Hoppa till huvudinnehåll

Yles år 2019

Yles verkställande direktör och ledningsgrupp 2019

Ledningsgruppens medlemmar utses av styrelsen.

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet, i genomsnitt två gånger per månad.

Ledningsgruppen utgjordes av verkställande direktören samt direktörerna för enheterna och de gemensamma funktionerna. I samband med omorganiseringen 2019 utökades ledningsgruppen med två medlemmar då Sport och evenemang och Personal avskiljdes till separata funktioner.

År 2019 bestod ledningsgruppen av sex kvinnor och fem män.

Ledningsgruppens medlemmar 2019

Merja Ylä-Anttila, verkställande direktör

Född 1960; politices student
Medlem i ledningsgruppen sedan 2018.
Huvudsyssla: Verkställande direktör för Yle 2018–

Ismo Silvo, direktör, Utgivning

Född 1958; politices doktor
Medlem i ledningsgruppen sedan 2005.
Huvudsyssla: Direktör, Utgivning 2012–

Jouko Jokinen, direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten

Född 1959; kandidat i humanistiska vetenskaper
Medlem i ledningsgruppen sedan 2017.
Huvudsyssla: Direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten 2017–

Panu Pokkinen, direktör, Sport och evenemang

Född 1976; magister i samhällsvetenskaper
Medlem i ledningsgruppen sedan 2019.
Huvudsyssla: Direktör, Sport och evenemang 2019–

Ville Vilén, direktör, Kreativa innehåll

Född 1963; pedagogie magister
Medlem i ledningsgruppen sedan 2006.
Huvudsyssla: Direktör, Kreativa innehåll 2011–

Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle

Född 1970; politices magister
Medlem i ledningsgruppen sedan 2012.
Huvudsyssla: Direktör, Svenska Yle 2012–

Janne Yli-Äyhö, direktör, Teknologi och utveckling

Född 1963; diplomingenjör
Medlem i ledningsgruppen sedan 2012.
Huvudsyssla: Direktör, Teknologi och utveckling 2019–

Eija Hakakari, direktör, Personal

Född 1961; pedagogie magister
Medlem i ledningsgruppen sedan 2019.
Huvudsyssla: Direktör, Personal 2019–

Gunilla Ohls, direktör, Strategi och kommunikation

Född 1956; Diplomekonom, Svenska Handelshögskolan
Medlem i ledningsgruppen sedan 2011.
Huvudsyssla: Direktör, Strategi och kommunikation 2019–

Maisa Hyrkkänen, ekonomidirektör

Född 1964; ekonomie magister
Medlem i ledningsgruppen sedan 2014.
Huvudsyssla: Ekonomidirektör 2014–

Katri Olmo, direktör, Juridiska ärenden

Född 1959; juris kandidat, vicehäradshövding
Medlem i ledningsgruppen 2011–2017, 2018–
Huvudsyssla: direktör, Juridiska ärenden 2011–

På andra språk