Hoppa till huvudinnehåll

Produktionsbolag

Svenska Yles tekniska direktiv för audio

Här är en sammanställning av tekniska direktiv för vad som gäller vid leverans av audiofiler till Svenska Yle.

Tekniska direktiv för audio (pdf)

Format
Programmet levereras till Yle i följande format:
48 kHz / 24 bit PCM WAV
Obs: Yles system stöder inte audiofiler i 32 bit!

Programmen går igenom en teknisk check i Yle.

Längd och eventuella på- avannonseringar på program/audiofiler
Kom överens med Yles producent vilken längd som gäller för audiofilerna.

Audiofiler som levereras till Yle skall vara sändningsklara/publiceringsklara dvs inte innehålla onödiga tomma sekunder i början och slut om inte annat överenskommits.

Radioprogram har oftast striktare regler angående längd, ex 56:55 eller 29:59.
Podcasts har en friare längd.
Diverse radiopuffar ska vara 30 sekunder.

Obs: Vid programserier kan det bli aktuellt att tillföra eventuella på- och/eller avannonseringar. Diskutera med Yle producenten de exakta behoven för dessa.

Ljudkvalitet och nivåer
Ljudkvaliteten på levererat material ska ha en god hörbarhet med en jämn upplevd nivåbalans. Taltydligheten ska prioriteras i jämförelse med miljöljud och musik.

Yle Vega har kommit överens om en ljudnivåstandard där prat ska mixas till ca - 6 dB och musiken ska mixas till ca -12 dB. Alla program och enskilda ljudfiler ska hålla den nivåstandarden. Det betyder att ljudnivån på prat ska vara så att de flesta av peakarna (topparna) landar kring -6dB på nivåmätaren. Maxnivå på peakarna borde ligga på ca -3 dB.

Populärmusik är ofta kraftigt komprimerad så det är skäl att sänka musikens nivå i förhållande till pratet. En maxnivå mellan -12dB och -15dB är ofta bra. Denna nivå är inte den enda rätta för all musik, nivån beror mycket på musiktypen. Lyssna!

Audiofiler som levereras till Yle skall vara sändningsklara/publiceringsklara enligt direktiven för format, längd och ljudnivåer. Men innan filerna når sändning/publicering går de igenom en automatisk transkodning och loudnesskorrigering på Yle.

Godkännande av program
De enskilda episoderna/audiofilerna levereras på förhand till Yles producent för godkännande.

Namngivning av audiofiler
Ifall sändningsdatum eller publiceringsdatum är klara då audioprogrammen levereras namnges filerna på ett visst sätt:

dd.mm.yy_Programmets namn_RADIO_ev namn_ delnr
dd.mm.yy_Programmets namn_POD_ev namn_ delnr
dd.mm.yy_Programmets namn_PUFF_ev namn_ delnr

Ifall sändningsdatum eller publiceringsdatum inte ännu är fastslagna vid leverans lämnar man bort dag, månad och år i filnamnet:

Programmets namn_RADIO_ev namn_ delnr
Programmets namn_POD_ev namn_ delnr
Programmets namn_PUFF_ev namn_ delnr

Leverans via Aspera
Aspera Connect plugin
För att Aspera skall fungera behöver man en plugin. Om man skall skicka material från en dator utan Aspera Connect plugin måste pluginen först installeras. Browsern meddelar automatiskt att pluginen fattas, och ber användaren starta installationen när man försöker ladda upp material första gången.

OBS! Aspera fungerar med de vanligaste webbläsarna, Chrome, Firefox, IE rekommenderas. Åtminstone Safari fungerar för Mac-användare.

Aspera Faspex används för materialöverföring till Yle.

Aspera dropbox för ett enskilt Program (inte automatiserad). Vid kortare serier eller material som levereras på en och samma gång används en vanlig dropbox dit Produktionsbolaget kan ladda upp allt från audiofiler, puffar till bilder och texter. Yles kontaktperson ger er tillgång till den aktuella dropboxen på så vis att ni får en download länk till er mejl. Kontaktpersonen/Materialkoordinatorn laddar sen vidare materialet inom Yle.

Aspera dropbox Radion siirrot (automatiserad). Vid kontinuerliga leveranser eller digert material används en automatiserad dropbox dit alla ljudfiler laddas upp. Yles kontaktperson ger er tillgång till dropboxen och ni får en e-post:

Öppna länken i invite-eposten, som öppnar ett uppladdningsformulär.

- Fyll i produktionens namn i Title-fältet.
- Välj mottagare Vega Program från Materiaalin vastaanottaja-menyn.
- Yhteyshenkilö: vega.tekniker@yle.fi
- Note fältet kan lämnas tomt.
- Innan uppladdning av filer, se till att ljudfilerna är namngivna enligt givna direktiv, för det är de namngivna filerna som går vidare till Radioman, teknisk check och sändning/publicering.
- Sök sedan upp de namngivna filerna som skall skickas med Browse for files eller Browse for folders, klicka till sist på Send Package.

OBS: Skicka inte huvudmappar som innehåller undermappar för Asperans automatik läser inte mera än en huvudmapp. Tryggast är det att browsa de enskilda filerna skillt och sen sända paketet.

OBS! När uppladdningen startar öppnas ett mindre fönster som visar hur uppladdningen framskrider. Stäng inte webbläsaren innan uppladdningen är klar.

- Uppladdade filer i Asperans Radion siirrot går automatiskt vidare till Radioman och när vega.tekniker@yle.fi är ifyllt som yhteyshenkilö i formuläret får de en e-post om att filer finns klara för teknisk check.

Det övriga materialet som bilder och texter kan inte laddas upp i samma dropbox Radion siirrot. Yles kontaktperson ger er tillgång till en Google drive folder/länk dit övrigt material laddas upp.