Hoppa till huvudinnehåll

Yles organisation

Yles styrelse

Yles styrelse ansvarar för verksamhetens organisation och ledning och består av fem till åtta medlemmar.

Styrelsens medlemmar får inte ingå i förvaltningsrådet eller tillhöra bolagets övriga högsta ledning. Styrelsen ska representera en tillräckligt mångsidig sakkunskap och båda språkgrupperna.

Styrelsens uppgifter

  • välja och entlediga bolagets verkställande direktör

  • välja bolagets övriga högsta ledning

  • besluta om budgeten för det följande året

  • sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman

  • årligen före utgången av april lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet

Styrelsen bereder bolagets strategi och utser ansvariga redaktörer i enlighet med yttrandefrihetslagen.

Styrelsens medlemmar

Styrelsens sammansättning är följande: Arbetslivsprofessor vid Tammerfors universitet Matti Apunen (ordförande 1.5.2021–), direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar Katri Viippola, verkställande direktör Paulina Ahokas, verkställande direktör Kai Huotari, Group CEO Sirpa Ojala, Senior Advisor Tuomas Harpf och Senior Advisor Stefan Wallin. Personalens representant är redaktör Arto Nieminen

Yles styrelse

.

Porträtt av Matti Apunen

Matti Apunen, styrelseordförande

Styrelseordförande från 2021–

Utbildning: magister i samhällsvetenskaper
Född: 1960
Huvudsyssla: Arbetslivsprofessor vid Tammerfors universitet (Fakulteten för informationsteknologi och kommunikation) och enskild näringsidkare 2019–

Centrala förtroendeuppdrag: styrelseledamot i Särkänniemi Oy i Tammerfors 2014–, styrelsemedlem i Vakuutusyhtiö Kaleva 2011–

Katri Viippolan potretti

Katri Viippola, vice ordförande

Direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar
Vice ordförande från 2019–

Utbildning: Executive MBA 2016, CBM 2009, M.A. 2008
Född: 1976
Huvudsyssla: direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar 2016–
Medlem i Yles styrelse 2019–

Meritförteckning: Varma, direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar 2016–, Keva, HR- och förvaltningsdirektör, personaldirektör 2013–2015, Yle, personalutvecklingschef, HR-chef, HR-konsult 2008–2013
Centrala förtroendeuppdrag: Terveystalo Oyj, styrelseledamot 2018–, Ekonomiska Informationsbyrån TAT, styrelseledamot 2018–

Ylen hallituksen jäsen Paulina Ahokas.

Paulina Ahokas

Verkställande direktör

Utbildning: filosofie magister 1999, Executive MBA 2014
Född: 1972
Huvudsyssla: verkställande direktör, Tammerforshuset Ab 2012–
Medlem i Yles styrelse 2017–

Meritförteckning: Tammerforshuset Ab, verkställande direktör 2012–, Music Export Finland Association rf, direktör 2005–2011, Music Export Finland Kb, verkställande direktör och ägare 2002–2004, Finlandsinstitutet i London, Arts Manager 1999–2002, Stadsfestivalen Down By The Laituri, marknadsförings- och informationschef 1998–1999
Centrala förtroendeuppdrag: International Gender Equality Prize IGEP, prisjyryns ordförande 2016–, Konstrådet vid Centret för konstfrämjande, medlem 2016–, Operafestivalen i Nyslott, medlem i kommissionen 2015–, Tammerfors handelskammare, medlem i utskottet Uuden liiketoiminnan valiokunta 2013–

Ylen hallituksen jäsen Kai Huotari.

Kai Huotari

Verkställande direktör

Utbildning: ekonomie doktor 2014, diplomingenjör 2003, konstmagister 1999
Född: 1972
Huvudsyssla: verkställande direktör, Fastighets Ab Kabelhuset 2015–
Medlem i Yles styrelse 2017–

Meritförteckning: Fastighets Ab Kabelhuset, verkställande direktör 2015–, Aalto-universitetet, Europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT), biträdande direktör 2015, utvecklingschef 2012–2014, Berkeley School of Information i Kalifornien, gästforskare 2010–2012, Aalto-universitetet, Forskningsinstitutet för informationsteknologi (HIIT), Forskningsprogramdirektör för nätverkssamhällsprogrammet 2006–2010, Dokumentärfilmsfestivalen DocPoint i Helsingfors, verksamhetsledare 2003–2006
Centrala förtroendeuppdrag: Creative Finland, styrgruppens ordförande 2018–, European Creative Business Network, styrelsemedlem 2018–, Kaapeli Mediacentrum Ab, styrelsens ordförande 2017–, Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura SRTTS (Finsk-franska teknikvetenskapliga sällskapet), styrelsemedlem 2016–, Stiftelsen för Finlands institut i Frankrike, styrelsemedlem 2013–2019

Silmälasipäinen mies, jolla on harmaat hiukset ja sininen ruutupaita.

Tuomas Harpf

Senior Advisor

Utbildning: jur.lic.
Född: 1957
Huvudsyssla: Senior Advisor 2019–
Medlem i Yles styrelse 2021–
Centrala förtroendeuppdrag: Kukouri Mobile Entertainment Oy, delägare, styrelseordförande, Eteenpäin Oy, styrelsemedlem 1992-

Lyhythiuksinen mies, jolla on sininen puku.

Stefan Wallin

Senior Advisor

Utbildning: pol.mag. 1994
Född: 1967
Huvudsyssla: Senior Advisor, Oy SEW Advisory Ab, 2021–
Medlem i Yles styrelse 2021–
Centrala förtroendeuppdrag: BLN Woods Oy, styrelsemedlem 2013–, Sandudds Krematoriestiftelse, styrelsemedlem 2016–, Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Tyskland, delegationsmedlem 2018–, Finlands Atlantsällskap, styrelsemedlem 2020–, Kulturfonden för Sverige och Finland (Hanaholmen), styrelsemedlem 2021–, Oy SEW Advisory Ab, styrelsemedlem 2021–

Sirpa Ojala

Sirpa Ojala

Senior Advisor

Utbildning: Diplomingenjör 2001
Född: 1963
Huvudsyssla: Group CEO, Delete Group Oyj
Medlem i Yles styrelse 2020–

Meritförteckning: Colliers International Finland Group Oy, verkställande direktör 2016–2019, M-Brain Oy, verkställande direktör 2015–2016, Digita Oy, verkställande direktör 2005–2015, Digita Networks Oy, verkställande direktör 2013–2015, Digita Oy, affärsverksamhetsdirektör och vice verkställande direktör 1999–2005, Interinfo Finland Oy, verkställande direktör 1997–1999.
Centrala förtroendeuppdrag: Elenia Oy, styrelsemedlem 2018–, Helsingforsnejdens Handelskammare, delegationsmedlem 2017–, Kuntien Tiera Oy, styrelsemedlem, 2016– och ordförande 2019–, Huoltovarmuuskeskus styrelsemedlem 2014– och vice ordförande 2017–

Arto Niemisen potretti

Arto Nieminen, personalens representant

Redaktör Arto Nieminen är personalens representant.

Personalens representant har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Matti Apunen, ordf.
Tuomas Harpf
Arto Nieminen
Sirpa Ojala

Premierings- och personalutskottet

Katri Viippola, ordf.
Paulina Ahokas
Kai Huotari
Stefan Wallin

Styrelsens arvoden

Styrelsens arvoden fastställs årligen av förvaltningsrådet utifrån en framställan av förvaltningsrådets arbetsutskott.

Arvodena ligger i linje med styrelsearvodena i statsägda bolag. Styrelsens arvoden har varit oförändrade sedan 2012.

Styrelsens arvoden:

  • 25 000 euro per år till ordföranden

  • 19 000 euro per år till vice ordföranden

  • 15 000 euro per år till de övriga medlemmarna.

Till styrelsen eller styrelseutskotten betalas inga separata mötesarvoden.