Hoppa till huvudinnehåll

Registerbeskrivning för Mitt Yle - Idrott i Västnyland

Genom att sända in en berättelse till "Mitt Yle - Idrott i Västnyland" omfattas du av nedanstående registerbeskrivningen. Den finns till för att du skall veta hur vi lagrar och använder din data.

1. Registeransvarig

Ab Yleisradio Oy (nedan Yle)

2. Kontaktperson för registret

Patrik Rosström, chef för Nyheter och Aktualiteter vid Yle Västnyland
Adress: Gustav Wasasgata 8 A, PB 33, 10600 Ekenäs, Finland
E-post: vastnyland@yle.fi

3. Registrets namn

Mitt Yle - Sport och idrott i Västnyland

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter / registrets användningsändamål

Personuppgifterna behövs för att Yle skall kunna kontakta dem som har uppgett sina kontaktuppgifter.

Yle kan kontakta deltagarna per e-post, post eller telefon ifall man har lämnat dessa kontaktuppgifter och det behövs för innehållsproduktionen.

5. Registrets datainnehåll

Namn, telefonnummer och e-postadress är obligatoriskt.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Innehållet i personregistret är hemligt och delas inte med tredje part. Uppgifterna används enbart inom Yle i redaktionella processer.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Registret hanteras av en tredje part som Yle anlitat för den tekniska lösningen. Leverantören är Wufoo som följer principerna i EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Registeruppgifter lämnas i övrigt inte ut till personer utanför Yle.

8. Principer för skydd av registret

Persondatan är skyddad med användarnamn och lösenord. Producenten och av producenten utsedda anställda
samt IT-ansvariga har tillgång till beställningsdatan. Informationen
förvaras på en skyddad server som nås via en Secure Sockets Layer
(SSL)-anslutning.

9. Rätt till insyn

Användarna har rätt att få insyn i vilka uppgifter som har
registrerats om dem i registret. Begäran om insyn kräver att
personen kan bekräfta sin identitet. Begäran om insyn i registret skall skickas till adressen svenska@yle.fi

10. Utplåning av uppgifter ur registret

Då redaktionen inte längre behöver innehållet utplånas registret och eventuella kopior.