Hoppa till huvudinnehåll

Leveranssätt, tekniska tips och teknisk check (TV/Arenan)

Programmet levereras till Yle på ett sådant sätt som är ändamålsenligt och möjligt för båda parterna.

Aspera – molnleverans
Yle har tagit i bruk leverans till s.k. moln, Aspera. Via en länk per e-post, som skickas av er kontaktperson, fås tillgång till uppladdning till molnet. Aspera kräver en plugin, Aspera Connect Plugin. Meddelande om installation kommer automatiskt när ni klickar på länken i e-postmeddelandet. Installationen är enkel, det är bara att följa anvisningarna. Aspera fungerar i de flesta webbläsare, men Safari läsaren har visat sig krångla.

Beroende på Er nätanslutningshastighet, kan denna form av leverans vara mycket ändamålsenlig. Vid ADSL förbindelse kan uppladdningen vara långsam.

Extern hårdskiva eller minnessticka
Videofiler på hårdskiva eller USB-sticka kan även lämnas hos Mediehusets vaktmästare eller sändas per post. Var tydlig med information om mottagare och vilket program det gäller. Att observera är att hanteringen vid postleverans kan i värsta fall skada den externa hårdskivan. Önskvärt är att inga andra filer, än det som gäller programleveransen till Yle, finns på hårdskivan eller minnesstickan. Dessa returneras till produktionsbolag med den risken att de kan skadas vid postleverans i retur.

”Början och slut” på en videofil
Inom Yle så är det ännu kutym att en videofil skall starta med en informationsplansch på 15 sekunder, sen börjar själva programmet på 10:00:00.00 (Master in). I slutet skall finnas några sekunder svart efter Master out.

När Yle tar emot filer från Produktionsbolag är denna ”Master in” (själva programmets början) inte längre en regel så att den måste föregås av ljudnivåscheck (”vinku” på finska) och information. Ett program kan börja på 00:00:00.00, utan startplansch och check av ljudnivå. Men Svenska Yles rekommendation är att det finns en startplansch och vilket program det är fågan om, så att rätt program arkiveras under rätt område i arkivet Metron. Detta är speciellt viktig information när det gäller serier, där många program levereras samtidigt.

OBS: I slutet på en videofil borde det finnas åtminstone några sekunder svart (efter att själva programmet är slut, Master out). På så vis kan vi trygga att produktionsbolagets logo fejdas ut på ett snyggt vis tills nästa program tar över.

“Konstnärlig frihet”
Ifall det i programmet förekommer medvetna val, där det exempelvis hör till att det skall finnas flera svarta bildrutor eller att det avsiktligt lämnats bort audiospår, meddela gärna detta i leveransskedet. Vid den tekniska checken kan det vara svårt att avgöra om det är frågan om medvetna val eller om det från produktionsbolagets sida skett ett tekniskt missöde.

Ett program anländer till Yle - vad händer då?
Det är av yttersta vikt, att det program som Produktionsbolaget levererar är ”den sista versionen” av programmet, som enligt Produktionsbolaget är det program som skall sändas.

Ett program som mottas av Yle går alltid genom en teknisk check. Yles mediacenter D-keskus är ansvarig över att programmet teknisktsätt är redo för sändning. Efter den tekniska kontrollen arkiveras det godkända programmet i det ”bandlösa arkivet” Metro, för att sedan just inför sändning överföras till sändningsservern.

Den tekniska checken på Yle är en relativt lång process. Först efter den vet vi om programmet är godkänt för sändning!

1) HD-filen anländer till D-keskus. Ifall filen levereras på extern hårdskiva viruscheckas hårdskivan. Sedan överförs filen manuellt till en HD-inbox (i Network storage).

2) Filen namnges med programmets unika program-id PROG_20XX_XXXXXXXX. I HD-inboxen görs en första allmän formatanalys av filen (XDCAM HD422, mxf/mov, bit rate, width x hight, aspect ratio, scan type osv). Här framgår om filen exporterats enligt rådande tekniska specifikationer eller om avvikelser förekommer.

3) En automation känner igen filens namn PROG_ och skickar den vidare till transkodning enligt Yles arkiveringsformat. Samtidigt görs en kopia av orginalfilen till backup arkivet.

4) Efter transkodningen förs filen automatiskt vidare till nästa anhalt där en grundligare analys äger rum. Analysen skapar en rapport där exempelvis frånvaro av audiofiler eller eventuella ”blacks”, dvs frames där det inte finns videoinformation osv, upptäcks. Filen går sedan vidare till HD videoservern.

5) Först när filen är på videoservern, kan mediamanagern i D-keskus göra den slutliga checken. Han/hon går igenom rapportanalysen, kontrollerar bildkvaliteten och ljudnivåerna, fyller i viss metadata som behövs för arkivering.

6) Programmet/filen överförs till arkivet Metro.

Länk HD Technical Requirements: standard