Hoppa till huvudinnehåll

Yles enheter

Yles organisation är uppdelad i sex enheter och fyra enheter för stödfunktioner.

Yles innehållsenheter är Nyhets- och aktualitetsverksamheten, Sport och evenemang, Kreativa innehåll och den svenskspråkiga enheten Svenska Yle. Inom Yle fungerar även utgivingsenheten Utgivning och teknologienheten Teknologi och utveckling.

För Yles stödfunktioner ansvarar enheterna Personal, Strategi- och kommunikation, Ekonomi och Juridik.

Enheternas direktörer rapporterar till bolagets verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och utses av riksdagen. Yles styrelse består av utomstående experter. Ledningsgruppen svarar för den operativa ledningen och bereder styrelsens ärenden.

Yles organisation 2019
Yles organisation 2019 organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Kontakta oss

Per e-post

fornamn.efternamn@yle.fi

Per telefon

Yles växel: tfn +358 9 14801

Yles Utgivning, graf
Yles Utgivning, graf organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Utgivning

Utgivningsenheten svarar för det finskspråkiga utbudet i tv-kanalerna och på Yle Areena. Enheten sammanställer och levererar det dagliga utbudet, ser till varumärkesprofileringen, planerar utgivningen och utvecklar webbtjänsterna.
Enheten har det övergripande ansvaret för kundrelationerna, kundanalyserna och definierar kundernas behov på bolagsnivå. Därtill svarar enheten för det internationella innehållet, för programtextningen samt för andra tilläggstjänster som lagen kräver. Även marknadsföring av innehållet och tjänsterna samt att administrera arkivet och lagret för visningsrättigheter hör till enhetens uppgifter.

Ismo Silvo är direktör för Utgivningen

Utgivningsdirektören är ansvarig redaktör för radions finskspråkiga kanalredaktioner, redaktionen för finskspråkiga Yle Areena samt för arkivets innehåll, marknadsföringens innehåll och Yles internationella utbud.

Digital kundupplevelse

Digital kundupplevelse svarar för kundupplevelsen och utvecklingen inom Yles digitala tjänster, inklusive publikforskning samt planering och partnerskap gällande utgivningen. Jari Lahti är chef för avdelningen.

Tv och Yle Areena

Tv och finskspråkiga Yle Areena svarar för Yles tv-kanaler och tjänsterna på finskspråkiga Yle Areena. I organisationen ingår Yle Areena, Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Internationella inköp, Yle Arkivet, Tablåläggning och sändningsplanering samt Yle Översättning och versionering. Utgivningschef Petri Jauhiainen är chef för avdelningen.

Radio och audio

Radio och audio svarar för Yles finskspråkiga radiokanaler Yle Radio Suomi, Yle Radio 1, Yle Puhe och YleX samt webbmusiktjänsten Yle Klassinen och Yle Mondo i huvudstadsregionen. Avdelningen ansvarar för profileringen av kanalerna, ser till att utbudet är mångsidigt och omfattande samt sköter kundrelationen. Samarbetet med de kommersiella radiokanalerna hör också till avdelningens uppgifter. Marja Keskitalo är chef för avdelningen.

Publikmarknadsföring

Publikmarknadsföring svarar för varumärkesprocessen inom bolaget och samt arbetar för att göra programmen lättare att hitta med hjälp av marknadsföring. Päivi Nummi-Aho är chef för avdelningen.

Yles etikchef är Timo Huovinen.
Chef för publikdialog är Sami Koivisto.
Chef för publikationsplanering är Ritva Leino.

Yles Nyhets- och aktualitetsverksamhet, graf
Yles Nyhets- och aktualitetsverksamhet, graf Yle,organisation (samhälleliga fenomen)

Nyhets- och aktualitetsverksamheten

Enheten för Nyhets- och aktualitetsverksamhet ansvarar för Yles finskspråkiga nyheter, aktualiteter och regionalt innehåll i alla distributionskanaler. Enheten producerar också innehåll på samiska, engelska, ryska och teckenspråk.

Jouko Jokinen är direktör för Nyhets- och aktualitetsverksamheten.

Direktören är ansvarig redaktör för alla ovannämnda innehållshelheter i alla kanaler, förutom innehållet på samiska. Chefen för Yle Sápmi är ansvarig redaktör för innehållet på samiska.

Bekanta dig med Nyhets- och aktualitetsverksamhetens kontaktinformation (på finska).

Nyhets- och aktualitetsredaktionen

Nyhets- och aktualitetsredaktionen svarar för nyhetsbevakningen av bland annat riksomfattande nationella och internationella ärenden, politik, ekonomi, kultur och vardagsteman samt aktualitetsjournalistiken. Redaktionen svarar också för den övergripande planeringen och operativa ledningen av nyhets- och aktualitetsverksamheten. Redaktionen tar fram riksomfattande sändningar från evenemang och ger ut innehåll i radio och tv samt på webben. Chefredaktör är Riikka Räisänen.

Regional verksamhet

Regionerna svarar för den regionala nyhets- och aktualitetsverksamheten på finska. Jyri Kataja-Rahko är chef för den regionala verksamheten.

Studio- och bildproduktion

Studio- och bildproduktion svarar för bildinspelning, redigering och grafik samt sköter det operativa arbetet i studion för tv-sändningar. Mika Lavonen är chef för avdelningen.

Yle News Lab

News Lab svarar för utvecklingen av innehåll och tjänster inom den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten. Till avdelningen hör följande team: Webbutveckling, Kundundersökning, Nyhets- och aktualitetsverksamhetens strategiska riktning, algorytmisk maktutövning och robojournalistik. Jukka Niva är chef för avdelningen.

Yles Sport och evenemang, graf
Yles Sport och evenemang, graf organisation (samhälleliga fenomen)

Sport och evenemang

Enheten för Sport och evenemang svarar för Yles sportevenemang och -nyheter samt producerar evenemang och utvecklar evenemangskoncept. Enheten ansvarar även för Yles produktioner och design samt planeringen av produktionsresurserna.

Direktör för Sport och evenemang är Panu Pokkinen.

Enhetens direktör fungerar även som ansvarig redaktör för samtliga sportevenemang och -nyheter samt evenemang som enheten producerar i samtliga distributionskanaler.

Design och produktion

Design och produktion gör Yles innehåll levande. Avdelningen skapar, genomför och köper in produktionstjänster vid Yle. Ville Venell är avdelningens chef.

Sport (Yle Urheilu)

Finska Yle Urheilu förser finländarna med sändningar från idrottsevenemang och dagliga idrottsnyheter. Joose Palonen är avdelningens chef.

Evenemang

Avdelningen producerar imponerande och multimediala evenemang i samarbete med Yles olika enheter. Dessutom utvecklar avdelningen bolagets evenemangskoncept, skapar interaktion med olika målgrupper och en helt ny digital närvaro. Asta Kujala är avdelningens chef.

Planering

Design ger innehållsskapare en partner i produktionsplanering och ansvarar för att alla produktionsresurser utnyttjas effektivt och med stort genomslag. Lise-Lottie Ek är avdelningens chef.

Utveckling

Utvecklingsavdelningen hjälper till med innovation av nytt innehåll inom den egna avdelningen. Avdelningen ansvarar även för produktutveckling i samarbete med andra enheter på Yle samt utvecklar nya uttrycksformer. Hanna Jussila är avdelningens chef.

Riku Saaranluoma är ansvarig chef för sporträttigheter och partnerskap.

Yles Kreativa innehåll, graf
Yles Kreativa innehåll, graf organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Kreativa innehåll

Enheten för Kreativa innehåll svarar för följande inhemska finskspråkiga innehållshelheter: fakta, drama, kultur och underhållning samt innehåll för barn och unga. Enhetens ansvarsområde omfattar även eget och köpt innehåll.

Ville Vilén är direktör för enheten.

Enhetens direktör fungerar även som ansvarig utgivare för det finskspråkiga innehållet inom genrerna drama-, fakta-, kultur- och underhållning samt barn- och unga i samtliga distributionskanaler.

Kultur- och faktainnehåll, Böle

Kultur- och faktainnehåll i Böle producerar kultur och faktainnehåll för webben, TV och radio. Avdelningen omfattar bl.a. kultur- och musikinnehåll, innehåll inom områdena livsstil, inlärning, vetenskap och miljö, samt inkluderande och interaktiva innehållsprojekt. Avdelningen leds av Johanna Aho.

Unginnehåll och underhållning

Avdelning för unginnehåll och underhållning producerar innehåll för unga och unga vuxna samt Yles egenproducerade underhållningsinnehåll för webben, tv och radio. Till Yles varumärken för unga och unga vuxna hör Abitreenit, Docstop, Summeri, Yle Kioski och YleX. Innehållet täcker ungdomsdrama, dokumentärer, spelinnehåll samt fakta- och musikinnehåll. Inom genren underhållning ansvarar enheten för Yles egna produktioner dvs. Tävlingen för ny musik - UMK, Eurovisionen och Närapå veckas studio (Noin viikon studio). Minna Peltomäki fungerar som avdelningens chef.

Yle Barn och faktainnehåll, Mediapolis

Yle Barn och faktainnehåll i Mediapolis producerar barn- och faktainnehåll för webben, TV och radio. Yles barnprogram inkluderar Lilla tvåan (Pikku Kakkonen) och Galaxi. Avdelningen ansvarar för inhemska och utländska inköp av barnprogram. En del av programmen är internationella samproduktioner.

De faktaprogram som produceras i Mediapolis berättar historier ur det finländska livet. Avdelningen omfattar dokumentärserier, reality, diskussiosprogram och radioprogram. Teija Rantala fungerar som avdelningens chef.

Yle Drama

Yle Drama utvecklar, producerar och beställer ett brett utbud av TV- och audiodrama, podcaster och inköp av inhemska fiktions- och dokumentärrättigheter. Jarmo Lampela fungerar som avdelningens chef.

RSO

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles orkester genom vilken bolaget förverkligar sitt allmänbildande och kulturella uppdrag inom konstmusiken. Hannu Lintu fungerar som chefsdirigent (från år 2021 Nicholas Collon)

Tuula Sarotie fungerar som RSOs intendent. Intendenten ansvarar för orkesterns verksamhet som helhet, budgeten och sköter kontraktsförhandlingarna som rör konserter, turnéer samt inspelningar.

Inhemska inköp beställer fakta-, kultur- och underhållningsinnehåll. Ilkka Lehtinen fungerar som avdelningens chef.

Kreativ utveckling säkerställer att skaparna av kreativa innehåll har tillgång till den bästa möjliga informationen och förståelsen för finländska behov, samt kunskapen att skapa starka innehåll för alla målgrupper. För kundförhållandet och kundundersökning ansvarar chef Susanna Snell, för produktutvecklingen chef Raimo Lång och för strategin chef Antti Hirvonen.

Minna-Mari Parkkinen ansvarar för planeringen och produktionen vid Kreativa innehåll.

Svenska Yles organisation, graf
Svenska Yles organisation, graf Svenska Yle,Yle,organisation (samhälleliga fenomen)

Svenska Yle

Svenska Yle svarar för det svenskspråkiga utbudet i sin helhet i alla distributionskanaler. Enheten svarar för den svenskspråkiga utgivningsplaneringen, de svenskspråkiga tjänsterna, planeringen av tablåerna och kanalprofilerna på alla plattformar, kanalernas sammansättning samt tablåläggningen.

Marit af Björkesten är direktör för Svenska Yle.

Enhetens direktör är ansvarig redaktör för samtliga svenskspråkiga innehåll i samtliga distributionskanaler.

Medier och utgivning

Medier och utgivning svarar för profileringen av och varumärkena för Svenska Yles utgivning. Till avdelningens uppgifter hör att planera, sammanställa och verkställa kanalerna och tablåerna, planera utgivningen, administrera arkivet, förvalta lagret för visningsrättigheter samt marknadsföra innehåll och tjänster. Johanna Törn-Mangs är chef för avdelningen.

Journalistiskt och kreativt innehåll

Journalistiskt innehåll svarar inom Svenska Yle för produktionen av nyheter, aktualiteter, sport, regionalt utbud, utbud för barn och unga, fakta, kultur, drama och underhållning i alla distributionskanaler. Anna Forth är chef för avdelningen.

Administration och personal

Kerstin Häggblom är chef för Administration och personal.

Samproduktioner och inköp

Samproduktioner och inköp svarar för anskaffningar och samprodukter av internationellt innehåll. Programtextning och andra lagstadgade tilläggstjänster hör också till avdelningens uppgifter. Johan Aaltonen är chef för avdelningen.

Strategi och publikforskning

Strategi och publikforskning har det övergripande kundansvaret inom Svenska Yle. Avdelningen sköter också kundanalyser och definierar kundernas behov. Alex Fager är chef för avdelningen.

Medieproduktion

Medieproduktion svarar för planeringen och förverkligandet av programproduktionen och produktionsresurserna samt utvecklingen av produktionskompetensen och produktionsmedlen. Utveckling och hantering av produktionspartnerskap hör också till avdelningens uppgifter. Tommy Mård är chef för avdelningen.

Yles Teknologi och utvecling, graf
Yles Teknologi och utvecling, graf organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Teknologi och utveckling

Teknologi och utveckling svarar på Yle för den tekniska ledningen, den operativa tekniken, fastigheterna och distributionen. Enheten svarar också för utvecklingen av plattformarna för IKT och produktions- och serviceteknik. Även driften av sändningsenheten hör till enhetens uppgifter.

Janne Yli-Äyhö är direktör för Teknologi och utveckling.

IKT

IKT har det operativa ansvaret för bolagets IKT. Vesa Aalto är chef för avdelningen.

Medieteknik

Medieteknik har det operativa ansvaret för bolagets produktionsteknik och distribution. Olli Sipilä är chef för avdelningen.

Sändnings- och medietjänster

Sändnings- och medietjänster svarar för bolagets sändnings- och överföringstjänster. Martti Kyllönen är chef för avdelningen.

yle.dev

Yle.dev ansvarar för expertisen inom data- och mjukvaruutveckling. Juha Lehtosalo är chef för avdelningen.

Fastigheter

Fastigheter svarar för bolagets lokaler och utvecklingen av dem. Matti Uotinen är chef för avdelningen.

Innovation och framtid

Innovation och framtid svarar för bolagets it-arkitektur, innovationsarbete, teknologivision och enhetens verksamhetskultur. Juha-Matti Perttunen är chef för avdelningen.

Planering och utveckling

Planering och utveckling svarar för planeringen av enhetens verksamhet samt utvecklingsportföljen, projekten och kostnaderna för dem. Sanna Tornivaara är chef för avdelningen.

Yles Gemensamma funktioner, graf
Yles Gemensamma funktioner, graf Yle,organisation (samhälleliga fenomen)

Gemensamma funktioner

De gemensamma funktionerna planerar och samordningar utvecklingen och den övergripande användningen av bolagets resurser. De gemensamma funktionerna omfattar avdelningarna Personal, Kommunikation och strategi, Ekonomi och Juridik.

Personal

Eija Hakakari leder personalavdelningen som svarar för bland annat

  • bolagets personalstrategi och utveckling av arbetskulturen, ledningen och lärandet
  • den strategiska personalplaneringen, anställningsärenden, arbetshälsoledningen och företagshälsovården.

Kommunikation och strategi

Gunilla Ohls leder avdelningen för kommunikation och strategi som svarar för bland annat

  • den interna och externa kommunikationen, den strategiska planeringsmodellen, omvärldsanalyserna, beredningen av arbetet i ledningsgruppen samt särskilt definierade utvecklingsprojekt på bolagsnivå
  • administrationen av Journalistakademin.

Ekonomi

Maisa Hyrkkänen leder ekonomiavdelningen som svarar för bland annat

  • den externa redovisningen och de interna ekonomitjänsterna, controller-funktionen, upphandlingstjänsterna samt riskhanteringen och säkerheten.

Juridik

Katri Olmo leder juridikavdelningen som svarar för bland annat

  • bolagets juridiska ärenden, compliancefunktionen och internrevisionen.