Hoppa till huvudinnehåll

Textning och språk i Yle Fems program

Yle Fem textar alla sina icke-svenskpråkiga program till svenska. Dessutom textas också alla program till finska med undantag för småbarnsprogram, nyhetssändningar och direktsändningar.

Textning för hörselskadade
Yle Fem textar flera av sina program till svenska för hörselskadade. Bland de textade programmen kan nämnas Strömsö, Spotlight och Närbild. I programmens underrubriker anger vi om det finns svensk textning för hörselskadade. På Svenska Yles programguide på webben står det ”Textning” på de program som textas för hörselskadade.
Du kan också i förväg kolla vilka program som har svensk texning.

I tv-sändningen
Du får fram den svenska texten för hörselskadade genom att i digitalboxens språkval välja holländska som textningsspråk. Yle har valt att använda holländska eftersom ”textning för hörselskadade” inte finns som språkalternativ i alla digitalboxar. När man på ovannämnda program väljer holländska som alternativ får man alltså den svenska textningen för hörselskadade.
För de program som textas till finska står det uppe i tv-bilden till höger i början av programmet "Tekstitetty suomeksi". Motsvarande på svenska är "Svensk textning".

På Arenan
Yle erbjuder program med svensk textning för bland annat hörselskadade också via Arenan. Textningen får du fram genom att föra markören över videobilden, klicka på TXT-ikonen som visas i rutan och välja "Svenska (programtextning)" ur rullgardinen. Läs mer på svenska.yle.fi/arenan

Svenskspråkigt referat i exempelvis sportprogram
Samtliga idrottsevenemang som sänds i Yle Fem refereras på svenska. Referatspråket väljer man på samma sätt som textningsspråket, antingen genom förhandsinställningar eller så genom en knapp mitt under referatet. Förutom sportsändningarna i Yle Fem refereras också en rad av idrottsevenemangen i Yle TV1 och Yle TV2 på svenska. Även här går valet av referatspråk till på samma sätt.

Fel språk i digitalboxen
Många samtal till Svenska Yle handlar om att man inte fått det textningsalternativ man önskat. Exempelvis har man fått finsk textning på engelskspråkigt program trots att man tittat på Yle Fem. Om textningsspråket inte är rätt beror det på inställningarna i digitalboxen. Alla boxar kan ställas in så att den väljer den svenska texten om sådan finns. Det är bara Yle Fem av alla kanaler i Finland som erbjuder heltäckande svensk textning. Om det inte finns svensk text kan man be boxen visa den finska texten eller ingen text alls.
Alla inställningar görs i boxens inställningsmeny. På de flesta boxarnas fjärrkontroll finns också en knapp som man använder för att byta språk mitt i programmen. När man trycker på denna knapp visas en ruta över de språkalternativ som är tillgängliga. Titta i bruksanvisningen om du är osäker på hur du väljer textningsspråk! En sak som man kan vara säker på är att det finns svensk text till alla Yle Fem-program som är gjorda på något annat språk än svenska.

Dåliga översättningar
Ibland kommer det också klagomål på själva innehållet i textningen, att översättningen sagt något helt annat än ursprungsspråket, eller att vissa delar helt uteslutits. Översättningen är hela tiden en balansgång mellan vad som sägs och hur mycket man hinner läsa. Som tumregel behöver ett textblock ligga kvar i rutan ca 5-6 sekunder för att man skall hinna läsa det och antalet tecken är naturligtvis begränsat. Därför måste översättarna vara noga med hur man formulerar sig och hur man komprimerar det som sägs för att det ändå ska bli njutbart för tittaren och ge rättvisa åt händelseförloppet i programmet.
Mycket gällande textning är en fråga om tycke och smak. Naturligtvis kan den som gör textningen också höra fel och därmed förstå fel. Dessutom kan slang i exempelvis engelska vara mycket svårt att översätta till ett svenskt ord med samma betydelse. Om du upptäcker sakfel i textningen kan du alltid påpeka detta via vår tittarrespons. På så sätt kan textningen korrigeras till eventuella repriser.