Hoppa till huvudinnehåll

Registerbeskrivning för #platsförentill - så gjorde jag

Genom att sända in en berättelse till "#platsförentill - så gjorde jag" omfattas du av nedanstående registerbeskrivningen. Den finns till för att du skall veta hur vi lagrar och använder din data.

1. Registeransvarig

Ab Yleisradio Oy (nedan Yle)

2. Kontaktperson för registret

Christina Staffans, producent
Adress: Abborrvägen 20, PB 1000, 65101 Vasa, Finland

E-post: svenska@yle.fi

3. Registrets namn

#platsförentill - så gjorde jag formulär

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter / registrets användningsändamål

Personuppgifterna behövs för att Yle skall kunna kontakta dem som uppgett sina kontaktuppgifter.

Yle kan kontakta deltagarna per e-post, post eller telefon ifall man har lämnat dessa kontaktuppgifter och det behövs för innehållsproduktionen.

5. Registrets datainnehåll

Det finns inga obligatoriskt personuppgifter i registret. Det är frivilligt att lämna namn och kontaktuppgifter så som e-postadress.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Innehållet i personregistret är hemligt och delas inte med tredje
part. Uppgifterna används enbart inom Yle i redaktionella processer.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Registret hanteras av en tredje part som Yle anlitat för den tekniska lösningen. Leverantören är Wufoo som följer principerna i EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Registeruppgifter lämnas i övrigt inte ut till personer utanför Yle.

8. Principer för skydd av registret

Persondatan är skyddad med användarnamn och lösenord. Producenten och av producenten utsedda anställda
samt it-ansvariga har tillgång till beställningsdatan. Beställningarna
förvaras på en skyddad server som nås via en Secure Sockets Layer
(SSL)-anslutning.

9. Rätt till insyn

Användarna har rätt att få insyn i vilka uppgifter som har
registrerats om dem i registret. Begäran om insyn kräver att
personen kan bekräfta sin identitet. Begäran om insyn i registret skall skickas till adressen svenska@yle.fi

10. Utplåning av uppgifter ur registret

Då redaktionen inte längre behöver innehållet utplånas registret och eventuella kopior.