Hoppa till huvudinnehåll

Yles organisation

Yles styrelse

Yles styrelse ansvarar för verksamhetens organisation och ledning och består av fem till åtta medlemmar.

Styrelsens medlemmar får inte ingå i förvaltningsrådet eller tillhöra bolagets övriga högsta ledning. Styrelsen ska representera en tillräckligt mångsidig sakkunskap och båda språkgrupperna.

Styrelsens uppgifter

  • välja och entlediga bolagets verkställande direktör

  • välja bolagets övriga högsta ledning

  • besluta om budgeten för det följande året

  • sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman

  • årligen före utgången av april lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet

Styrelsen bereder bolagets strategi och utser ansvariga redaktörer i enlighet med yttrandefrihetslagen.

Styrelsens medlemmar

Styrelsens sammansättning är följande: Helsingfors universitets kansler Thomas Wilhelmsson (ordförande 1.1.2015–), direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar Katri Viippola, verkställande direktör Paulina Ahokas, verkställande direktör Kai Huotari, sakkunnig Lauri Kontro, verkställande direktör Pauliina Mäkelä och Senior Advisor Sirpa Ojala. Personalens representant är redaktör Arto Nieminen

Yles styrelse

.

Thomas Wilhelmssonin potretti

Thomas Wilhelmsson, styrelseordförande

Juris doktor
Styrelseordförande från 2015–

Utbildning: Juris kandidat 1971, juris licentiat 1973, juris doktor 1980
Född: 1949
Huvudsyssla: Helsingfors universitets kansler 2013–2017
Medlem i Yles styrelse 2015–

Meritförteckning: Helsingfors universitets kansler 2013–2017, rektor 2008–2013, prorektor 1998–2008, prefekt för institutionen för privaträtt 1989–1998, professor i civil- och handelsrätt 1982–, lagstiftningsråd vid Justitieministeriet 1979–1981, ledamot i marknadsdomstolen 1980–1990.
Centrala förtroendeuppdrag: vice ordförande för Stockholms Universitets styrelse 2013–, ordförande för de nordiska universitetens samarbetsnät NUS 2012–2013, vice ordförande för Finlands universitet UNIFI rf 2010–2013, ledamot i Utrikespolitiska institutets styrelse 2009–2014, ledamot i Finlands Unicefs styrelse 2009–2014, ordförande för Rådet för Institutet för hälsa och välfärd 2013–, ordförande för Delegationen för Vetenskapscentret Heureka 2013–, ledamot i International Association of Consumer Laws styrelse 1997–2009, och organisationens president 2007–2009, ledamot i Universitetets Apoteks styrelse 2008–2013, ordförande för Suomen oikeusfilosofinen yhdistys 1983–1985, ordförande för kommissionen för revidering av rättshandlingslagen 1987–1989, chefredaktör för tidskriften Oikeus 1984–1985, ordförande för småbolagskommissionen 1981–1983

Katri Viippolan potretti

Katri Viippola, vice ordförande

Direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar
Vice ordförande från 2019–

Utbildning: Executive MBA 2016, CBM 2009, M.A. 2008
Född: 1976
Huvudsyssla: direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar 2016–
Medlem i Yles styrelse 2019–

Meritförteckning: Varma, direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar 2016–, Keva, HR- och förvaltningsdirektör, personaldirektör 2013–2015, Yle, personalutvecklingschef, HR-chef, HR-konsult 2008–2013
Centrala förtroendeuppdrag: Terveystalo Oyj, styrelseledamot 2018–, Ekonomiska Informationsbyrån TAT, styrelseledamot 2018–

Ylen hallituksen jäsen Paulina Ahokas.

Paulina Ahokas

Verkställande direktör

Utbildning: filosofie magister 1999, Executive MBA 2014
Född: 1972
Huvudsyssla: verkställande direktör, Tammerforshuset Ab 2012–
Medlem i Yles styrelse 2017–

Meritförteckning: Tammerforshuset Ab, verkställande direktör 2012–, Music Export Finland Association rf, direktör 2005–2011, Music Export Finland Kb, verkställande direktör och ägare 2002–2004, Finlandsinstitutet i London, Arts Manager 1999–2002, Stadsfestivalen Down By The Laituri, marknadsförings- och informationschef 1998–1999
Centrala förtroendeuppdrag: International Gender Equality Prize IGEP, prisjyryns ordförande 2016–, Konstrådet vid Centret för konstfrämjande, medlem 2016–, Operafestivalen i Nyslott, medlem i kommissionen 2015–, Tammerfors handelskammare, medlem i utskottet Uuden liiketoiminnan valiokunta 2013–

Ylen hallituksen jäsen Kai Huotari.

Kai Huotari

Verkställande direktör

Utbildning: ekonomie doktor 2014, diplomingenjör 2003, konstmagister 1999
Född: 1972
Huvudsyssla: verkställande direktör, Fastighets Ab Kabelhuset 2015–
Medlem i Yles styrelse 2017–

Meritförteckning: Fastighets Ab Kabelhuset, verkställande direktör 2015–, Aalto-universitetet, Europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT), biträdande direktör 2015, utvecklingschef 2012–2014, Berkeley School of Information i Kalifornien, gästforskare 2010–2012, Aalto-universitetet, Forskningsinstitutet för informationsteknologi (HIIT), Forskningsprogramdirektör för nätverkssamhällsprogrammet 2006–2010, Dokumentärfilmsfestivalen DocPoint i Helsingfors, verksamhetsledare 2003–2006
Centrala förtroendeuppdrag: Creative Finland, styrgruppens ordförande 2018–, European Creative Business Network, styrelsemedlem 2018–, Kaapeli Mediacentrum Ab, styrelsens ordförande 2017–, Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura SRTTS (Finsk-franska teknikvetenskapliga sällskapet), styrelsemedlem 2016–, Stiftelsen för Finlands institut i Frankrike, styrelsemedlem 2013–2019

Lauri Kontro, Ylen hallituksen jäsen

Lauri Kontro

Sakkunnig

Utbildning: Pol mag 1977, Executive MBA 2003
Född: 1953
Huvudsyssla: sakkunnig
Medlem i Yles styrelse 2017-

Meritförteckning: Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, sakkunnig 2015–2016, Maaseudun tulevaisuus ansvarig chefredaktör 2000–2015, kooperativet Pellervo-Seutu, direktör 1997–2000
tidningen Osuustoiminta, chefredaktör 1997–2000, Utrikesministeriet, pressråd vid Finlands ambassad i Stockholm 1992–1997, Statskontorets kansli, statsministerns specialmedarbetare inom internationella ärenden 1995, Suomenmaa, ansvarig chefredaktör 1991–1992, aktiebolaget Suomenmaa, verkställande direktör 1989–1991
Centrala förtroendeuppdrag: tidningen Karjalas styrelse, medlem 2012–, Titelnämnden vid Statskontorets kansli, medlem 2009–

Pauliina Mäkelä, Ylen hallituksen jäsen

Pauliina Mäkelä

Verkställande direktör

Utbildning: studentmerkonom 1992, HHJ 2020
Född: 1971
Huvudsyssla: verkställande direktör, Kinda Ab 2010–
Medlem i Yles styrelse 2017–

Meritförteckning: Tavastehus stad, nomadinstruktör 2012–2013, Suomen eOppimiskeskus rf, projektledare 2012–2013; projektplanerare och webb-barnmorska 2011–2012, Otava Opisto, webbexpert och webb-barnmorska 2011–2012, Nokia Siemens Networks: Communications and Change Management Specialist/NSN Agile Coach, Metrics Specialist, Senior Customer Support Engineer, Customer Support Engineer, Maintenance Coordinator 1999–2010
Centrala förtroendeuppdrag: Luopioisten säästöpankkisäätiös förvaltningsråd, medlem 2019–, Lempääläs näringspolitiska kommittén, medlem 2017–

Sirpa Ojala

Sirpa Ojala

Senior Advisor

Utbildning: Diplomingenjör 2001
Född: 1963
Huvudsyssla: Senior Advisor 2020–
Medlem i Yles styrelse 2020–

Meritförteckning: Colliers International Finland Group Oy, verkställande direktör 2016–2019, M-Brain Oy, verkställande direktör 2015–2016, Digita Oy, verkställande direktör 2005–2015, Digita Networks Oy, verkställande direktör 2013–2015, Digita Oy, affärsverksamhetsdirektör och vice verkställande direktör 1999–2005, Interinfo Finland Oy, verkställande direktör 1997–1999.
Centrala förtroendeuppdrag: Elenia Oy, styrelsemedlem 2018–, Helsingforsnejdens Handelskammare, delegationsmedlem 2017–, Kuntien Tiera Oy, styrelsemedlem, 2016– och ordförande 2019–, Huoltovarmuuskeskus styrelsemedlem 2014– och vice ordförande 2017–

Arto Niemisen potretti

Arto Nieminen, personalens representant

Redaktör Arto Nieminen är personalens representant.

Personalens representant har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Thomas Wilhelmsson, ordf.
Paulina Ahokas
Arto Nieminen

Premierings- och personalutskottet

Katri Viippola, ordf.
Kai Huotari
Lauri Kontro
Pauliina Mäkelä

Styrelsens arvoden

Styrelsens arvoden fastställs årligen av förvaltningsrådet utifrån en framställan av förvaltningsrådets arbetsutskott.

Arvodena ligger i linje med styrelsearvodena i statsägda bolag. Styrelsens arvoden har varit oförändrade sedan 2012.

Styrelsens arvoden:

  • 25 000 euro per år till ordföranden

  • 19 000 euro per år till vice ordföranden

  • 15 000 euro per år till de övriga medlemmarna.

Till styrelsen eller styrelseutskotten betalas inga separata mötesarvoden.