Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Språkinfo och manus (TV/Arenan)

Yle står för all översättning till svenska och finska gällande programmen Produktionsbolagen levererar till Svenska Yle. Programmen programtextas även till svenska för personer med hörselnedsättning.

Tilläggsinformation om Yles tillgänglighetstjänster finns på adressen https://svenska.yle.fi/tillganglighet

Sändningen eller publiceringen av programmen planeras oftast långt på förhand, översättnings- och programtextningsarbetet koordineras samtidigt. En så kallad katalogpublicering kan även vara aktuell, dvs vi kan publicera en hel serie på en och samma gång till Arenan. Därför är det viktigt att överenskomna leveranstidtabeller håller, att Yle får information om vilka språk som ingår i programmen samt att eventuella manus levereras samtidigt som programfilerna anländer till Yle.

Ifall det förekommer språk vi misstänker att det inte är så lätt att hitta översättare till, är det bra om Yle i god tid får veta vilka språk som ingår i programmen så att lämplig översättare engageras. Språkinformationen ges till Yles kontaktperson som förmedlar infon vidare.

Manus bör levereras ungefär samtidigt som själva programfilerna anländer till Yle (eller allra senast vid deadline som står i kontraktet). Den tekniska checken och processen filerna går igenom, tar högst tre dagar i anspråk. Därefter skickar Yle programmen vidare till översättare och allra senast då bör manusen finnas tillhands. Programfilen och manusdokumentet skickas alltså vidare på en och samma gång. Programtextarna får även filerna på förhand men kan göra sin slutliga kodning först efter att eventuell översättning är gjord.

Ifall den överenskomna leveranstidtabellen inte håller innebär det oftast en ny koordinering av översättning och textning och eventuell katalogpublicering kan bli omöjlig att förverkliga. Pressen får också tillgång till programmen på förhand och då är det bra om översättningen finns att tillgå.

I avtalen står det vilket typ av manus som ingår i leveransen. Det kan vara svårt att veta hurdant manus som egentligen avses eftersom benämningarna varierar så mycket.

I Svenska Yles avtal används bl.a. följande benämningar:

utskrift med tidskod / tidskodat manus för alla andra språk än svenska
man sätter ut tidskodens början – skriver ut vad som sägs på det andra språket – samt tidkodens slut

speakmanus
för dokumentärer – alla speakar i en dokumentär utskrivna

dialoglista
för dramaproduktioner - man skriver ut alla repliker, men lämnar bort de beskrivande texterna mellan replikerna

tidskodat manus
för dramaproduktioner – man sätter ut tidskoden för varje enskild replik
för dokumentärer – man sätter ut tidskoden för intervjuer med olika personer, för arkivmaterial från olika källor, för speakar mm.

postproduction-manus (litterering)
både fakta och drama - en utskrift av allt som sägs i det färdiga programmet.

Manus underlättar arbetet för den som skall översätta programmet. Det är inte alltid så lätt att uppfatta det som sägs, det kan också vara svårt att veta hur namn stavas.
För samproduktioner inom Nordvisionssamarbetet krävs t.ex. i allmänhet minst ett tidskodat manus men helst ett postproduction-manus.