Hoppa till huvudinnehåll

Information om behandlingen av insamlad data för X3M på Drakan

Genom att anmäla ditt intresse för deltagande i "X3M på Drakan" omfattas du av nedanstående registerbeskrivning. Den finns till för att du skall veta hur vi lagrar och använder din data.

1. Registeransvarig
Ab Yleisradio Oy (nedan Yle)

2. Kontaktperson för registret
Tommy Nordlund, producent, X3M på Drakan
Adress: PB 77, 00024 Yle
E-post: tommy.nordlund@yle.fi
Tel: 040 190 9167

3. Registrets namn
X3M på Drakan

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter / registrets användningsändamål
Personuppgifterna behövs för att Yle skall kunna kontakta dem som valts ut för att delta i X3M:s aktivitet X3M på Drakan den 12.6.2018.

Information som kommit in till registret delas med Försvarsmakten i de fall där personen/personerna som informationen rör valts ut som möjliga deltagare.

Yle och/eller Försvarsmakten kan kontakta deltagarna per e-post eller telefon ifall man har lämnat dessa kontaktuppgifter och det behövs för deltagande i evenemanget.

5. Registrets datainnehåll
Namn, födelsetid, telefonnummer och e-postadress är obligatoriskt.

6. Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifterna används för att säkerställa att de personer som anmält sitt deltagande i evenemanget kan ges tillåtelse att vistas på Försvarsmaktens område.

7. Principer för skydd av registret
Persondatan är skyddad med användarnamn och lösenord. Producenten och av producenten utsedda anställda samt IT-ansvariga har tillgång till beställningsdatan. Innehållet förvaras på en skyddad server som nås via en Secure Sockets Layer (SSL)-anslutning. Försvarsmakten svarar för behandlingen av insamlade uppgifter på sina respektive lagringskällor.

8. Rätt till insyn
Användarna har rätt att få insyn i vilka uppgifter som har registrerats om dem i registret. Begäran om insyn kräver att personen kan bekräfta sin identitet. Begäran om insyn i registret skall skickas till adressen svenska@yle.fi

9. Utplåning av uppgifter ur registret
Då redaktionen inte längre behöver innehållet utplånas registret och eventuella kopior.