Hoppa till huvudinnehåll

Yle-konto

Användarvillkor för Yle-kontot

Vi kommer uppdatera våra användarvillkor den 12 december 2023.

Här under kan du läsa de nya användarvillkoren som kommer att börja gälla den 12 december 2023. Du kan fortfarande se de användarvillkor som är i kraft för tillfället.

Den personliga tjänsten Yle-konto

Vi har uppdaterat användarvillkoren för Yle-kontot den 12.12.2023.

Avtal om personliga, individuellt anpassade innehållstjänster på Yle

Parterna, dvs. Rundradion (”Yle”) som tillhandahållare av Yle-kontots tjänster (”Tjänster”) och du som kund och användare av dessa avtalar enligt villkoren i detta Yle-konto-avtal (”Avtalet”) om Tjänsterna, deras innehåll, produktion och användning.

Observera att det kan finnas ytterligare villkor för användningen av Yles andra tjänster eller delar av dem, som till exempel användarvillkoren för Yle Arenan.

Genom att registrera dig, skapa ett Yle-konto (”Användarnamn”) och godkänna villkoren i detta Avtal genom att klicka på ”JAG GODKÄNNER” på Yles webbplats www.yle.fi (”Webbplats”) förbinder du dig att följa villkoren i Avtalet och intygar att:

  • Du är minst 13 år.

  • Du har bekantat dig med Beskrivningen av tjänsten (”Servicebeskrivningen”) och förstår och godkänner att Avtalets syfte är att producera personanpassade Tjänster för vilka det är nödvändigt att i enlighet med Servicebeskrivningen använda alla de uppgifter, svar, val, samtycken, inställningar och din användarhistorik. Med användarhistorik avses den information som samlas in med hjälp av cookies (eller motsvarande tekniker) om vilket program du har tittat och lyssnat på medan du varit inloggad på vilken enhet som helst, till exempel mobiltelefon eller smart-tv. Personanpassning görs också utifrån andra liknande kunders användningshistorik.

Behandlingen av personuppgifter finns beskriven i Yles dataskyddsbeskrivning. Om du inte vill förbinda dig till villkoren i Avtalet ska du inte registrera dig eller godkänna Avtalet.

1. Tjänsterna och deras innehåll

De Tjänster som ingår i Avtalet beskrivs i den gällande beskrivningen (”Servicebeskrivning”) av Yle-kontot på Webbplatsen. Tjänster är till exempel:

  • Att titta och lyssna på program oberoende av plats och enhet.

  • Mobil- och internetapplikationer som behövs för att titta på programmen och använda Tjänsterna.

  • Interaktiva tjänster där du kan delta i diskussioner genom att kommentera artiklar och program, chatta med dem som gjort programmen eller andra deltagare, eller fråga en expert inom ett visst område om utvalda ämnen. Som inloggad användare kan du också delta i Yles omröstningar och spel.

  • Favoriter samt personliga rekommendationer och aviseringar som beställs separat.

  • Personliga rekommendationer där tjänsten väljer, visar, erbjuder och rekommenderar innehåll och tjänster som betjänar dig bäst personligen. Rekommendationerna görs med hjälp av artificiell intelligens utifrån de uppgifter du uppgett (t.ex. ålder, kön, språk, boningsort) och dina svar i Yles kundundersökningar och förfrågningar samt utifrån din användningshistorik som samlas in med hjälp av cookies (eller motsvarande tekniker). Personanpassning görs dessutom utifrån andra liknande kunders användarhistorik. I användarhistoriken sparas information om hur tjänsterna använts. Den innehåller de val du gjort i tjänsten, t.ex. favorit- och ämnesval, prenumerationer, samtycken och inställningar. Likaså sparas information som samlats in med cookies om vilket innehåll du har tittat och lyssnat på medan du varit inloggad på vilken enhet som helst, till exempel via mobiltelefon eller smart-tv.

Yle kan fritt ändra Tjänsterna och Servicebeskrivningen utan förvarning. Yle kan efter eget övervägande besluta att sluta underhålla och tillhandahålla Tjänsten eller någon del av den. I så fall informerar Yle om detta på förhand.

Yle ansvarar för Tjänsterna och deras utbud i enlighet med detta Avtal och tilläggsvillkoren för enskilda Tjänster. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Yle förbehåller sig ändå rätten att enligt övervägande utveckla, modifiera och revidera Tjänsten, dess egenskaper, syfte och bakomliggande system. Det är möjligt att det förekommer avbrott i Tjänsten under servicearbeten och även vid andra tidpunkter till exempel på grund av överbelastning.

2. Hantering av Tjänsten och val i Tjänsten (egna inställningar)

I inställningarna för tjänsten Yle-konto kan du enkelt hantera Avtalet och ändra prenumerationer och val av enskilda Tjänster, t.ex. hurdana personanpassade rekommendationer och aviseringar du vill ha. Du kan stänga av de personanpassade innehållsrekommendationerna i dina inställningar.

I dina inställningar kan du också när som helst ladda ner all information som vi samlat in om dig och granska din användarhistorik, dvs. vilka av Yles innehåll och tjänster du har använt.

Yle skickar användarna relevant information om innehållet och egenskaperna i tjänsterna per e-post. I dina inställningar kan du själv hantera kundkommunikationen.

3. Användarnamn och användning av tjänsten

För att kunna ingå Avtalet, registrera dig i Tjänsten och skapa ett Användarnamn och tillhörande lösenord måste du vara minst 13 år. Du ska uppge de registreringsuppgifter som fungerar som identifikation.

Med användarnamnet kan du logga in i alla Tjänster med vilken som helst enhet som stöds. Användarnamnet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara Användarnamnet och lösenordet omsorgsfullt. Du ansvarar personligen för all den
användning av Tjänsterna som sker med ditt användarnamn och lösenord.
Du ska omedelbart underrätta Yle om du märker att Användarnamnet hamnat i fel händer.

Om du inte längre vill använda tjänsten Yle-konto kan du radera Användarnamnet i dina inställningar. Därefter har du inte längre åtkomst till Tjänsterna eller till de egenskaper i tjänsterna som kräver inloggning med Användarnamn. Du kan självfallet skapa ett nytt Användarnamn.

Yle kan radera ditt Användarnamn eller begränsa din åtkomst till Tjänsterna om det framkommer att du brutit mot villkoren i Avtalet. Yle kan också radera ditt Yle-konto om du inte på två (2) år har använt det genom att logga in i någon av Tjänsterna.

4. Behandling av personuppgifter

Yle-kontot är en inhemsk och säker tjänst. Vi iakttar ytterst stor noggrannhet vid behandling av den information vi samlar in om dig och lämnar inte ut dina uppgifter till utomstående utan ditt tillstånd.

Vi använder dina uppgifter för att producera de Tjänster som avtalats i detta Avtal och i Servicebeskrivningen och utöver detta t.ex. för att sköta kundrelationen. Alla uppgifter som samlas in, syftet med hanteringen av dem och de rättsliga grunderna samt övriga dataskyddsprinciper som gäller Yle-kontot anges i Yles dataskyddsbeskrivning. Yle behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och integritetsdeklarationen.

Tjänsterna kan innehålla cookies (kakor) och motsvarande identifikatorer på det sätt som fastställs i Yles cookiepolicy. Cookies som samlar in användningshistorik för tillhandahållandet av Tjänsten är nödvändiga för verkställandet av detta Avtal. Därför blir du inte separat ombedd att ge ditt samtycke till att de används. Cookiepolicyn hittar du här.

5. Tjänster som tillhandahålls av Yles samarbetspartner

Om du vill kan du också använda Användarnamnet för att logga in i tjänster som tillhandahålls av vissa externa aktörer. Externa aktörers tjänster omfattas av aktörens egna villkor för tjänsten. Yle ansvarar inte för tjänster som tillhandahålls av utomstående aktörer. Dataskyddsprinciperna för dessa tjänster har fastställts i den utomstående aktörens dataskyddspolicy.

6. Upphovsrätt till Tjänsterna och deras innehåll

Tjänsten inklusive bakomliggande system och programvara omfattas av upphovsrättslagstiftningen, och upphovsrätten samt övriga immateriella rättigheter till dem hör till Yle eller Yles licensgivare.

7. Ansvarsbegränsning

Yle tillhandahåller Tjänsten för användning ”i befintligt skick”. Yle garanterar inte att Yle-kontot är felfritt eller tillgängligt utan avbrott. Yle ger inga specifika eller indirekta garantier för att Yle-kontot (inklusive uppgifterna och innehållet på kontot) är tillgängligt, komplett och tillförlitligt.

Du använder Tjänsten på eget ansvar och skaffar, använder och skyddar själv den hårdvara och mjukvara samt de nätförbindelser som är nödvändiga för att använda Tjänsten.

Med undantag av ansvar till följd av grov oaktsamhet eller uppsåt ansvarar Yle inte för några som helst direkta, indirekta, sekundära eller oförutsedda skador som är en följd av att Tjänsten har använts eller det inte har varit möjligt att använda Tjänsten.

8. Övriga villkor

Avtalet träder i kraft samma dag som du godkänner Avtalet. Avtalet upphör om du raderar Användarnamnet eller om Yle raderar Användarnamnet.

Avtalet omfattas av den gällande lagstiftningen i Finland med undantag för bestämmelserna om lagval.

Yle förbehåller sig rätten att ändra Avtalet när som helst utan föregående meddelande. Yle informerar dock separat om förestående väsentliga ändringar i Avtalet. Ändringarna börjar gälla en vecka efter att Yle har meddelat om ändring av Avtalet på sin webbplats och/eller i en app som Yle tillhandahåller.

Om Avtalet ändras till följd av lagändring, myndighetsbestämmelse eller någon annan oförutsedd orsak börjar ändringen gälla omedelbart efter att Yle meddelat om den.

9. Kontaktinformation

Tjänsteleverantör för Yle-kontot är Rundradion Ab, Nyhetsgatan 5, 00024 Rundradion.

Om du har frågor om användarvillkoren för Yle-kontot kan du kontakta kundtjänsten per e-post på kundservice@yle.fi eller yle.tunnus@yle.fi. I frågor som handlar om dataskyddet kan du kontakta oss per e-post på tietosuoja@yle.fi. Du kan också använda vår responsblankett, postadressen Rundradion, PB 77, 00024 Rundradion, eller ringa 020 690 414.

På andra språk