Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Marknadsföringsmaterial audio

Produktionsbolag skall tillsammans med Yle producent gå igenom materialbilagan och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet. Vid behov så ordnas även marknadsföringsmöten.

Avtalspartnern och Yles ansvariga producent kommer separat överens om omfattningen av Programmets Marknadsföringsmaterial.

Utgångspunkten är att Avtalspartnern levererar följande material till Yle:

Presstext

- beskrivning av programmets innehåll, form och ämnesområden, samt en presentation av programmets upphovspersoner.

- levereras till Yle genast efter att avtalet är undertecknat.

Seriebeskrivning för Arenan

- en säljande text på max 600 tecken som lyfter fram innehållet på ett intressant sätt. Därutöver information om upphovspersoner

Avsnittspecifika namn och texter

- namn på både serie och avsnitt enligt överenskommelse med ansvarig producent på Yle. En presentation över det ämne som avsnittet behandlar och av de personer som intervjuas

Ljudpuffar

- en allmän puff

- avsnittsspecifika puffar enligt överenskommelse

- pufflängd 30-45 sekunder

- ca 3-4 korta, 15-20 sekunder långa, intresseväckande klipp för some

Övrigt ljudmaterial

- rena jinglar eller ren musik/ljudmatta för användning i programmets

marknadsföringsmaterial för some

Stillbilder

För en podd/audioserie behövs olika slags bilder. En seriebild med grafik och även seriebilden och grafiken separat, samt bilder för press, spridning och marknadsföring. Avtalspartnern och Yles ansvariga producent diskuterar och kommer separat överens om bilderna under produktionens gång.

Observera!

Programledaren förbinder sig att inte, under den tid då Yle första gången överför programmet till allmänheten, medverka i sådana kommersiella sammanhang som kan äventyra Yles eller innehållets trovärdighet. Programledaren förbinder sig också att, i samband med programmets marknadsföring, avhålla sig från att placera reklam på de av sina konton i sociala medier som hänför sig till programmet.

Marknadsföringsmaterial för audioinnehåll