Hoppa till huvudinnehåll

Pitchtillfällen hösten 2018

Svenska Yle ordnar pitchtillfällen för produktionsbolag i Böle i Helsingfors: 12.10 (kortdokumentärer), 29.10 (innehåll riktat till barn och unga upp till 35 år) och 30.10 (innehåll riktat till övriga målgrupper).

Svenska Yle önskar speciellt få in idéer på innehåll som riktar sig till en målgrupp under 45 år. Tematiskt är till exempel familjeinnehåll något vi är intresserade av. Vi är intresserade av innehåll för alla plattformer, men alla idéer behöver inte nödvändigtvis finnas överallt, utan plattformen väljs baserat på innehåll och målgrupp.

Programförslagen lämnas in per e-post till samproduktion@yle.fi senast 21.9. Vi önskar då få en beskrivning av programidén, en ungefärlig kostnadskalkyl och en tanke på vilka plattformar produktionen ska finnas på. Vi vill också veta om idén är tänkt för barn, unga eller en annan målgrupp. Alla som har skickat in ett programförslag får senast två veckor före pitch besked om idén har tagit sig till det egentliga pitchtillfället eller inte.

På frågor svarar Johan Aaltonen.