Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsprinciper

Yles kolumner

Denna anvisning ersätts av anvisningen gällande opinionsmässigt innehål i Yles webbjournalistik given den 21.6.2022 av ansvariga redaktörer.

All Yles verksamhet bygger på bolagtes värderingar: trovärdighet, oberoende och respekt för människan

Yles ansvariga redaktörer godkände reglerna den 3 november 2015.

I Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI-reglerna) står det: “Vi använder inte Yles program eller innehåll för att driva vår egen agenda eller världsåskådning, och vi väljer aldrig sida vid en konflikt.”

Som precisering till de etiska reglerna har Yles ansvariga redaktörer formulerat följande riktlinjer:

Kolumnerna är del av Yles journalistiska innehåll. I kolumnerna analyserar vi fenomen i samhället, söker samband samt studerar och förklarar komplicerade händelseförlopp på ett personligt och för skribenten karakteristiskt sätt.

Kolumnerna särskiljs på ett tydligt sätt från Yles övriga journalistiska innehåll. Skribenten bör också berätta för läsaren vilken bakgrund och information hen baserar sin argumentation på. Därmed säkerställer vi en så stor öppenhet och genomskinlighet som möjligt. I samband med att kolumnen publiceras är vårt mål att läsaren förstår i vilket sammanhang texten publicerats och varför den publiceras just nu.

I enlighet med de etiska reglerna väljer Yle inte sida i frågor som delar samhället. Ämnen som väcker starka känslor bör i Yles kolumner behandlas ur olika perspektiv och enligt Yles värderingar.

För att Yles oberoende och trovärdighet inte ska äventyras använder Yles redaktörer inte kolumnerna för att föra fram sina egna åsikter. De redaktörer som skriver kolumner kommer från början överens om ämnet och perspektivet med sin chef eller producent.

Inom Nyhets- och aktualitetsverksamheten är det innehållschefen som fattar publiceringsbeslutet, inom Kreativa innehåll avdelningschefen, inom Utgivningen utgivningschefen, inom Svenska Yle nyheternas innehållschef och de ansvariga producenterna på Fakta och Fiktion samt inom Yle Sápmi den ansvariga redaktören för de samiskspråkiga innehållen.

På andra språk