Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Marknadsföringsmaterial audio

Produktionsbolag skall tillsammans med Yle producent gå igenom materialbilagan och bestämma vilket material som behövs för just det aktuella Programmet. Vid behov så ordnas även marknadsföringsmöten.

Sändningsnamn/publiceringsnamn

Sändningsnamn, vid serie ev skilda publiceringsnamn för Arenan per avsnitt
Informera Yle om vad Programmets sändningsnamn/publiceringsnamn (i kontrakt står det oftast ett arbetsnamn). Vid serier, informera om de enskilda avsnitten på Arenan skall ha egna avsnittsnamn.

Texter

1.1. Allmänna instruktioner för presentationstexter
Presentationstexten används som informationskälla till all kommunikation och marknadsföring. Av texten bör framgå:
1) Programmets namn, regissör och manusförfattare samt deras tidigare välkända program, skådespelarna och övriga personer med betydande roll i produktionen av Programmet.
2) Producent, produktionsbolag, -land och -årtal.
3) Vad Programmet handlar om.
4) Omfattande personprofiler av karaktärerna i ett fiktivt innehåll.
5) Vad är speciellt med just det här Programmet, hur skiljer sig Programmet från andra.
6) Texten Ett hurdant Program fastslår genren eller beskriver Programmet med adjektiv.

1.2​ Textmaterial
1) En kort programtext/pufftext för varje avsnitt på 5-6 meningar.
2) En separat presentationstext om varje avsnitt av Programserien (ca en halv A4 per avsnitt).
3) En allmän presentationstext om hela Programserien (längd en halv A4–A4).
4) Vid leverans av serier behövs en kort text för Arenan som beskriver och väcker intresse för serien i sin helhet. Texten kan vara allt från 200 till 600 nedslag. Texten skall innehålla centrala sökord och Programmets namn ska nämnas i grundform åtminstone en gång.

Stillbilder

2.1 Bild och bildtext
Avtalspartnern bör leverera en högupplöst huvudbild, Key Image, av Programmet för marknadsföringssyften. Bilden ska vara av tillräckligt hög kvalitet (antal pixlar och skärpa - bildens långsida ska vara minst 4000 pixlar) så att den kan avgränsas lodrätt och vågrätt enligt behov. Bilderna levereras i max. storlek.

Avtalspartnern bör leverera personbilder (rollporträtt) av centrala karaktärer i Programmet samt bilder från varje avsnitt av Programserien (3–5 bilder per avsnitt).
Till varje bild ska bifogas information om vilket avsnitt bilden beskriver, vem som finns i bilden samt fotografens namn.

2.2 Bildens tekniska krav och leverans till Yle
Omfattande metadata i bilderna: Programmets namn, antal avsnitt i serien + säsong, fotograf/bildkälla, inspelningstid och -plats, bildens innehållsuppgifter, inklusive skådespelarnas roll- och verkliga namn, till vilket avsnitt bilden hör samt bildtext.

Fotofiler i RGB-format TIFF, PNG eller JPG-bildfiler (jpg-paketering med bästa kvalitet). Skärmbilder ska inte paketeras eller behandlas (skickas som TIFF eller PNG).

Bilderna kan levereras också per e-post eller en Google drivefolder som ni får tillgång till.

Avtalspartnern förbinder sig att leverera bilderna enligt tidtabellen i avtalet eller enligt en tidtabell avtalad med Yles producent/marknadsföringsavdelningen. Tidtabellen har en central betydelse för marknadsföringskampanjen.

Videor för sociala medier, trailrar och radiopuffar

3.1 Allmänt
Den första kontakten sker alltid via Yles producent.

I sammanställningsskedet kan Yle meddela Avtalspartnern om behov av färre trailrar/videor för sociala medier än vad som har definierats i den här bilagan.

I materialet bör användas samma musik som i Programmet.Om Avtalspartnern vill använda sig av musik från kommersiella ljudinspelningar i material för sociala medier ansvarar Avtalspartnern för att reda ut rättighetsfrågor och kostnader.

Materialet får inte innehålla sådant innehåll som bedöms av Yle som opassande. Till exempel ska opassande ord i trailrar täckas över med pip eller döljas på något annat sätt som Yle godkänner.

3.2 Videor för sociala medier
Videor för sociala medier​: Enskilt Program
Avtalspartnern bör leverera 1–2 videor av olika längd av ett enskilt Program till Yle.

Videor för sociala medier:​ Programserie
Avtalspartnern bör leverera till Yle 2–3 videor av olika längd av en serie.

Innehålls- och tekniska krav för videor för sociala medier
Videor för sociala medier är 15–120 sekunder långa beroende på innehållet. Videornas längd och idé ska godkännas av Yles Marknadsföring eller planeras med Yles Marknadsföring och Yles producent.

Videor för sociala medier bör textas. Textningen bör vara tillräckligt stor för att den ska kunna läsas av mobilanvändare.

Teknisk definition: h264/mp4.

Grafiken i videor för sociala medier produceras enligt Yles grafikinstruktioner.

3.3 Behov av oförutsedda tilläggsvideor
Yle har rätt att göra klipp av Programmet för att självständigt och enligt egen bedömning producera videor för sociala medier för att marknadsföra Programmet.

3.4 Radiopuffar
Kom överens med Yles producent vilka typer av radiopuffar som behövs.

Kan vara frågan om:
- 1 allmän puff för korta produktioner.
- 3 allmänna puffar för säsongsvisa produktioner.
- en puff inför seriestart.
- en puff för varje sändning.
- puffarna ska vara 30 sekunder och innehålla datum + sändningstid.

Grafik

Om Avtalspartnern har producerat programgrafik och logotyp för Programmet bör de levereras till Yle som skilda filer. Allt bildmaterial bör levereras utan grafik.