Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Sergei Trofimov

Kränkt för att han talade ryska

I Finland bor det över 70 000 ryskspråkiga personer. Raseborgaren Sergei Trofimov är en av dem som fått utstå vardagsrasism på grund av sitt ursprung.

Kritiken haglar över Tyska holmens bro i Dalsbruk

Tyska holmens bro i Dalsbruk är farlig att använda. Det anser Fri samverkan-politikern och Dalsbruksbon Martti Murto som tycker att kommunen ska ta ansvar för bron trots att bron inte är kommunens.

Hjärtkirurg Kari Teittinen

Hjärtkirurgen Kari Teittinen återvänder inte till Vasa

Hjärtkirurgen Kari Teittinen kommer inte att återvända till Vasa centralsjukhus. Det finns för många olösta frågor vid sjukhuset och han vill avsluta det han påbörjat i Israel.

Elever och lärare från högstadiet i Närpes och Ilmola

Skolelever från Ilmola lär närpeseleverna finska

Låter det trovärdigt om vi påstår att orterna Närpes och Ilmola har språket som gemensam nämnare? Så är det i alla fall, för bägge är lika enspråkiga - Närpes svensk och Ilmola finsk. Det betyder Närpesungdomarna och Ilmolaungdomarna har lika små möjligheter att i hemknutarna utsätta sig för det andra inhemska.

säng

Kronoby enda kommunen som saknar nattpatrull

Kronoby är den enda kommun i svenska Österbotten som helt saknar nattpatruller. Det innebär att äldre som bor hemma eller på ett boende utan nattpersonal kan vara helt ensamma tio timmar i sträck. Beslutsfattarna säger att kommunen är så stor att det är ekonomiskt ohållbart att starta en nattpatrull.

Peter Båsk och Lars Sjöberg

Alla borde ha en egen eldstad

Dagens energikrav på hus går inte i hop med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det konstaterar konsthistoriker Lars Sjöberg från Sverige. Han föreläser på måndagen i ett seminarium om energi och gamla hus på Stundars som bland annat Peter Båsk är med och ordnar.

Rullstol och rollator i en sjukhuskorridor.

Institutionsvården måste minska

Alltför många finländare i över 75 års ålder bor på institutioner. Antalet borde i stort sett halveras.

Gerby hälsostation i Vasa

Växande Gerby vill inte mista sin hälsostation

I Gerby i Vasa är man bestörta över överläkare Markku Sirviös tankar om att Vasa kunde klara sig med en enda hälsostation. I Gerby-Västervik området bor det över 10 000 människor och stadsdelen växer hela tiden. Egen hälsostation ses som en nödvändighet bland de gerbybor vi talat med.

Villa Stella, åldringshem

Lång kö till serviceboende i Kristinestad

Äldreomsorgen i Kristinestad är i ett skriande behov av mera vårdplatser. Omkring 30 äldre personer som just nu bor hemma skulle behöva plats på ett vårdhem.

Karta över området

Sista ordet inte sagt om biobränsledepån i Tölby

Sista ordet är inte sagt ännu om Vaskiluodon Voimas biobränsledepå i Tölby i Korsholm. Kraftverksbolaget fick back på sitt miljötillstånd för depån strax före jul, men företaget kommer att gå vidare med planen. Nu kommer man antingen att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen eller komma med tilläggsutredningar.

Ett ljus som brinner

Brandsäkerheten på hushållens ansvar

De som bor i egnahemshus och parhus i verksamhetsområdet för Österbottens räddningsverk ska i framtiden sköta brandsynen själva via blanketter som räddningsverket skickar ut. Systemet är redan i bruk på andra håll i landet. Större byggnader som höghus och industribyggnader är fortfarande på räddningsverkets bord.

Unga fotografer ställer ut i Kimito

Fjortonåringarna Peppi Wilson och Lisa Holmén har sammanställt fotoutställningen Carpe Diem. Utställningen pågår till slutet av november i Villa Lande.

Elva år lång tvist blev polissak

Fågelskjutningen på Norrby gård i Snappertuna har irriterat och oroat grannarna i många år. Flera av grannarna har upprörts över att jakten inte följer gängse jaktregler. Polisen har varit inkopplad i flera repriser.

Ålands flagga.

Invandrarna trivs på Åland

Åland har flest inflyttare i landet. Drygt tolv procent av invånarna har utländsk härkomst. Det kan jämföras med fem procent för Finlands befolkning som helhet. Många av de inflyttade på Åland kommer från Sverige. Efter utvidgningen av EU har ändå antalet invånare från länder utanför Norden ökat kraftigt.

Kvinna drar en kappsäck efter sig

Evgenia bor bra men saknar finländska vänner

Det var jobbet som lockade Evgenia Kiseleva att lämna St Petersburg och slå sig ner i Vasa för drygt ett år sedan. För henne gällde det att byta till en helt ny kultur och ett helt nytt språk.

Erdoğan vill förbjuda gemensamma studenthem för kvinnor och män

Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan anser att kvinnliga och manliga studenter inte borde få bo i samma byggnad. De sekulära kretsarna är upprörda över utspelet

Christina Sandqvist

Anhöriga blir allt viktigare i hemvården

Enligt prognoser har Vasa år 2017 5 700 invånare som är har fyllt 75 år. Meningen är att merparten av dem bor hemma med hjälp av anhöriga och regelbundna besök av hemvårdare. Christina Sandqvists föräldrar som är över 90 år gamla bor hemma och mamman sköter pappan dygnet runt. Men utan Sandqvists syster skulle de inte klara sig hemma.

En cykelställning

Karleby uppmanar de anställda att cykla

Karleby stad hoppas att personalen allt oftare ska gå eller cykla till jobbet. Stadens anställda har fått en enkät där de ska berätta hur de tar sig till jobbet. Förhoppningen är att fler ska välja bort bilen.

Viktbegränsningar sätter stopp för broplaner

Ytterholmborna vill bygga en bro till Kirjais. De nya viktbegränsningarna på vägarna sätter nu stopp för planerna då kravet är att bron ska hålla för 76 ton.

Åbolands skärgård

Landskapsstyrelsen ryter till om skärgårdsstöd

Egentliga Finlands förbund är orolig över att vissa skärgårdsområden blir utan EU-stöd. Det är fråga om skärgårdsdelkommuner som inte längre skulle räknas som skärgård, bland annat Angelniemi i Salo och Harvarö i S:t Karins.

På nätet är man Lovisabo för evigt

Nuvarande och före detta Lovisabor har fått en samlingsplats på nätet. Den privata facebookgruppen har samlat över 500 medlemmar, som delar med sig gamla och nya bilder, minnen och information om staden.

Ny bok om Öbylandets historia

Carita Sundell har skrivit om Öbylandet norr om Hangö udd. Fotografier och fakta beskriver halvön från födelse till nutid.

Sprängämne och svavelhaltig malm orsakade olycksrisken i Laukas

Risken för en storolycka var överhängande vid sprängämnesfabriken i Vihtavuori i Laukas förra veckan, säger myndigheterna. Avfallscontainern vid fabriken hettades sannolikt upp av att sprängämnet och svavelhaltig malm reagerade med varandra.

båtbrygga i hammars i borgå

Ingå: Vanda kör över oss

Ingå vill inte ha en båtmarina på Orslandet. Vanda stad har fått lov av Södra Finlands regionförvaltningsverk att bygga en brygga för nästan 100 båtar på Bjurs friluftsområde.

Öppna portar

Kristinestad öppnar portarna

I helgen går för femte gången evenemanget Öppna portar av stapeln i Kristinestad. 49 privatpersoner öppnar upp sina gårdar för besökare från när och fjärran. Dessutom ordnas också ett nordiskt Cittaslowseminarium.

Stadsdirektör Gösta Willman

Willman köper hus i Solf - själv ska han bo i Vexala

Nykarlebys stadsdirektör Gösta Willman och hans fru Ann-Mari Audas-Willman har köpt hus i Solf i Korsholm. Willman säger att han kommer att bo på sommarstugan i Vexala.

Inkomstklyftorna mellan stadsdelar i Esbo har minskat

Under 2000-talet har inkomstskillnaderna mellan olika stadsdelar i Esbo minskat. Det här visar Yle Huvudstadsregionens utredning. Den högsta medelinkomsten har de som bor i Gäddvik-Westend-området.

Europarådet: Romerna får resa till våra knutar

Europarådets generalsekreterare Torbjørn Jagland är bekymrad att myndigheterna är så ovilliga att hjälpa romska tiggare. Jagland, som är på två dagars besök i Finland, oroar sig för hur romerna behandlas i andra EU-länder, också här i Finland.

Rekordmånga arbetslösa i Spanien

Arbetslösheten i Spanien nådde 27,2 procent under åretts första kvartal. I landet bor nu över 6 miljoner arbetslösa.

Nina Albrecht

Konstnärsliv i Helsingfors: vardagslyx och kreativt sparande

Konstnären och serietecknaren Nina Albrecht kan pusta ut. Nyligen beviljades hon ett stipendium som innebär att ekonomin är tryggad för ett år framöver. Men hur bygger man upp sitt liv stötvis?

Marina Swed-Rodd i Lappfjärd

Sömnlös natt för Marina Swed-Roddis

Sandlass har än så länge räddat Marina Swed-Roddis hus i Lappfjärd från översvämning. Men natten har varit sömnlös på grund av oro och sprängning av isproppar.

Den försvunne Pentti Lampinen

Letandet efter den försvunna mannen fortsätter på Brändö

Gerby och Västervik är genomsökt. Nu koncentreras letandet till Brändö.

Fler frivilliga behövs i efterspaningarna efter den försvunna mannen i Vasa

Fyrtiofem frivillga deltog på söndagsmorgonen i efterspaningarna efter försvunna Pentti Lampinen i Vasa. Fler frivilliga behövs.

Bygga - och bo mässa i Åbo

I Åbo pågår som bäst den årliga bygga och bo-mässan.

Nya boendeformer för utvecklingsstörda

Personer med utvecklingsstörning ska inte längre tvingas bo på anstalt eller i gruppboende. Enligt ett principbeslut från regeringen ska alla ha rätt att bo i eget hem senast år 2020. Men redan nu finns det boendeformer som uppfyller de nya kraven.

Pyttis och Lovisa gränsskylt.

Kotka kan bli tvåspråkigt

Enligt ett förslag till ändring av språklagen kommer ingen tvåspråkig kommun i framtiden kunna bli enspråkig.