Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsbeskrivning

Svenska.yle.fi’s förstasida följer tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 nivå AA. Sidan publicerades 10.6.2019. Informationen uppdaterades 18.3.2021.

Vi har tagit tillgängligheten i beaktande redan i utvecklingsskedet genom bland annat automatiska test, råd från experter, kunskap inom utvecklingsgruppen och genom test med användare.

Vår grundtanke är att sätta tillgängligheten i fokus och erbjuda en anpassad användarupplevelse oberoende av användningssätt.

Svenska Yle väljer att följa de riktlinjer som beskrivs i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster även om lagen inte omfattar Yle. Du är därför välkommen att vända sig direkt till oss på Yle ifall du önskar mer info om tillgängligheten på webben eller vill lämna in ett klagomål.
Yle genomförde i slutet av 2020 en omfattande auditering av sina tjänster tillsammans med två oberoende tjänsteleverantörer. 

Auditeringarna omfattade förutom Yle gemensamma sid-komponenter både nya och gamla delar av Svenska.yle.fi och visade att tillgängligheten på sajten håller en hög nivå.

Auditering kunde dock peka på brister som ännu behöver åtgärdas. En del av problem är direkt kopplade till enskilda innehåll, t.ex. animeringar eller video som inte kan stoppas/förhindra att startar, enskilda tabeller som är svåra att överblicka, länkar som inte tydligt beskriver vart de leder eller att det saknas text version av något som visas som bild/video. 

Andra problem handlade till exempel om sökfunktionen, vissa formulär som är svåra att fylla i, vissa sidelement som fungerar dåligt då man förstorar text till 200 procent, navigeringssvårigheter då text-till-ljud hjälpmedel används eller fel ordning på navigeringen om man styr med tangentbord istället för med mus.

Denna information har använts och används för att förbättra webb och app-tjänsterna Yle upprätthåller.

Tjänster

Svenska.yle.fi förstasidan och ämnessidor (regioner, sport med flera)

Finns stöd för följande:

 • Styr med tangentbord och se var på sidan du befinner dig visuellt

 • Snabblänkar för navigering

 • Kontrast på minst 4.5:1

 • Text-till-tal hjälpmedel

 • Zoom av hela sidan

 • Webbplatsen använder den text-storlek som är inställd i webbläsaren

 • Föredrar minimal mängd animationer/rörelse (Prefers Reduced Motion - kan sättas på i de flesta operativsystem)

Kända brister
Inga tjänst-specifika kända brister (förnyad sommaren 2019 och auditerad vintern 2020).

Artiklar & övriga delar av svenska.yle.fi

Finns stöd för följande:

 • Styr sidan med tangentbord och visuellt se var på sidan du befinner dig

 • Snabblänkar för navigering

 • Text-till-tal hjälpmedel

 • Zoom av hela sidan

 • Webbplatsen använder den text-storlek som är inställd i webbläsaren

Kända brister

Artiklar och övriga delar av svenska.yle.fi (förnyad 2015 och auditerad vintern 2020) är i huvudsak tillgängliga, men vissa innehåll kan vara av sådan typ att det inte är helt tillgängligt - t.ex. visualiseringar av data eller ritningar som PDF. Färgkontrasterna uppfyller i vissa situationer inte WCAG-kraven. Detta kommer att korrigeras då nästa version publiceras.

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten av våra tjänster, och vi informerar om våra uppdateringar på den här sidan vart efter de gjorts.
Artiklar som är publicerade före år 2012 använder den nya artikelmallen och där finns inte längre problem med färgkontraster.

Yle Arenan

Finns stöd för följande:

 • Styr sidan med tangentbord och visuellt se var på sidan du befinner dig

 • Snabblänkar för navigering med tangentbord

 • Text-till-tal hjälpmedel

 • Zoom av hela sidan

 • Webbplatsen använder den text-storlek som är inställd i webbläsaren

Ge respons

Via vår responsblankett eller e-posta svenska@yle.fi kan du meddela oss om brister eller komma med förbättringsförslag.