Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Tillgänglighetssymbolerna i Yles tjänster

Vi tar särskild hänsyn till tillgängligheten av vårt utbud och våra tjänster. Vi använder olika symboler för att ange vilka tillgänglighetstjänster som finns att tillgå. Du kan även se en del av symbolerna i början av tv-programmen.

Ljud

I en del av programmen kan du välja mellan olika ljud- och språkalternativ. I utländska program kan det exempelvis vara möjligt att utöver en berättarröst på finska eller svenska välja referatet på originalspråket.

Ljudsymbolen består av en en högtalare med tre streck som symboliserar ljudsignaler inne i en turkos fyrkant med rundade hörn.
Bildtext Symbolen berättar vilka ljud- och språkinställningar du kan välja i din tv-apparat.

Symbolen består av en högtalare med tre streck som symboliserar ljudsignaler inne i en turkos fyrkant med rundade hörn. Under fyrkanten står ordet Suomi skrivet med turkos färg och bredvid symbolen för Dolby-ljud dvs. två rundade halvmånar.
Bildtext Symbolen berättar att Dolby-5.1-ljud finns att välja.

Du byter ljudvalet via inställningarna för ljudspråket (audio) i din mottagare.

För Yle Arenans direktsändningar kan man välja mellan olika referatljud beroende på vem mottagaren är, exempelvis via ljudikonen nere till höger på skärmen eller via de tre punkterna i övre kanten.

Syntolkning

Syntolkning är en tjänst där en berättarröst beskriver visuell information med ord. Tjänsten finns främst för personer med nedsatt syn men den är också till hjälp för personer med autismspektrumtillstånd samt invandrare och äldre.

Programversionerna med syntolkning tillhandahålls om möjligt både i tv och på Yle Arenan.

En högtalare med tre streck som symboliserar ljudsignaler inne i en turkos fyrkant med rundade hörn. Under fyrkanten ordet Suomi i turkost. Bredvid bokstäverna AD och tre streck som symboliserar ljudsignaler i vitt på turkost botten.
Bildtext Symbolen berättar att syntolkning finns att tillgå för programmet.

För att höra syntolkningen ska du ange holländska som ljudval i mottagaren.

Syntolkning av direktsändningar via Yle Arenan kan man, beroende på vem mottagaren är, exempelvis få på via ljudikonen i skärmens nedre högra kant eller de tre punkterna i övre kanten.

Textning

Textning i tv-rutan är av två olika slag, nämligen översättningstextning och programtextning.

Vi har översättningstextning i alla tv-program på andra språk än finska eller svenska. Alla program i Yle Fem och allt kvällsutbud i Yle Teema förses med textning till både finska och svenska.

Symbolen består av en turkos fyrkant med rundade hörn. Inne i fyrkantens nedre del två rader med vågräta streck av varierande längd. Under fyrkanten texten Svenska skrivet i turkost.
Bildtext Symbolen berättar att programmet är översatt till svenska.

Med programtextning avses textning av finskspråkiga program på finska och svenskspråkiga program på svenska. Textningen finns främst för tittare med nedsatt hörsel, men den är också till hjälp för personer som studerar språket eller för invandrare samt på offentliga platser där tv:n är påslagen utan ljud.

Du får fram programtextning genom att välja holländska som textningsspråk i tv-mottagaren (i HD-kanalerna väljer du ”nedsatt hörsel” e.d.).

Undertexter till Yle Arenans inspelade program får man på via textikonen nere till höger på skärmen.

Undertexter till direktsändningar i Arenan får man, beroende på mottagaren är, till exempel vi de tre punkterna i skärmens övre kant eller via pratbubblan som syns i skärmens nedre högra kant.

I vissa uppspelare kan du även göra uppspelningshastigheten långsammare eller snabbare, och förstora textstorleken.

Symbolen består av en turkos fyrkant med rundade hörn. Inne i fyrkantens nedre del två rader med vågräta streck av varierande längd. Under fyrkanten texten Suomi skrivet i turkost. Bredvid texten en turkos fyrkant med bokstaven T i vitt.
Bildtext Symbolen berättar att programmet (på svenska) finns textat till svenska.

All textning i Yles program visas också på Text-tv, då blir textens bakgrund svart.

Textning på Arenan

På Arenans webbplats och i mobilappen får du fram textningen via pratbubblan som finns längst ner till höger. I Arenan-appen för smart-tv väljer du textningen med mottagarens fjärrkontroll.

Symbolen för textning på Yle Arenan består av två långa streck som symboliserar text inne i en turkos pratbubbla.
Bildtext Symbolen hjälper dig att välja textning på Yle Arenan.

Du kan även sänka hastigheten på uppspelningen till 0,75 gånger när du använder Arenan i en webbläsare.

Ljudtextning

Ljudtextning går ut på att den översatta texten som visas i rutan läses upp av en syntetisk röst. Vi tillhandahåller ljudtextning i alla program med översättningstextning. Ljudtextning är primärt en tjänst för personer med nedsatt syn och lässvårigheter.

Symbolen består av tre streck som symboliserar ljudsignaler inne i en turkos fyrkant med rundade hörn. Inne i fyrkantens nedre del, två rader med streck med varierande längd som symboliserar text.
Bildtext Symbolen berättar att programmet har ljudtextning.

På Yle Arenan fungerar ljudtextning i mobila enheter med hjälp av en skärmläsningsapp. Beroende på vem mottagaren är kan man på Arenan välja ljudtextning för direktsändningar exempelvis via ljudikonen i nedre högra kanten av skärmen eller via de tre punkterna i övre kanten.

Svenskspråkiga ljudtextningar gör vi för Yle Fems program.

Lätt svenska

Vi har nyhetsutbud på lätt svenska i radion.

turkost märke på vit botten med texten lätt svenska
Bildtext Symbolen berättar att innehållet är på lätt svenska.

Tjänsten finns till för personer med svårigheter att förstå tal eller skriven text. Bland annat många äldre, invandrare och utlänningar samt personer som studerar svenska lyssnar gärna på nyheter på lätt svenska.

Lätt finska

Vi har nyhetsutbud på lätt finska i radio och på webben.

Symbolen består av en turkos fyrkant med rundade hörn. Inne i fyrkanten texten SELKO i turkost.
Bildtext Symbolen berättar att innehållet är på lätt finska

Tjänsten finns till för personer med svårigheter att förstå tal eller skriven text. Bland annat många äldre, invandrare och utlänningar samt personer som studerar finska lyssnar gärna på nyheter på lätt finska.

Utbud på teckenspråk

Vi har tv- och webbutbud för teckenspråkiga personer med nedsatt hörsel. Utbudet på finskt och finlandssvenskt teckenspråk omfattar bland annat nyheter, serier, dokumentärer och barnprogram.

Symbolen för dövas teckenspråk består av en turkos fyrkant med rundade hörn. Inne i fyrkanten två turkosa händer, varav den ena är vågrät och den andra i 45 graders vinkel pekandes uppåt.
Bildtext Symbolen berättar att innehållet är teckenspråkstolkat.

På andra språk