Hoppa till huvudinnehåll

Yle-konto

Användarvillkor för Yle-kontot

Villkor för användning av Yle-kontot

Vi uppdaterade användarvillkoren för Yle-kontot 25 maj 2018.

Yle-kontot är tjänsten för dig

Med Yle-kontot loggar du in på alla Yles digitala tjänster med vilken som helst kompatibel plattform. Genom att skapa ett Yle-konto och logga in när du använder Yles tjänster får du tillgång till ett bättre och mer individuellt anpassat utbud.

Vi registrerar data över din användning av Yles tjänster för att kunna träffa bättre i prick med våra rekommendationer, förstå hurdant innehåll som intresserar dig och för att göra vårt utbud och våra tjänster ännu bättre.

Yle-kontot är en inhemsk och säker tjänst. Vi iakttar ytterst stor noggrannhet vid behandling av den information vi samlar in om dig: Vi varken lämnar ut dina personuppgifter till utomstående eller använder dem för andra ändamål än de som nämns ovan. Du kan när som helst ladda ner all den information som vi har om dig och också när som helst ta bort ditt Yle-konto.

Yle skickar användarna väsentlig information om innehållet och egenskaperna i tjänsterna. Du får regelbundet e-post från Yle med information om fördelarna med kontot och om Yles utbud. Du kan själv hantera kundkommunikationen via din profil.

Vi vill tillsammans med dig bygga upp världens bästa personliga innehållstjänst!

1. Tillämpningsområde

Yle-kontot är en inloggningsteknik tillhandahållen av Rundradion Ab (nedan ”Yle”) för tjänster som levereras av Yle och eventuella andra tjänsteleverantörer (nedan ”tjänster”/”tjänsterna”). Yle-kontot är en inhemsk, säker tjänst för intressant och individuellt anpassat utbud för dig.

Dessa användarvillkor för Yle-kontot tillsammans med Yles dataskyddsdeklaration (nedan sammantagna ”villkoren”) reglerar användningen av Yle-kontot i samband med tjänsterna. I dessa villkor avses med Yle-konto kombinationen av användarnamn och lösenord samt den inloggningstjänst som dessa möjliggör.

Om du vill kan du använda Yle-kontot för att logga in på tjänster som tillhandahålls av externa aktörer. Externa aktörers tjänster omfattas av aktörens egna villkor för tjänsten.

Dina rättigheter och skyldigheter visavi Yle-kontot fastställs i villkoren. För att få använda Yle-kontot ska du följa villkoren.

Observera att det kan finnas ytterligare villkor för användningen av Yles andra tjänster eller delar av dem. Till exempel finns användarvillkoren för Yle Arenan på https://svenska.yle.fi/sida/anvandarvillkor.

När du skapar dig ett Yle-konto förstår och godkänner du också att Yle samlar in och använder personuppgifter som det samlat in via tjänsterna på det sätt som anges i Yles dataskyddsdeklaration och cookiepolicy. Yles dataskyddsdeklaration finns på https://svenska.yle.fi/dataskyddsbeskrivning.

När du har ett Yle-konto får du varje månad e-post från Yle med information om fördelarna med kontot och om Yles utbud. Du kan själv hantera kundkommunikationen via din profil.

2. Skapa och radera Yle-konto

För att du ska få skapa ett Yle-konto ska du ha fyllt 13 år. När du skapar ett Yle-konto ska du uppge vissa upplysningar för registrering som fungerar som identifikation.

I samband med registreringen skapar du ett användarnamn och lösenord. Du ansvarar personligen för all den användning av tjänsterna som sker med användarnamnet och lösenordet. Var noga med hur du förvarar användarnamnet och lösenordet och meddela Yle omedelbart om du varseblir missbruk.

Om du inte längre vill använda Yle-kontot för att logga in i tjänsterna, kan du radera det. Därefter har du åtkomst varken till tjänsterna eller till de egenskaper i tjänsterna som kräver inloggning med Yle-kontot. Självfallet kan du skapa ett nytt Yle-konto.

Yle kan radera ditt Yle-konto eller begränsa din åtkomst till tjänsterna om det framkommer att du har brutit mot villkoren. Yle kan också spärra ditt Yle-konto om du inte på två år har använt det genom att logga in på någon av tjänsterna.

3. Använda Yle-kontot

Användning av Yle-kontot förutsätter att du följer villkoren. Yle-kontot är personligt och du får inte överlåta det till någon annan. Du ska omedelbart underrätta Yle om du varseblir att någon obehörig har kommit i besittning av kontot.Du använder Yle-kontot på eget ansvar och skaffar, använder och skyddar själv den hårdvara och mjukvara samt de nätförbindelser som behövs för användningen av kontot och tjänsterna.


Yle svarar för de tjänster som tillhandahålls av Yle och av innehållet i tjänsterna i enlighet med de villkor som gäller tjänsterna. Yle svarar inte för sådana tjänster som tillhandahålls av externa aktörer och på vilka det är möjligt att logga in med Yle-kontot.

4. Tillgång till tjänsten

Yle-kontot kan användas dygnet runt. Yle reserverar sig ändå rätten att enligt övervägande utveckla, modifiera och revidera Yle-kontot, dess egenskaper, syfte och bakomliggande system. Det är möjligt att det förekommer avbrott i Yle-kontot under servicearbeten och även vid andra tidpunkter till exempel på grund av överbelastning.

Yle kan efter övervägande besluta att sluta underhålla och tillhandahålla Yle-kontot eller en del av det. I så fall informerar Yle om detta på förhand.

5. Personuppgifter

Principerna för integritetsskyddet i anslutning till Yle-kontot fastställs i Yles dataskyddsbeskrivning. Yle behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och dataskyddsdeklarationen.

Tjänsterna kan innehålla cookies (kakor) och motsvarande identifikatorer på det sätt som fastställs i Yles cookiepolicy.

Utomstående aktörer kan erbjuda möjlighet för inloggning på sina tjänster med Yle-kontot. I dessa fall fastställs dataskyddsprinciperna för tjänsten genom den utomstående aktörens dataskyddspolicy.

6. Rättigheter

Yle-kontot inklusive bakomliggande system och programvara omfattas av upphovsrättslagstiftningen och upphovsrätten till dem hör till Yle eller Yles licensgivare. Alla rättigheter till Yle-kontot och de Yles tjänster som tillhandahålls eller kan användas med Yle-kontot tillhör Yle.

7. Ansvarsbegränsning

Yle tillhandahåller Yle-kontot för användning ”i befintligt skick”. Yle garanterar inte att Yle-kontot är tillgängligt utan avbrott eller felfritt. Yle ger inga specifika eller indirekta garantier för att Yle-kontot (inklusive uppgifterna och innehållet på kontot) är tillgängligt, komplett och tillförlitligt.

Med undantag av ansvar till följd av grov oaktsamhet eller uppsåt ansvarar Yle inte för några som helst direkta, indirekta, sekundära eller oförutsedda skador som är en följd av att Yle-kontot har använts eller det inte har varit möjligt att använda Yle-kontot.

8. Övriga villkor

8.1 Tillämplig lag

Yle-kontot och villkoren omfattas av den gällande lagstiftningen i Finland med undantag för bestämmelserna om lagval.

8.2 Ändringar i villkoren

Yle förbehåller sig rätten att ändra villkoren när som helst utan föregående meddelande. Yle informerar dock separat om förestående väsentliga ändringar i villkoren. Ändringarna börjar gälla en vecka efter att Yle har meddelat om ändring av villkoren på sin webbplats och/eller i en app som Yle tillhandahåller.

Om villkoren ändras till följd av lagändring, myndighetsbestämmelse eller någon annan oförutsedd orsak börjar ändringen gälla omedelbart efter att Yle meddelat om den.

9. Kontaktinformation

Tjänsteleverantör för Yle-kontot är Rundradion Ab, Radiogatan 5, 00024 Rundradion.Om du har frågor om användarvillkoren för Yle-kontot kan du kontakta kundtjänsten per e-post på ohjelmapalaute@yle.fi eller yle.tunnus@yle.fi. Om du har frågor om dataskyddet kan du kontakta oss per e-post på tietosuoja@yle.fi. Du kan också använda responsblanketten på https://palaute.yle.fi eller postadressen Rundradion Ab, PB 77, 00024 Rundradion, eller ringa 020 690 414.

På andra språk