Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Ljudbearbetning enligt EBU R 128 (TV/Arenan)

EBU R 128 är den tekniska ljudstandarden som gäller för tv-sändningar i Yles kanaler. Kallas även för loudness, hörstyrka på svenska eller äänekkyys på finska. Enligt denna standard normaliseras ljudnivåerna efter ett medelvärde vars syfte är att få bättre ljudkvalitet, där dynamiken kan bevaras utan att lyssnarnivån blir lägre. På så vis blir ljudupplevelsen behagligare inom programmen, mellan programmen och vid kanalbyte till de broadcasters i Finland som följer samma standard.

Target level for programme loudness: -23 LUFS
Permitted maximum true peak level: -1 dBTP

Värdet för programhörstyrkan, dvs medeltalet för ett helt program, skall vara -23 LUFS. Den högsta tillåtna toppnivån är -1 dBTP.

Vid ljudbearbetningen skall man speciellt ta hänsyn till den talade dialogen eller talets tydlighet i jämförelse med övrigt ljudmaterial. Det rekommenderas att ljudmixningen görs så att den normala dialogen eller talet sätts till -23 LUFS.

Loudness Range (LRA) eller programmets variation i hörstyrka, ger en uppfattning om programmets dynamik. Här finns inga givna referenser. Det mänskliga örat är fortfarande det viktigaste verktyget! Men rekommendationerna är följande:

LRA less or equal 15 LU for stereo programmes more than 2 minutes
LRA less or equal 20 LU for 5.1 surround programmes more than 2 minutes

Om LRA är mindre än 5 LU kan det indikera att ljudets dynamik är alltför stävjad (eng. suppression) eller i vissa fall för starkt komprimerad.

LRA mätning görs inte på program som är kortare än 2 minuter. Där kan man istället använda sig av Momentary loudness, en mätning av hörstyrkan enligt den kortaste tidsskalan. Där är den maximala rekommendationen för korta program +8 LU:

+8 LU for programmes up to 2 minutes