Lista arkivmaterialet och skicka kopior av alla tillstånd som gäller arkivmaterial.

11. Musikuppgifter
All musik som finns i programmet skall uppges på Yles musikblankett. Denna information behöver Yle för att i sin tur göra musikrapporteringen.

Som ett förtydligande, trots att viss musik för produktionsbolaget är ”teostofri” så behöver Yle ändå dessa uppgifter eftersom Yle betalar sändningsavgift (lähetyskorvaus) för musiken. Samma sak är det med kompositörer som inte är Teostomedlemmar, produktionsbolaget måste ändå uppge till Yle vem som står för musiken. Var uppmärksam vad det står i kontraktet om musikanvändning.

Leverera även räkning och kvitto på betald mekaniseringsavgift (vid avtalsform med begränsade rättigheter).