Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Rättigheter

Det material och de program som produceras och införskaffas med Yles offentliga medel anses som finländarnas gemensamma egendom. Innehållet bör då också vara tillgängligt för framtida bruk, ex i Yles Arkivtjänst. Yle förvärvar rättigheter enligt olika "rättighetspaket".

Nedan ser ni det som gäller för "inte drama" och "drama" samt en förklaring på definitioner som använts.

Rättighetspaket för indie anskaffningar (inte drama): öppna som pdf ifall bilden nedan är suddig

Rättighetspaket inte drama
Bildtext Rättighetspaket för indie anskaffningar (inte drama)

Definitioner

IP-rättigheter dvs. immaterialrätter
Immaterialrätter ger ensamrätt att bestämma över det material som immaterialrätten berör. Det finns flera olika immaterialrätter: program skyddas oftast av upphovsrätt och närstående rättigheter (t.ex. rättigheter som tillhör producenter av bildupptagningar och utövande konstnärer).

Icke-kommersiella nyttjanderättigheter
Dessa ger Yle rättigheten att sprida, överföra och framföra programmet som en del av Yles public service -uppdrag i Yles egna eller i Yles samarbetspartners kanaler, tjänster eller evenemang under Yles brand oberoende av överföringssätt. Inget särkilt vederlag tas ut för mottagning av programmet.

Överföringsperiod
Den tidsperiod då Yle har rätt att överföra programmet i sina kanaler eller tjänster oberoende av överföringssätt.

Hold-back
Yles ensamrättsperiod under vilken produktionsbolaget inte får använda eller låta någon annan använda programmets kommersiella rättigheter.

Nordvision
Programutbud och samarbete mellan nordiska rundradiobolag. Inom ramen för Nordvision erbjuder rundradiobolagen varandra program för överföring till allmänheten.

Brandingrättigheter
Rätt till programmets namn och rättigheter till karaktärer, produkter och liknande som skapats för programmet. Då Yle innehar
brandingrättigheterna, kan Yle producera uppföljare, spinoffer och kringprodukter med anknytning till programmet, medan
produktionsbolaget behöver Yles tillstånd för att göra detsamma.

Arkiveringsrätt
Yle har icke-kommersiella rättigheter att överföra och framföra programmet till allmänheten under en obegränsad tid.
Arkiveringsrätten ingår då alla IP-rättigheter eller alla icke-kommersiella rättigheter överlåts till Yle. I andra fall avtalas att arkiveringsrätten börjar inom en viss tid efter programmets första visning.

Rätt till ändringar och inslag
Yle har rätt att ändra programmet, t.ex. för att det ska lämpa sig för olika överföringssätt, samt rätt att förse programmet med textning och att spela in ny ljudfil. Yle har även rätt att använda klipp (inslag) från programmet i annat programinnehåll, dock utan att kränka den moraliska upphovsrätten.

Rättighetspaket för indie anskaffningar (drama): öppna som pdf ifall bilden nedan är suddig

Rättighetspaket drama