Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Yles styrelse 2019

Yles styrelse består av fem till åtta medlemmar.

År 2019 var styrelsemedlemmarnas mandatperiod ett kalenderår.

Styrelsens medlemmar utses av förvaltningsrådet. År 2019 bestod styrelsen av tre kvinnor och fyra män. Styrelsen sammanträdde tolv gånger under året.

Yles styrelse 2019

Thomas Wilhelmsson, styrelseordförande

Född 1949; juris kandidat 1971, juris licentiat 1973, juris doktor 1980
Ordförande sedan 2015.
Huvudsyssla: Kansler emeritus 2017–

Katri Viippola, vice styrelseordförande

Född 1976; EMBA 2016, CBM 2009, M.A. 2008
Styrelsemedlem sedan 2019.
Huvudsyssla: direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 2016–

Paulina Ahokas

Född 1972; EMBA 2014, filosofie magister 1999
Styrelsemedlem sedan 2018.
Huvudsyssla: verkställande direktör, Tampere-talo Oy 2012–

Kai Huotari

Född 1972; ekonomie doktor 2014, diplomingenjör 2003, konstmagister 1999
Styrelsemedlem sedan 2018.
Huvudsyssla: verkställande direktör, Fastighets Ab Kabelhuset 2015–

Jussi Karinen

Född 1955; diplomingenjör 1980
Styrelsemedlem sedan 2016.
Huvudsyssla: verkställande direktör, Jukab Oy 2005–

Lauri Kontro

Född 1953; EMBA 2003, politices magister 1977
Styrelsemedlem sedan 2017.
Huvudsyssla: sakkunnig

Pauliina Mäkelä

Född 1971, studentmerkonom 1992
Styrelsemedlem sedan 2017.
Huvudsyssla: verkställande direktör, Kinda Oy 2010–

Arto Nieminen, personalrepresentant

Född 1956
Personalrepresentant sedan 2016.
Huvudsyssla: redaktör

På andra språk