Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Leveranssätt, tekniska tips och teknisk check (TV/Arenan)

Programmet levereras till Yle på ett sådant sätt som är ändamålsenligt och möjligt för båda parterna.

Aspera – molnleverans

Materialleveranser till Yle sker via molntjänsten Aspera. Via en länk per e-post, som skickas av er kontaktperson, fås tillgång till uppladdning till molnet. Aspera kräver en plugin, Aspera Connect Plugin. Meddelande om installation kommer automatiskt när ni klickar på länken i e-postmeddelandet. Installationen är enkel, det är bara att följa anvisningarna. Aspera fungerar i de flesta webbläsare, men ifall något skulle krångla så testa med att byta till en annan webbläsare.

Hur snabbt uppladdningen till Asperan sker är beroende av er nätanslutningshastighet.

Extern hårdskiva eller minnessticka

Leverans av videofiler på hårdskiva eller USB-sticka kan undantagsvis ännu godkännas. Den externa enheten lämnas då hos Mediehusets vaktmästare eller kan sändas per post. Var tydlig med information om mottagare och vilket program det gäller. Att observera är att hanteringen vid postleverans kan i värsta fall skada den externa hårdskivan. Önskvärt är att inga andra filer, än det som gäller programleveransen till Yle, finns på hårdskivan eller minnesstickan. Dessa returneras till produktionsbolag med den risken att de kan skadas vid postleverans i retur.

”Början och slut” på en videofil

Inom Yle så är det ännu kutym att en videofil skall starta med en informationsplansch på 15 sekunder, sen börjar själva programmet på 10:00:00.00 (Master in). I slutet skall finnas några sekunder svart efter Master out.

När Yle tar emot filer från Produktionsbolag är denna ”Master in” (själva programmets början) inte längre en regel så att den måste föregås av ljudnivåscheck (”vinku” på finska) och information. Ett program kan börja på 00:00:00.00, utan startplansch och check av ljudnivå. Men Svenska Yles rekommendation är att det finns en startplansch och vilket program det är frågan om, så att rätt program arkiveras under rätt område i arkivet Metron. Detta är speciellt viktig information när det gäller serier, där många program levereras samtidigt.

OBS 1: I slutet på en videofil borde det finnas åtminstone några sekunder svart (efter att själva programmet är slut, Master out). På så vis kan vi trygga att produktionsbolagets logo fejdas ut på ett snyggt vis tills nästa program tar över.

OBS 2: Ifall en informations startplansch används i början på filen, då måste bilden övergå till svart i ett par sekunder innan själva programmet börjar!

"Konstnärlig frihet"

Ifall det i programmet förekommer medvetna val, där det exempelvis hör till att det skall finnas flera svarta bildrutor eller att det avsiktligt lämnats bort audiospår, meddela gärna detta i leveransskedet. Vid den tekniska checken kan det vara svårt att avgöra om det är frågan om medvetna val eller om det från produktionsbolagets sida skett ett tekniskt missöde.

Ett program anländer till Yle - alla programfiler går igenom en teknisk check

Det är av yttersta vikt, att det program som Produktionsbolaget levererar är ”den sista versionen” av programmet, som enligt Produktionsbolaget är det program som skall sändas och publiceras. Leveranser av nya versioner bör undvikas, så kolla att all grafik är rätt, kolla er exporterade fil så att exempelvis ljudet är stereo och inte mono innan ni levererar programfilen till Yle.

Ett program som mottas av Yle går alltid genom en teknisk check. Yles mediacenter är ansvarig över att programmet teknisktsätt är redo för sändning och publicering. Efter den tekniska kontrollen arkiveras det godkända programmet i det ”bandlösa arkivet” Metro, för att sedan just inför sändning överföras till sändningsservern och/eller publiceras till Arenan.

Den tekniska checken på Yle består av genomgång av automatiska rapporter för både bild och ljud som uppkommer i den tekniska processen. Men i sista han är det det mänskliga ögat och örat som avgör om programmet är godkänt för sändning!