Hoppa till huvudinnehåll

Yles verkställande direktör och ledningsgrupp

Yles verkställande direktör leder bolagets verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen samt direktiv och instruktioner givna av bolagets styrelse. Ledningsgruppen svarar för den strategiska och operativa ledningen och bereder ärenden som behandlas i styrelsen.

Yles ledningsgrupp består av verkställande direktör Merja Ylä-Anttila, Utgivningsdirektör Ismo Silvo, Nyhets- och aktualitetsverksamhetens direktör Jouko Jokinen, Sport och evenemangsenhetens direktör Panu Pokkinen, enheten för Kreativa innehålls direktör Ville Vilén, Svenska Yles direktör Marit af Björkesten, Teknologi och utvecklings direktör Janne Yli-Äyhö, personaldirektör Eija Hakakari, direktören för strategi och kommunikation Gunilla Ohls, direktören för ekonomi Maisa Hyrkkänen och direktören för juridik Katri Olmo.

Styrelsen utser ledningsgruppens medlemmar.

Bild på Yles vd Merja-Ylä Anttila. Hon är klädd i blått och bär glasögon.
Merja Ylä-Anttila, verkställande direktör

Utbildning: studier i statskunskap, Helsingfors Universitet
Född: 1960
Huvudsyssla: Verkställande direktör 2018–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2018–

Central arbetserfarenhet: Verkställande direktör för Mediahub Helsinki Oy 2015–2018, chefredaktör för nyheter och aktualiteter för MTV Oy 2001–2018, suppleant för den verkställande direktören för MTV Oy 2012–2015, nyhetschefredaktör för MTV Oy 1998–2001, redaktionschef för MTV Oy 1996–1998, redaktionschef för den politiska redaktionen för MTV Oy 1994–1996, politisk reporter för MTV Oy 1986–1994, reporter för MTV Oy 1984–1986
Centrala förtroendeuppdrag: Suomen Mentorit, Advisory Board, ordförande 2018–, Nyhetsbyrån STT, styrelsemedlem 2013–2018, Rädda barnen Finland, styrelsemedlem 2011–2018, Bonnier, Stora Journalistpriset, juryordförande 2004–2018, Päätoimittajien yhdistys, vice ordförande 2011–2017, förlagsaktiebolaget Tammi, styrelsemedlem 2006–2011, Oy Suomen Uutisradio Ab, styrelsemedlem 2006–2015

Ismo Silvo
Ismo Silvo, direktör, Utgivning

Utgivningsenheten planerar Yles programutbud som helhet, profilerar utgivningskanalerna och samordnar innehållen i tv, radio och på webben. Till enhetens uppgifter hör också produktutveckling, publikforskning och marknadsföring.

Utbildning: Doktor i statsvetenskap
Född: 1958
Huvudsyssla: Direktör, Utgivning 2012–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2005.

Central arbetserfarenhet: Direktör för Rundradion Ab:s produktion 2011–2012, strategi- och utvecklingsdirektör 2005–2010, programdirektör för Yle TV1 och Yle Teema 2002–2005, chef för Strategiska riktlinjer 1997–2000, chef för Forsknings- och utvecklingsavdelningen 1990–1993, rektor för yrkesinstitutet 1988–1990, planeringsexpert 1985–1988, forskare 1982–1985 och Executive Director of the European Audiovisual Observatory 1993–1997
Centrala förtroendeuppdrag: EBU, Eurovision Operations Council, styrelsens ordförande 2009–, Nationalbiblioteket, direktionsmedlem 2014–, Kyrkans informationscentral och utskottsmedlem 2012–

Jouko Jokinen
Jouko Jokinen, direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten

Nyhets- och aktualitetsverksamheten ansvarar för de finskspråkiga nyhets-, sport- och aktualitetsinnehållen samt för utvecklingen av dessa innehåll i tv, radio och på webben.

Utbildning: HuK
Född: 1959
Huvudsyssla: Direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten 2017–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2017.

Central arbetserfarenhet: Ansvarig chefredaktör för Aamulehti 2010-2017, ansvarig chefredaktör och utgivare för Satakunnan Kansa 2005-2010, sport, - ekonomi- och kulturjournalist, nyhetschef och redaktionschef vid Helsingin Sanomat 1984-2001

Panu Pokkinen
Panu Pokkinen, direktör, Sport och evenemang

Enheten för Sport och evenemang svarar för Yles sportevenemang och - nyheter samt producerar evenemang och utvecklar evenemangskoncept.

Utbildning: YTM
Född: 1976
Huvudsyssla: Direktör, Sport och evenemang 2019–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2019–

Central arbetserfarenhet: Chef, Evenemang och sport, Yle 2/2019–9/2019, Chef, Yle Urheilun 2013–2019, Chefredaktör, nyhetsverksamheten Iltalehti 2010–2013, redaktionschef Iltalehti 2007–2010, nyhetschef och nyhetsreporter Ilta-Sanomat 2006–2007
Centrala förtroendeuppdrag: Ledningsgruppsmedlem FM-veckan 2015–, ledningsgruppsmedlem Kansallinen liikuntafoorumi 2013–, ordförande TK-tiedotuskilta 2009–2012, medlem i ledningsgruppen för stöd till föreningsverksamheten inom Finska Basketförbundet 2007–2008, medlem redaktionsrådet för Kadettkåren rf:s tidning Kylkirauta
2005–2009, medlem förbundsrådet vid Finska Basketförbundet 2000–2005

Ville Vilénin potretti.
Ville Vilén, direktör, Kreativa innehåll

Enheten Kreativa innehåll ansvarar för de finskspråkiga innehållen och utvecklingen av dem. Innehållen omfattar faktaprogram, kultur och underhållning, drama, barn och unga samt Radions symfoniorkester.

Utbildning: Pedagogie magister
Född: 1963
Huvudsyssla: Direktör, Kreativa innehåll 2011–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2006.

Central arbetserfarenhet: Direktör för Rundradion Ab:s programavdelning, Yle Vision (direktör för Yles radiostrategi och nya tjänster; Genreansvar: barnprogram, program för unga, populärmusik, populärkultur, underhållning) 2006–2010, programchef för Radio Suomi 2005–2006, programledare för YleQ 2004–2005, programledare för YleX 2003–2005, musikchef för Radiomafia 1998–2003, Länsi-Savo, frilansande redaktör 1995–1998, Nyslott, klasslärare för grundskolan 1991–1992, redaktör för Radiomafia och Radio Savonmaa 1990–1998
Centrala förtroendeuppdrag: Nyslotts Operafestival, rådsmedlem 2015–, Stiftelsen Näsdagen, styrelsemedlem 2012–, Helsingfors Musikhus Ab, styrelsemedlem 2011–, Pori Jazz, styrelsemedlem 2008–

Marit af Björkestenin potrettikuva.
Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle

Svenska Yle planerar de svenskspråkiga programtablåerna och kanalprofilerna samt ansvarar för innehållen och utgivningen i alla svenskspråkiga medier.

Utbildning: Politices magister
Född: 1970
Huvudsyssla: Direktör, Svenska Yle 2012–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2012.

Central arbetserfarenhet: Direktör, Svenska Yle 2012–, Biträdande chefsredaktör och chef för ledaravdelningen på Hufvudstadsbladet 2009–2012, chef för kulturredaktionen och kulturproducent 2003–2009, nyhetsreporter, artikelreporter och idrottsreporter 1997–2002, Månadsbilagan MIX, ansvarig redaktör 1993–1996
Centrala förtroendeuppdrag: De nordiska rundradiobolagens samarbetsorganisation Nordvision, ordförande 2016–
Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet, medlem 2010–

Janne Yli-äyhön potretti.
Janne Yli-Äyhö, direktör, Teknologi och utveckling

Enheten för Teknologi och utveckling ansvarar för ledningen av Yles teknologi, teknik, lokaler och distribution.

Utbildning: Diplomingenjör
Född: 1963
Huvudsyssla: Direktör, Teknologi och utveckling 2019–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2012.

Central arbetserfarenhet: Produktionsdirektör, Yle 2012–2019, Vice President för TeliaSonera, Strategy and Broadband Innovations 2011–2012, Senior Vice President, Product Development 2007–2011, Senior Vice President, Försäljning och marknadsföring 2006–2007, Senior Vice President, Customer Service and Systems 2005–2006, Senior Vice President, Products and Services 2002–2005, Senior Vice President, Consumer Services 2002, Senior Vice President, Sonera Source 2001–2002, Vice President, Venture Capital Operations, Silicon Valley 1999–2001, Vice President, Företags- och hemlösningar 1998–1999, Vice President, Inhemska samtalstjänster 1996–1997, Business Controller 1991–1995
Centrala förtroendeuppdrag: Cinia Group Oy, styrelsemedlem 2017–, EBU Operations Council, styrelsemedlem 2015–, Rundradions pensionsstiftelse, styrelsemedlem 2014–, Plattco Oy, styrelsemedlem 2013–, Forum Virium, styrelsemedlem i Helsingfors 2014–

Eija Hakakarin potretti.
Eija Hakakari, direktör, Personal

Utbildning: Pedagogie magister
Född: 1961
Huvudsyssla: Personaldirektör 2019–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2019.

Central arbetserfarenhet: Personaldirektör, Finnair Oyj 2014–2019, Personalchef, Stora Enso Oyj/Printing & Living divisionen 2013–2014, Personaldirektör, Rautaruukki Oyj 2008–2013, delägare/verksamheten i Kina, Virvo Oy 2004–2008, personaldirektör, Setec Oy 2000–2004, personaldirektör, KPMG Finland 1997–2000, chefsuppdrag, Posti Oy 1987–1997.
Centrala förtroendeuppdrag: styrelsemedlem Aalto University Executive Education Oy 2012–, medlem, Paltas arbetsmarknadsutskott 2015–, utskottsmedlem, Finlands näringsliv EK 2017–, medlem, APDC (Aviation People Development Council) 2015 – , medlem, utskottet för kunskaps- och utbildningsutskottet vid Worldsteel 2010–2013, utskottsmedlem, Euroferin Social Dialogue 2009–2013, medlem, utskottet för innovation-, miljö- och förnyelse, Teknologiateollisuus ry 2009–2013.

Gunilla Ohlsin potretti
Gunilla Ohls, direktör, Strategi och kommunikation

Utbildning: Diplomekonom, Svenska Handelshögskolan
Född: 1956
Huvudsyssla: Strategi- och kommunikationsdirektör 2019–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2011.

Central arbetserfarenhet: Direktör, HR-, kommunikations- och strategifunktioner, Yle 2018–2019, Strategidirektör, Yle 2011–2017, direktör för program, Svenska Yle 2006–2010, programchef för Yle FST 2002–2005, controller för Sveriges Television, SVT Nyheter och Sport 2000–2002, redaktionschef för finskspråkiga redaktioner 1997–2000
Centrala förtroendeuppdrag: Musikhusets stiftelse, styrelsens viceordförande 2018–, Rundradions pensionsstiftelse, styrelsemedlem 2013–

Maisan Hyrkkäsen potretti.
Maisa Hyrkkänen, ekonomidirektör

Utbildning: Ekonomie magister
Född: 1964
Huvudsyssla: Ekonomidirektör 2019–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2014.

Central arbetserfarenhet: Direktör, ekonomi- och personaltjänster, Yle 2018–2019, Ekonomidirektör, Yle 2014–2017, Integration manager för Nets Oy, Strategic Projects 2013, ekonomi- och förvaltningsdirektör för Luottokunta 2003–2013, Head of Business Support för Nordea Securities Oy 2003, Controller 2000–2003, controller för eQ Online Corporation Oy 1999–2000, Vice President för Nordea Bank, Assistant Vice President och specialtjänster 1988–1999
Centrala förtroendeuppdrag: Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, styrelsemedlem 2017–, Rundradions pensionsstiftelse, styrelsemedlem 2016–, Danske Invest, styrelsemedlem 2014–

Katri Olmon potrettikuva
Katri Olmo, direktör, juridiska ärenden

Utbildning: Juris kandidat, vicehäradshövding
Född: 1959
Huvudsyssla: Direktör för juridiska ärenden 2011–
Medlem i ledningsgruppen 2011–2017, 2018–

Central arbetserfarenhet: chef för juridiska ärenden för Yle 2006–2010, chef för personalärenden 2004–2005, jurist 2003–2004, HR-jurist 1997–2002, Advokat 1991–1997
Centrala förtroendeuppdrag: Musikhuset i Helsingfors Ab, styrelseledamot 2011–, KOURA, vice ordförande för styrgruppen 2018–

Verkställande direktörens viktigaste uppgifter är att

  • inför styrelsen svara för bolagets verksamhetsresultat
  • leda bolagets verksamhet
  • svara för beredningen av ärenden som framläggs för styrelsen
  • presentera ärenden för styrelsen och även för förvaltningsrådet
  • tillsammans med styrelsen svara för att förvaltningsrådets beslut verkställs
  • svara för att styrelsens beslut verkställs
  • utnämna chefer som rapporterar till direktörerna enligt principen ”en över en” (farfarsprincipen).

Verkställande direktören utses av styrelsen. Dessutom utvärderar styrelsen årligen verkställande direktörens prestation och fastställer dennes lön. Verkställande direktören får inte vara medlem av förvaltningsrådet eller styrelsen.

Ledningsgruppens uppgifter

Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i bolagets verksamhetsstyrning och i verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål.

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet, i genomsnitt två gånger per månad.