Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Verkställande direktörens översikt 2019: Live, närvaro och individuell service

Yle behöll sin relevans för finländarna. Vi nådde ut till 96 procent av finländarna varje vecka och till 78 procent varje dag. Förtroendet för Yle var också fortsatt starkt.

År 2019 lyckades vi skapa ett utbud som tilltalar finländarna. Vi nådde också bättre ut till olika åldersgrupper, även under 45-åringar. Det är en fin prestation, trots att vi fortfarande har en bit kvar att gå. Yle ska vara relevant för finländarna oavsett ålder även i framtiden.

Vår verksamhet bygger på oberoende och trovärdighet. Yles ansvariga redaktörer övervakar det redaktionella arbetet och ser till att redaktörerna har arbetsro. I Yles hållbarhetsredovisning på webben, redovisas de försök till extern påtryckning mot redaktörer som vi har uppdagat.

Yles verksamhet bygger på oberoende och trovärdighet.

Finländarna anser att Yles tv-nyheter är den mest tillförlitliga nyhetskällan. Det är en viktig observation eftersom falskt innehåll sprids snabbt i sociala medier, speciellt under exceptionella förhållanden. Trots det har finländarna ett starkt förtroende för Yle.

Som en del av Yles hållbarhetsarbete förbättrar vi tillgängligheten till innehåll och tjänster. Genom att tillhandahålla bland annat programtextning och syntolkning samt tjänster på teckenspråk och lätt finska/svenska, säkerställer vi att alla finländare har möjlighet att följa med vad som händer i världen. Vi vill ligga i framkant gällande tillgänglighet i Finland.

Hållbarhet, ansvar och etik avspeglas förutom i utbudet, även i bolagets verksamhet. Vi använder 79 procent av intäkterna från Yleskatten till att skapa program och inslag samt ta fram tjänster för finländarna. Vi använder pengarna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom sin verksamhet stimulerar Yle också den kreativa branschen i Finland och sysselsätter många samarbetspartner.

Vi ser framtiden an med tillförsikt. Vår ambition är att skapa världens bästa public service – för dig.

– Merja Ylä-Anttila, verkställande direktör

På andra språk