Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Korsnäs föredrar att kraftledningar från vindparken Tyrsky inte dras genom kommunen

Om kraftledningarna från den planerade havsvindkraftsparken Tyrsky dras igenom Korsnäs måste man beakta grundvattenområdet Boviksand.

Det konstaterar tekniska nämnden i Korsnäs som på tisdag kväll gav ett utlåtande om elöverföringen.

Vattenkvaliteten får inte äventyras, varken i byggskedet eller under drifttiden. Det måste också finnas ett tillräckligt stort skyddsavstånd från kraftledningarna till bosättningarna.

Det är OX2 som planerar bygga vindparken Tyrsky i Bottniska viken. Det finns fem olika alternativ för elöverföringen.

Tre av alternativen skulle beröra markägare i Korsnäs. Tekniska nämnden föredrar de två alternativen där Korsnäs inte berörs.

NTM-centralen vill ha mer information om kraftledningen mellan Kristinestad och Nokia

Miljökonsekvensbedömningen för kraftledningsprojektet mellan Kristinestad och Nokia måste kompletteras.

De mest väsentliga kompletteringsbehoven i MKB-dokumentet gäller konsekvenserna för naturen och grundvattnen. Dokumentet måste kompletteras innan NTM-centralen i Birkaland, som fungerar som kontaktmyndighet, kan lämna en motiverad slutsats om dokumentet.

Det är Fingrid som står bakom planerna att bygga en kraftledning på 400 kilovolt mellan Kristinestad och Nokia.

Byggnader och i förgrunden en skylt där det står kundtjänst.

Lugnt läge för elnäten i Österbotten: ”All verksamhet i närheten av elnäten är inte suspekt”

På olika håll runtom i Finland har det förekommit misstänkt aktivitet vid elbolgens områden och nätverk. I de Österbottniska landskapen är läget dock lugnare och beredskapen är på en normal nivå.

Finansminister Annika Saarikko

Finansminister Saarikko: Finland ska intensifiera sin beredskap efter Nord Stream-läckagen

Finland ska göra upp en lista på vilka som är de mest kritiska funktionerna vid ett elavbrott för att göra det lättare att prioritera om bristen på el blir akut. Tillgången på mat ska också garanteras.

Kraftledningar i skymning.

Ingen elkabel över Kvarken – Fingrid satsar längre norrut

Överskott av vindkraft gör det olönsamt.

Kraftledningar

Regeringen vill sätta stopp för chockhöjning av elöverföringspriset

På ett år får priset höjas med högst 15 procent.

tre personer mot elstolpar

Kraftlinje förnyas i Ekenäs - tillfälliga elavbrott möjliga

Bygget av ny kraftlinje kan ge elavbrott i Ekenäs.

Kraftledningsstolpar

Rekordstor elförbrukning då britterna röstar

Många väntas titta på valvakor efter EU-omröstningen.

Kraftledning i gryningsljus över hustak.

Byggstart för kraftledning i Lappträsk

Först ska träd fällas.

Kraftledningar vid Sannäsvägen i Karis

Miljönämnden ger grönt ljus för kraftledning mellan Gunnarsnäs och Vikom

Miljönämnden vill att Caruna informerar markägarna.

Kraftledning skär genom terrängen

Kraftledningar drar till sig ovanliga växter

Solen och värmen lockar.

Lyftkranen som snuddade vid kraftledning förorsakade stort elavbrott i Åboregionen

Lyftkran orsakade stort elavbrott i Åboregionen - en allvarligt skadad

Stort elavbrott i Åboregionen under onsdagen.

Karta över Krim, Ukraina och Ryssland.

Attentat mot Krims elförsörjning

Kraftledningsstolpar sprängdes.

Porvoon Alueverkko ersätter trästolpar med stålstolpar

En av Porvoon Alueverkkos kraftledningsstolpar brast i maj. Det leder till att andra trästolpar på samma område byts ut till stålstolpar.

Kraftledningar mot en blå himmel

Man klättrade upp i kraftledningstorn och dog

En man klättrade i dag tisdag upp i ett kraftledningsstolpe i Munksnäs i Helsingfors. Mannen dog uppe i tornet.

Vindkraftsbolagen uppmanas att samsas om ellinjerna

Hur mycket mark ska vara rimligt att reservera och lösa in för vindkraftsbolagens ledningsgator? Den frågan har aktualiserats i Kristinestad då stadsstyrelsen ska ta ställning till EPV-Tuulivoimas ansökan om inlösningstillstånd för kraftledning.

Kraftledningarna från vindkraftsparkerna i Kristinestad kommer att dras till Fingrids nya elstation

Vindkraftsbolagen bildar spindelnät genom kommunerna

Det har visat sig vara ett stort problem när vindkraftsbolagen ska bygga linjegator för kraftledningar från vindkraftsparkerna till stamnäten. Om alla vindkraftsbolag bygger egna kraftledningar betyder det att linjegatorna sammanlagt på vissa håll i landet kan bli upp till 250 meter breda.

Så här kommer kraftledningen ut Vasklot att börja se ut.

Kraftledningen ut till Vasklot måste bytas ut

Kraftledningen som går från Vasa centrum till Vasklot ska förnyas. Stolparnas fundament som står i norra stadsfjärden har vittrat sönder. Dessutom räcker kraftledningens kapacitet inte till när det sker avbrott och störningar i elnätet.

Vindmöllor

Problem med linjegator till vindkraftsparker

Linjegatorna för kraftledningar från vindkraftsparker håller på att bli ett problem på många håll. I Kristinestad har man uppmanat vindkraftsbolagen att samarbeta - men hittills utan resultat.

Arbetsplatsolycka i Savitaipale

En allvarlig arbetsplatsolycka har inträffat vid stamnätbolaget Fingrids enhet i Savitaipale i Södra Karelen. En person drabbades av en elchock och omkom på förmiddagen.

elstolpe

Dyrare elöverföring i Karleby

Karlebybornas elräkningar stiger vid nyår, då energibolaget höjer elöverföringsavgifterna. För egnahemshusägare stiger elräkningen med mellan en och fyra euro.