Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Vårt värde för finländarna 2019

År 2019 uppnådde Yle samtliga långsiktiga mål för kundrelationer.

Yles långsiktiga kundmålsättningar 2019

  1. Vi når alla finländare (veckoräckvidd - målsättning 95 %) Resultera: 96 %
  2. Yle är personligt viktigt (målsättning 7,2/10) Resultera: 7,4
  3. Finländarna uppskattar Yle (målsättning 8/10) Resultera: 8,3

Vårt värde för finländarna

84 % av finländarna anser att Yles innehåll och tjänster är intressanta

87 % av finländarna litar på Yles nyheter

54 % anser att Yle är Finlands ledande nyhetsaktör

67 % av finländarna litar väldigt eller ganska mycket på Yle
17 % litar väldigt mycket

74 % av finländarna anser att de får väldigt eller ganska bra valuta för Yleskatten

finländarna ger betyget 4,63 för skötseln av public service-uppdraget
på skalan 1–5

finlandssvenskarna ger betyget 4,49 för hur Svenska Yle sköter public service-uppdraget
på skalan 1–5

betyget för förtroende är 3,72
på skalan 1–5

Tillförlitlig information och inhemskt innehåll ses som viktiga

Yles viktigaste uppgifter enligt finländarna är att förmedla tillförlitlig information och inhemskt innehåll på det egna modersmålet. Att Yles innehåll och tjänster är lätta att hitta ses också som viktigt. Enligt finländarna ska Yle också

  • ha utbud även för specialgrupper

  • erbjuda högklassiga program och tjänster för barn

  • hjälpa att bättre förstå förändringarna i samhället och ute i världen

  • visa olika åsikter, världsbilder och människor som tänker på olika sätt

  • förmedla kunskap och färdigheter som behövs i dag samt höja allmänbildningen

  • tillhandahålla relevanta medieinnehåll och medietjänster för människor i olika åldrar.

Majoriteten av finländarna anser att Yle är en ansvarstagande aktör och att öppenheten förverkligas åtminstone ganska bra. Svarspersonerna önskade att Yle skulle informera mer om bland annat användningen av Yleskatten, bolagets verksamhet i allmänhet och valet av utbud.

Hur väl har Yle lyckats i sitt public service-uppdrag some helhet 2018–2019

93 procent av finländarna tyckte år 2019 att Yle lyckades i sitt public service-uppdrag.

Yle som ansvarsfull aktör 2019

Finländarna har gett Yle vitsordet 3, på skalan 1-4, för bolagets ansvarstagande. Yngre personer anser att Yle är mer ansvarstagande, än vad äldre tycker.

Källor:
KMK undersökning 2019, Taloustutkimus
Yles värde för finländare 2019, IRO Research Oy
Yles värde för finlandsvenska 2019, IRO Research Oy

På andra språk