Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Musikanvändning och uppgifter till Yle

All musik som används i ett program måste uppges i slutredovisningen till Yle. Beroende på vilken avtalsform som gäller finns möjligheter och begränsningar i musikanvändning. Var uppmärksam vad som står i ert kontrakt.

Beställningsmusik, dvs produktionsbolaget har beställt musik till sitt program av en kompositör, skall även redovisas. Det spelar ingen roll om kompositören är teostomedlem eller inte – Yle måste alltid i sin tur rapportera all musik.

Kommersiell musik, musik från en cd-skiva eller i nätet fungerande musikfirmor (som då är Gramexrepresenterade) som exempelvis iTunes, Spotify, 7digital, DNA Musiikkikauppa, Nokia Musiikkikauppa, Sonera Music Player osv måste uppges med stor noggrannhet. Trots att ni köpt låten från en dylik musikfirma så måste ni redovisa alla uppgifter.

Yle har för närvarande ibruk följande katalogfirmor:

Epidemic Sound - musiken är inte ersättningsskyldig under Teosto. Musiken kan inte användas som vinjettmusik utan skilld överenskommelse med ES.

Audio Network - musiken hör under Teosto, kan användas som vinjettmusik. Programmet måste bli klart senast 31.12.2025.

Upright Music - musiken hör under Teosto, kan användas som vinjettmusik. Programmet måste bli klart senast 31.12.2025.

Universal Publishing Production Music - musiken hör under Teosto, kan anvädas som vinjettmusik. Programmet måste bli klart senast 31.12.2024.

Exempel på andra katalogmusikfirmor är SmartSound, Upright Katalogi, Chappell Recorded Music osv. Det kan hända att produktionsbolag en gång har köpt katalogmusiken på en cd eller som filer och därefter obegränsat får använda musiken i sina produktioner eller har tillgång till ”royalty-free music library”. Det betyder inte att dessa uppgifter inte behöver uppges till Yle. Det är ”teostofri musik” för produktionsbolaget, men inte för Yle som måste betala sändningsavgift (lähetyskorvaus) även i dessa fall. En noggrann slutredovisning för använd katalogmusik måste alltså göras.

Bra att veta: Ett program som innehåller gramexbelagd musik begränsar oftast utgivningen till att ses enbart inom Finland. Programmet kan alltså inte ses utanför Finlands gränser.

Program där Yle får alla rättigheter, kan erbjudas till Nordvisionsutbyte. Men ifall det i programmet ingår mera än 10% gramexbelagd musik tas programmen oftast inte med i förslag för gratisutbyte. Undantag kan ibland förekomma.

Länk till: Yles musikblankett