Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Våra tjänster för specialgrupper och minoriteter 2019

I lagen om Rundradion Ab åläggs Yle att främja jämställdhet, tolerans och kulturell mångfald.

Yle ska ge alla medborgare möjlighet att delta i samhället och samhällsdebatten och ta del av gemensamma upplevelser.

Kokoelma symboleista Ylen ohjelmissa ja verkkosivuilla. Ylärivissä tekstityksen, kuvailutulkkauksen sekä ääni- ja kielivaihtoehtojen symbolit. Alhaalla dolby 5.1 -äänen, suomenkielisen ohjelmatekstityksen ja suomeksi käännetyn tekstityksen symbolit.

Symboler för tillgänglighet

År 2019 införde Yle i tv-kanalerna nya symboler som visas i början av programmen för att informera om vilka tillgänglighetstjänster som kan väljas. Läs mera: svenska.yle.fi/tillgänglighet

Tjänster som gör Yle mer tillgängligt

Yle tillhandahåller tillgänglighetstjänster som översättningstextning och programtextning, ljudtextning och syntolkning.

Tjänster för språkminoriteterna är nyheter på svenska och samiska, romani, karelska och teckenspråk samt på engelska, latin, ryska och lätt finska. Vi har också direktsändningar på teckenspråk samt innehåll för barn.

Vi vill ge representanter för minoriteter och specialgrupper en större roll som deltagare, experter och kreatörer i innehåll som riktar sig till den stora allmänheten. Sådant innehåll är bland annat Mahadura & Özberkan samt serien Vammaiskultti i Yle Puhe.

År 2019 producerade vi

  • 90 timmar innehåll på teckenspråk i tv och på Yle Arenan, inklusive avsnitt av A-Studio, Republikens presidents nyårstal samt barnprogram

  • 20 timmar nyheter på lätt finska i tv och på Yle Arenan, 30 timmar i radio. Svenska Yle lanserade dagliga nyhetssändningar på lätt svenska i Yle Vega och på Yle Arenan.

  • 33 timmar syntolkning, inklusive första avsnittet av Mumindalen, filmen Den eviga vägen och serien Systrar – Sommaren 1968.

  • 90 timmar Ođđasat i tv och på Yle Arenan

  • 28 timmar Novosti Yle i tv och på Yle Arenan

  • 11 timmar Romano mirits i radio

  • 18 timmar Yle News i radio


Sedan 2018 fungerar Yle-rådet som stöd för framtagningen av nya tjänster. Rådet består av personer som använder specialtjänster samt experter från organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Yles kundtjänst tog i bruk videosamtalsappen Chabla med vilken döva kan kontakta Yle på teckenspråk. Appen underlättar också kommunikationen mellan de dövga och de hörande medarbetarna på Yle.

På andra språk