Hoppa till huvudinnehåll

Yles organisation

Yles verkställande direktör och ledningsgrupp

Yles verkställande direktör leder bolagets verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen samt direktiv och instruktioner givna av bolagets styrelse. Ledningsgruppen svarar för den strategiska och operativa ledningen och bereder ärenden som behandlas i styrelsen.

Yles ledningsgrupp består av verkställande direktör Merja Ylä-Anttila, public service-direktör och vice verkställande direktör Ismo Silvo, Strategi och publikrelationers direktör Marit af Björkesten, Nyhets- och aktualitetsverksamhetens direktör Jouko Jokinen, Sport och evenemangsenhetens direktör Panu Pokkinen, direktören för Kreativt innehåll och medier Ville Vilén, Svenska Yles direktör Johanna Törn-Mangs, direktören för Teknologi och utveckling Janne Yli-Äyhö, personaldirektör Eija Hakakari, direktören för kommunikation och varumärke Jere Nurminen, direktören för ekonomi Maisa Hyrkkänen och direktören för juridik Katri Olmo.

Styrelsen utser ledningsgruppens medlemmar.

Yles ledningsgrupp

Bild på Yles vd Merja-Ylä Anttila. Hon är klädd i blått och bär glasögon.

Merja Ylä-Anttila, verkställande direktör

Medlem av ledningsgruppen sedan 2018–
Utbildning: studier i statskunskap, Helsingfors Universitet
Född: 1960
Huvudsyssla: Verkställande direktör 2018–

Central arbetserfarenhet: Verkställande direktör för Mediahub Helsinki Oy 2015–2018, chefredaktör för nyheter och aktualiteter för MTV Oy 2001–2018, suppleant för den verkställande direktören för MTV Oy 2012–2015, nyhetschefredaktör för MTV Oy 1998–2001
Centrala förtroendeuppdrag: Finlands Näringsliv EK, styrelseledamot 2021–, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, styrelseledamot 2020– samt styrelseordförande 2021–, Rundradions Pensionsstiftelse, styrelseledamot 2019–

Ismo Silvo

Ismo Silvo, direktör, public service, vice verkställande direktör

Medlem av ledningsgruppen sedan 2005–
Utbildning: Doktor i statsvetenskap
Född: 1958
Huvudsyssla: Direktör, public service 2020–

Central arbetserfarenhet: Direktör för Rundradion Ab:s Utgivning 2012–2020, produktion 2011–2012, strategi- och utvecklingsdirektör 2005–2010, programdirektör för Yle TV1 och Yle Teema 2002–2005, chef för Strategiska riktlinjer 1997–2000
Centrala förtroendeuppdrag: Delegationen för Kyrkans kommunikation, medlem 2014–

Marit af Björkestenin potrettikuva.

Marit af Björkesten, direktör, Strategi och publikrelationer

Enheten för strategi och publikrelationer ansvarar för bolagets strategiska planeringsmodell samt strategiprocessen, strategier för innehåll, medier och tjänster, det övergripande ansvaret för kundrelationer och kundanalyser på bolagsnivå samt samhällskontakter.

Medlem av ledningsgruppen sedan 2012–
Utbildning: Politices magister
Född: 1970
Huvudsyssla: Direktör, Strategi och publikrelationer 2020–

Central arbetserfarenhet: Direktör för Rundradion Ab:s Svenska Yle 2012–2020, Biträdande chefsredaktör och chef för ledaravdelningen på Hufvudstadsbladet 2009–2012, chef för kulturredaktionen och kulturproducent 2003–2009, nyhetsreporter, artikelreporter och idrottsreporter 1997–2002
Centrala förtroendeuppdrag: Maj Lind-tävlingskommittéen, medlem 2020–, Musikhusets stiftelse, styrelseledamot 2021–

Jouko Jokinen

Jouko Jokinen, direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten

Nyhets- och aktualitetsverksamheten ansvarar för de finskspråkiga nyhets-, sport- och aktualitetsinnehållen samt för utvecklingen av dessa innehåll i tv, radio och på webben.

Medlem av ledningsgruppen sedan 2017–
Utbildning: HuK
Född: 1959
Huvudsyssla: Direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten 2017–

Central arbetserfarenhet: Innehållsgruppen i Mediepoolen, ordförande 2016–, Kalle Kaiharin Kulttuurisäätiö, styrelseledamot 2015–

Panu Pokkinen

Panu Pokkinen, direktör, Sport och evenemang

Enheten för Sport och evenemang svarar för Yles sportevenemang och - nyheter samt producerar evenemang och utvecklar evenemangskoncept.

Medlem av ledningsgruppen sedan 2019–
Utbildning: YTM
Född: 1976
Huvudsyssla: Direktör, Sport och evenemang 2019–

Central arbetserfarenhet: Chef, Evenemang och sport, Yle 2/2019–9/2019, Chef, Yle Urheilun 2013–2019, Chefredaktör, nyhetsverksamheten Iltalehti 2010–2013, redaktionschef Iltalehti 2007–2010, nyhetschef och nyhetsreporter Ilta-Sanomat 2006–2007
Centrala förtroendeuppdrag: Stiftelsen Näsdagen, styrelseledamot 2019–, ledningsgruppen för Kansallinen liikuntafoorumi, medlem 2013–

Ville Vilénin potretti.

Ville Vilén, direktör, Kreativt innehåll och medier

Enheten för kreativt innehåll och medier svarar för följande inhemska finskspråkiga innehållshelheter: fakta, drama, kultur och underhållning samt innehåll för barn och unga. Enheten svarar även för utbudet i Yles finskspråkiga kanaler och på Yle Arenan, varumärkesprofileringen av tjänsterna, planeringen av utgivningen samt utvecklingen av webbtjänsterna.

Medlem av ledningsgruppen sedan 2006–
Utbildning: Pedagogie magister
Född: 1963
Huvudsyssla: Direktör, Kreativt innehåll och medier 2020–

Central arbetserfarenhet:Direktör för Rundradion Ab:s Kreativa innehåll 2011–2020, Direktör för Rundradion Ab:s programavdelning, Yle Vision (direktör för Yles radiostrategi och nya tjänster; Genreansvar: barnprogram, program för unga, populärmusik, populärkultur, underhållning) 2006–2010, programchef för Radio Suomi 2005–2006, programledare för YleQ 2004–2005, programledare för YleX 2003–2005, musikchef för Radiomafia 1998–2003
Centrala förtroendeuppdrag: Musikmuseet Fame, styrelseledamot 2019–, Musikhuset i Helsingfors, styrelseordförande 2016– och styrelseledamot 2011–, delegationen för Nyslotts operafestival, medlem 2015–, Pori Jazz, styrelseledamot 2008–

På bilden Johanna Törn-Mangs

Johanna Törn-Mangs, direktör, Svenska Yle

Svenska Yle planerar de svenskspråkiga programtablåerna och kanalprofilerna samt ansvarar för innehållen och utgivningen i alla svenskspråkiga medier.

Medlem i ledningsgruppen sedan 2020–
Utbildning: Ekonomie magister
Huvudsyssla: Direktör, Svenska Yle 2020–

Central arbetserfarenhet: Mediechef för Rundradion Ab:s Svenska Yle 2017–2020, vikarierande chefredaktör och direktör på Svenska Yle 07/2017–12/2017, USA-korrespondent och webbproducent på Svenska Yle 2014–2017, webbchef på Svenska Yle 2012–2014, chef för digitala medier på KSF Media 2010–2012, nyhetschef, avdelningsredaktör för ekonomiredaktionen, Sverigekorrespondent, webbproducent och reporter på Hufvudstadsbladet 2000–2010
Centrala förtroendeuppdrag:

Janne Yli-äyhön potretti.

Janne Yli-Äyhö, direktör, Teknologi och utveckling

Enheten för Teknologi och utveckling ansvarar för ledningen av Yles teknologi, teknik, lokaler och distribution.

Medlem av ledningsgruppen sedan 2012–
Utbildning: Diplomingenjör
Född: 1963
Huvudsyssla: Direktör, Teknologi och utveckling 2019–

Central arbetserfarenhet: Produktionsdirektör, Yle 2012–2019, Vice President för TeliaSonera, Strategy and Broadband Innovations 2011–2012, Senior Vice President, Product Development 2007–2011, Senior Vice President, Försäljning och marknadsföring 2006–2007, Senior Vice President, Customer Service and Systems 2005–2006
Centrala förtroendeuppdrag: Cinia Group Ab, styrelseledamot 2017–, Rundradions Pensionsstiftelse, styrelseledamot 2014–, Platco Ab, styrelseledamot 2013–

Eija Hakakarin potretti.

Eija Hakakari, direktör, HR och säkerhet

Medlem av ledningsgruppen sedan 2019–
Utbildning: Pedagogie magister
Född: 1961
Huvudsyssla: Personaldirektör 2019–

Central arbetserfarenhet: Personaldirektör, Finnair Oyj 2014–2019, Personalchef, Stora Enso Oyj/Printing & Living divisionen 2013–2014, Personaldirektör, Rautaruukki Oyj 2008–2013, delägare/verksamheten i Kina, Virvo Oy 2004–2008, personaldirektör, Setec Oy 2000–2004, personaldirektör, KPMG Finland 1997–2000
Centrala förtroendeuppdrag: Aalto University Executive Education Oy, styrelseledamot 2012–, Rundradions Pensionsstiftelse, styrelseledamot 2020–, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, arbetsgruppen för kunnande och sysselsättning, medlem 2021–

Kuvassa Jere Nurminen

Jere Nurminen, direktör, Kommunikation och varumärke

Medlem i ledningsgruppen sedan 2020–
Utbildning: student, yrkeshögskole-examen
Född: 1978
Huvudsyssla: Kommunikations- och varumärkesdirektör 2020–

Central arbetserfarenhet: Chef för kommunikationsavdelningen vid Rundradion Ab 2018–2020, ansvarig producent och redaktör för Yle Urheilu 2006–2018, kampanjchef för marknadsföring och varumärke 2015–2016
Centrala förtroendeuppdrag: Delegationen vid Stiftelsen för Radio och TV-muséet 2020–

Maisan Hyrkkäsen potretti.

Maisa Hyrkkänen, ekonomidirektör

Medlem av ledningsgruppen sedan 2014–
Utbildning: Ekonomie magister
Född: 1964
Huvudsyssla: Ekonomidirektör 2019–

Central arbetserfarenhet: Direktör, ekonomi- och personaltjänster, Yle 2018–2019, Ekonomidirektör, Yle 2014–2017, Integration manager för Nets Oy, Strategic Projects 2013, ekonomi- och förvaltningsdirektör för Luottokunta 2003–2013, Head of Business Support för Nordea Securities Oy 2003, Controller 2000–2003
Centrala förtroendeuppdrag: Danske Hypoteksbank Abp, styrelseledamot 2017–, Rundradions Pensionsstiftelse, styrelseordförande 2016–, Danske Invest Fondbolag Ab, styrelseledamot 2014–

Katri Olmon potrettikuva

Katri Olmo, direktör, juridiska ärenden

Medlem i ledningsgruppen 2011–2017, 2018–
Utbildning: Juris kandidat, vicehäradshövding
Född: 1959
Huvudsyssla: Direktör för juridiska ärenden 2011–

Central arbetserfarenhet: chef för juridiska ärenden för Rundradion Ab 2006–2010, chef för personalärenden 2004–2005, jurist 2003–2004, HR-jurist 1997–2002, Advokat 1991–1997
Centrala förtroendeuppdrag: Styrgruppen för Koura, vice ordförande 2018–, Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt, medlem 2018–, Delegationen för upphovsrättsliga ärenden 2020–2023

Kontakta oss

Genom vårt responsformulär
svenska.yle.fi/responsformular

Per e-post
fornamn.efternamn@yle.fi

Per telefon
Yles växel: tfn +358 9 14801

Verkställande direktörens viktigaste uppgifter är att

  • inför styrelsen svara för bolagets verksamhetsresultat

  • leda bolagets verksamhet

  • svara för beredningen av ärenden som framläggs för styrelsen

  • presentera ärenden för styrelsen och även för förvaltningsrådet

  • tillsammans med styrelsen svara för att förvaltningsrådets beslut verkställs

  • svara för att styrelsens beslut verkställs

  • utnämna chefer som rapporterar till direktörerna enligt principen ”en över en” (farfarsprincipen).

Verkställande direktören utses av styrelsen. Dessutom utvärderar styrelsen årligen verkställande direktörens prestation och fastställer dennes lön. Verkställande direktören får inte vara medlem av förvaltningsrådet eller styrelsen.

Ledningsgruppens uppgifter

Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i bolagets verksamhetsstyrning och i verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål.

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet, i genomsnitt fyra gånger per månad.

Verkställande direktörens och ledningsgruppens fasta löner

Verkställande direktörens anställningsvillkor fastställs i anställningsavtalet för den verkställande direktören (vd-avtalet) som styrelsen har godkänt. Verkställande direktören omfattas av lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och åtnjuter ett pensionsskydd som baseras på anställningstid och arbetsinkomster enligt lagen. Verkställande direktören har inga tilläggspensionsförmåner.

Uppsägningstiden för verkställande direktörens anställning är sex månader. Enligt vd-avtalet ska bolaget utöver lön för uppsägningstiden betala verkställande direktören ett avgångsvederlag som motsvarar lön för sex månader, om bolaget säger upp verkställande direktören eller bägge parterna kommer överens om att häva avtalet på Yles initiativ.

År 2020 var verkställande direktör Merja Ylä-Anttilas fasta helhetslön inklusive naturaförmåner 321 000 euro. I beloppet ingår telefonförmån. Verkställande direktören har rätt till bilförmån, som Ylä-Anttila inte utnyttjade.

År 2020 var den övriga ledningsgruppens fasta helhetslöner inklusive naturaförmåner sammanlagt 1 792 115 euro. Förutom lönen har ledningsgruppens medlemmar telefonförmån samt rätt till tjänstebil enligt de bilförmånsprinciper som styrelsen har godkänt; dessa förmåner ingår i helhetslönen. Ledningsgruppens medlemmar har inga tilläggspensionsförmåner.

Premiering av verkställande direktör och ledningsgruppen

Verkställande direktören och de övriga medlemmarna i ledningsgruppen omfattas av ledningens resultatpremiesystem. Den högsta resultatpremien per år är 15 procent av årslönen. Verkställande direktören och ledningsgruppen har inga andra rörliga lönedelar.

År 2020 betalade Yle resultatpremier enligt utfallet för resultatmålen för 2019 så att 189 337 euro betalades till ledningsgruppen.

Uppsägningstiden av arbetsförhållande för medlemmarna i ledningsgruppen varierar från två till fyra månader. I medlemmarnas arbetsavtal står det inget om ersättningar ifall medlemmen slutar.