Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Åkersork i snön

Växtskydd och smågnagare (Vinterträdgård)

När vintern redan har kommit och spår av harar och smågnagare syns i snön, kommer man plötsligt ihåg att äppelträdet blev oskyddat på hösten! Fastän tjälen har gått i jorden och snön täcker marken kan man ändå göra något för att skydda sina fruktträd.