Hoppa till huvudinnehåll

Yles organisation

Yles enheter

Yles organisation är uppdelad i sex enheter och fyra enheter för stödfunktioner.

Yles enheter är Strategi och publikrelationer, Nyhets- och aktualitetsverksamheten, Sport och evenemang, Kreativt innehåll och medier, den svenskspråkiga enheten Svenska Yle och teknologienheten Teknologi och utveckling.

För Yles stödfunktioner ansvarar enheterna Personal och säkerhet, Kommunikation och varumärke, Ekonomi och Juridik.

Enheternas direktörer rapporterar till bolagets verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och utses av riksdagen. Yles styrelse består av utomstående experter. Ledningsgruppen svarar för den operativa ledningen och bereder styrelsens ärenden.

Yles organisation.

Kontakta oss

Genom vårt responsformulär
svenska.yle.fi/responsformular

Per e-post
fornamn.efternamn@yle.fi

Per telefon
Yles växel: tfn +358 9 14801

Yles Strategi och publikrelationer enhet, graf

Strategi och publikrelationer

Enheten för strategi och publikrelationer ansvarar för bolagets strategiska planeringsmodell samt strategiprocessen, strategier för innehåll, medier och tjänster, det övergripande ansvaret för kundrelationer och kundanalyser på bolagsnivå samt samhällskontakter.

Marit af Björkesten är direktör för Strategi och publikrelationer.

Strategi

Avdelningen för strategi svarar tillsammans med bolagets ledning och andra medarbetare för att Yle är på väg i rätt riktning och med rätt tempo. Mika Rahkonen är chef för avdelningen.

Samhällsrelationer

Avdelningen för samhällsrelationer bygger upp och upprätthåller Yles nätverk av intressenter, svarar för bolagets mediepolitik och för en aktiv dialog om Yles roll i samhället. Johanna Tuuri är chef för avdelningen.

Etikbyrån

Etikbyrån instruerar och svarar för utvecklingen då det handlar om att den journalistiska etiken följs, samt för en dialog med finländarna om Yles journalistisk. Timo Huovinen är chef för journalistisk etik. Sami Koivisto är chef för publikdialog.

Publikrelationer och kundupplevelse

Avdelningen för publikrelationer och kundupplevelse skapar förståelse för vad som är viktigt för finländarna, samt svarar för att den förståelsen omvandlas till en betydelsefull kundupplevelse genom Yles innehåll och tjänster. Chef för avdelningen är Jaakko Lempinen.

Helhetstbud

Avdelningen för helhetsutbud svarar för utvecklingen av Yles utbud i sin helhet, för portföljen av tjänster och kanaler samt beredningen av riktlinjerna för utbudet. Avdelningen ansvarar även för att Yles innehåll och tjänster är i enlighet med bolagets strategiska mål och att de utvecklas i önskad riktning. Cilla Lönnqvist är chef för avdelningen.

Yles Nyhets- och aktualitetsverksamhet enhet, graf

Nyhets- och aktualitetsverksamheten

Enheten för Nyhets- och aktualitetsverksamhet ansvarar för Yles finskspråkiga nyheter, aktualiteter och regionalt innehåll i alla distributionskanaler. Enheten producerar också innehåll på samiska, engelska, ryska och teckenspråk.

Jouko Jokinen är direktör för Nyhets- och aktualitetsverksamheten.

Direktören är ansvarig redaktör för alla ovannämnda innehållshelheter i alla kanaler, förutom innehållet på samiska. Chefen för Yle Sápmi är ansvarig redaktör för innehållet på samiska.

Bekanta dig med Nyhets- och aktualitetsverksamhetens kontaktinformation (på finska).

Nyhets- och aktualitetsredaktionen

Nyhets- och aktualitetsredaktionen svarar för nyhetsbevakningen av bland annat riksomfattande nationella och internationella ärenden, politik, ekonomi, kultur och vardagsteman samt aktualitetsjournalistiken. Redaktionen svarar också för den övergripande planeringen och operativa ledningen av nyhets- och aktualitetsverksamheten. Redaktionen tar fram riksomfattande sändningar från evenemang och ger ut innehåll i radio och tv samt på webben. Chefredaktör är Riikka Räisänen.

Regional verksamhet

Regionerna svarar för den regionala nyhets- och aktualitetsverksamheten på finska. Jyri Kataja-Rahko är chef för den regionala verksamheten.

Studio- och bildproduktion

Studio- och bildproduktion svarar för bildinspelning, redigering och grafik samt sköter det operativa arbetet i studion för tv-sändningar. Mika Lavonen är chef för avdelningen.

Yle News Lab

News Lab svarar för utvecklingen av innehåll och tjänster inom den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten. Till avdelningen hör följande team: Webbutveckling, Kundundersökning, Nyhets- och aktualitetsverksamhetens strategiska riktning, algorytmisk maktutövning och robojournalistik. Jukka Niva är chef för avdelningen.

Yles Sport och evenemang enhet, graf

Sport och evenemang

Enheten för Sport och evenemang svarar för Yles sportevenemang och -nyheter samt producerar evenemang och utvecklar evenemangskoncept. Enheten ansvarar även för Yles produktioner och design samt planeringen av produktionsresurserna.

Direktör för Sport och evenemang är Panu Pokkinen.

Enhetens direktör fungerar även som ansvarig redaktör för samtliga sportevenemang och -nyheter samt evenemang som enheten producerar i samtliga distributionskanaler.

Design och produktion

Design och produktion gör Yles innehåll levande. Avdelningen skapar, genomför och köper in produktionstjänster vid Yle. Ville Venell är avdelningens chef.

Sport (Yle Urheilu)

Finska Yle Urheilu förser finländarna med sändningar från idrottsevenemang och dagliga idrottsnyheter. Joose Palonen är avdelningens chef.

Evenemang

Avdelningen producerar imponerande och multimediala evenemang i samarbete med Yles olika enheter. Dessutom utvecklar avdelningen bolagets evenemangskoncept, skapar interaktion med olika målgrupper och en helt ny digital närvaro. Asta Kujala är avdelningens chef.

Planering

Design ger innehållsskapare en partner i produktionsplanering och ansvarar för att alla produktionsresurser utnyttjas effektivt och med stort genomslag. Lise-Lottie Ek är avdelningens chef.

Utveckling

Utvecklingsavdelningen hjälper till med innovation av nytt innehåll inom den egna avdelningen. Avdelningen ansvarar även för produktutveckling i samarbete med andra enheter på Yle samt utvecklar nya uttrycksformer. Hanna Jussila är avdelningens chef.

Riku Saaranluoma är ansvarig chef för sporträttigheter och partnerskap.

Yles Kreativt innehåll och medier enhet, graf

Kreativt innehåll och medier

Enheten för kreativt innehåll och medier svarar för följande inhemska finskspråkiga innehållshelheter: fakta, drama, kultur och underhållning samt innehåll för barn och unga. Enheten svarar även för utbudet i Yles finskspråkiga kanaler och på Yle Arenan, varumärkesprofileringen av tjänsterna, planeringen av utgivningen samt utvecklingen av webbtjänsterna.

Därtill svarar enheten för inköp av inhemskt och internationellt innehåll, för programtextning samt andra tilläggstjänster som lagen förutsätter, för arkivet och förvaltningen av förrådet för sändningsrättigheter samt marknadsföringen av innehåll och tjänster.

Ville Vilén är direktör för enheten.

Direktören för enheten är i samtliga medier även ansvarig redaktör för det finskspråkiga innehållet inom drama, fakta, kultur och underhållning samt innehållet för barn och unga, radions kanalredaktioner och redaktionen för Yle Arenan samt för arkivets innehåll, marknadsföringens innehåll och Yles internationella utbud.

Kultur- och faktainnehåll, Böle

Kultur- och faktainnehåll i Böle producerar kultur och faktainnehåll för webben, TV och radio. Avdelningen omfattar bl.a. kultur- och musikinnehåll, innehåll inom områdena livsstil, inlärning, vetenskap och miljö, samt inkluderande och interaktiva innehållsprojekt. Avdelningen leds av Johanna Aho.

Yle Barn och faktainnehåll, Mediapolis

Yle Barn och faktainnehåll i Mediapolis producerar barn- och faktainnehåll för webben, TV och radio. Yles barnprogram inkluderar Lilla tvåan (Pikku Kakkonen) och Galaxi. Avdelningen ansvarar för inhemska och utländska inköp av barnprogram. En del av programmen är internationella samproduktioner. De faktaprogram som produceras i Mediapolis berättar historier ur det finländska livet. Avdelningen omfattar dokumentärserier, reality, diskussiosprogram och radioprogram. Teija Rantala fungerar som avdelningens chef.

Unginnehåll och underhållning

Avdelning för unginnehåll och underhållning producerar innehåll för unga och unga vuxna samt Yles egenproducerade underhållningsinnehåll för webben, tv och radio. Till Yles varumärken för unga och unga vuxna hör Abitreenit, Docstop, Summeri, Yle Kioski och YleX. Innehållet täcker ungdomsdrama, dokumentärer, spelinnehåll samt fakta- och musikinnehåll. Inom genren underhållning ansvarar enheten för Yles egna produktioner dvs. Tävlingen för ny musik - UMK, Eurovisionen och Närapå veckas studio (Noin viikon studio). Minna Peltomäki fungerar som avdelningens chef.

Yle Drama

Yle Drama utvecklar, producerar och beställer ett brett utbud av TV- och audiodrama, podcaster och inköp av inhemska fiktions- och dokumentärrättigheter. Jarmo Lampela fungerar som avdelningens chef.

RSO

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles orkester genom vilken bolaget förverkligar sitt allmänbildande och kulturella uppdrag inom konstmusiken. Nicholas Collon fungerar som chefsdirigent. Tuula Sarotie fungerar som RSOs intendent. Intendenten ansvarar för orkesterns verksamhet som helhet, budgeten och sköter kontraktsförhandlingarna som rör konserter, turnéer samt inspelningar.

Programinköp

Avdelningen för programinköp svarar för inköpen av internationellt innehåll och en del av det inhemska innehållet. Tarmo Kivikallio är chef för avdelningen.

Rättigheter

Avdelningen för rättigheter svarar för en helhet som omfattar sändningsrättigheterna för innehåll som enheten utvecklar, producerar, köper in och säljer. Saila Löfström är chef för avdelningen.

Försäljning

Avdelningen för försäljning svarar för försäljningen av Yles program till utlandet. Jukka Kaivola är chef för avdelningen.

Medier

Avdelningen för medier svarar för den operativa planeringen och utvecklingen av kundgränssnittet för Yles tv- och radiokanaler samt Yle Arenan, arkivet, arkivpublicering samt översättning och versionering. Petri Jauhiainen är chef för avdelningen.

Marknadsföring

Avdelningen för marknadsföring svarar för att marknadsföra innehållet och göra det lättare - att på ett målgruppsinriktat sätt - hitta innehåll och tjänster inom hela bolaget. Hannu Haapasalo är chef för avdelningen.

Minna-Mari Parkkinen ansvarar för planeringen och produktionen vid enheten.

Kreativ utveckling säkerställer att skaparna av enheten har tillgång till den bästa möjliga informationen och förståelsen för finländska behov, samt kunskapen att skapa starka innehåll för alla målgrupper. För kundförhållandet och kundundersökning ansvarar chef Susanna Snell, för produktutvecklingen chef Raimo Lång och för strategin chef Antti Hirvonen.

Svenska Yles organisation, graf

Svenska Yle

Svenska Yle svarar för det svenskspråkiga utbudet i sin helhet i alla distributionskanaler. Enheten svarar för den svenskspråkiga utgivningsplaneringen, de svenskspråkiga tjänsterna, planeringen av tablåerna och kanalprofilerna på alla plattformar, kanalernas sammansättning samt tablåläggningen.

Johanna Törn-Mangs är direktör för Svenska Yle.

Enhetens direktör är ansvarig redaktör för samtliga svenskspråkiga innehåll i samtliga distributionskanaler.

Journalistiskt och kreativt innehåll

Journalistiskt och kreativt innehåll omfattar produktionen av nyheter, aktualiteter, sport, regionalt utbud, utbud för barn och unga, fakta, kultur, drama och underhållning i alla Svenska Yles distributionskanaler. Anna Forth är redaktionschef med ansvar för samhälle, utrikes, sport, kultur, fakta, barn och ung. Peter Sjöholm är redaktionschef med ansvar för desk och regioner.

Medier och utgivning

Medier och utgivning har helhetsansvar för utgivningen och profilen på Svenska Yles kanaler och plattformar. Avdelningen ansvarar för varumärken, marknadsföring av innehåll och kanaler, samt tillgänglighetsfrågor, i samarbete med ansvarspersoner på bolagsnivå. Till avdelningens uppgifter hör att planera, sammanställa och verkställa kanalerna och tablåerna, planera utgivningen, administrera arkivet och förvalta lagret för visningsrättigheter. Mikaela Sonck är chef för avdelningen.

Programinköp och samarbeten

Programinköp och samarbeten ansvarar för Svenska Yles programinköp, samproduktioner, utvecklandet av samarbetet med produktionsbolagen och för samarbeten med medieföretag, organisationer, läroinrättningar och andra aktörer i samhället. Chefen för programinköp och samarbeten är också Svenska Yles beställare i Nordvision. Christoffer Forssell är chef för programinköp och samarbeten.

Medieproduktion

Medieproduktion svarar för planeringen och förverkligandet av programproduktionen och produktionsresurserna samt utvecklingen av produktionskompetensen och produktionssätten. Tommy Mård är chef för avdelningen.

Strategi och publikforskning

Strategi och publikforskning har det övergripande kundansvaret inom Svenska Yle. Avdelningen sköter också kundanalyser och definierar kundernas behov. Strategi och publikforskning ansvarar även för strategisk kompetensutveckling samt programutveckling på Svenska Yle. Alex Fager är chef för avdelningen.

Yles Teknologi och utvecling, graf

Teknologi och utveckling

Teknologi och utveckling svarar på Yle för den tekniska ledningen, den operativa tekniken, fastigheterna och distributionen. Enheten svarar också för utvecklingen av plattformarna för IKT och produktions- och serviceteknik. Även driften av sändningsenheten hör till enhetens uppgifter.

Janne Yli-Äyhö är direktör för Teknologi och utveckling.

IKT

IKT har det operativa ansvaret för bolagets IKT. Vesa Aalto är chef för avdelningen.

Medieteknik

Medieteknik har det operativa ansvaret för bolagets produktionsteknik och distribution. Olli Sipilä är chef för avdelningen.

Sändnings- och medietjänster

Sändnings- och medietjänster svarar för bolagets sändnings- och överföringstjänster. Martti Kyllönen är chef för avdelningen.

yle.dev

Yle.dev ansvarar för expertisen inom data- och mjukvaruutveckling. Juha Lehtosalo är chef för avdelningen.

Fastigheter

Fastigheter svarar för bolagets lokaler och utvecklingen av dem. Matti Uotinen är chef för avdelningen.

Teknologivision och digitala kompetenser svarar för bolagets it-arkitektur, teknologivision och enhetens verksamhetskultur. Juha-Matti Perttunen är chef för avdelningen.

Utvecklingen av affärsverksamheten svarar för planeringen av enhetens verksamhet samt utvecklingsportföljen, projekten och kostnaderna för dem. Sanna Tornivaara är chef för avdelningen.

Innovationer svarar för bolagets innovationsarbete. Jari Lahti är chef för avdelningen.

Yles Gemensamma funktioner, graf

Gemensamma funktioner

De gemensamma funktionerna planerar och samordningar utvecklingen och den övergripande användningen av bolagets resurser. De gemensamma funktionerna omfattar avdelningarna Personal, Kommunikation och varumärke, Ekonomi och Juridik.

Personal och säkerhet

Eija Hakakari leder avdelningen för personal och säkerhet som svarar för bland annat

  • bolagets personalstrategi och utveckling av arbetskulturen, ledningen och lärandet

  • den strategiska personalplaneringen, anställningsärenden, arbetshälsoledningen och företagshälsovården.

Kommunikation och varumärke

Jere Nurminen leder kommunikations- och varumärkesavdelningen, som svarar för bland annat

  • bolagets interna och externa kommunikation, medierelationer, bolagets varumärke och kundservice.

Ekonomi

Maisa Hyrkkänen leder ekonomiavdelningen som svarar för bland annat

  • den externa redovisningen och de interna ekonomitjänsterna, controller-funktionen, upphandlingstjänsterna samt riskhanteringen och säkerheten.

Juridik

Katri Olmo leder juridikavdelningen som svarar för bland annat

  • bolagets juridiska ärenden, compliancefunktionen och internrevisionen.