Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Närbild av en person i militäruniform som håller i ett vapen.

Kamouflagekläder, vapen och militärkängor – snart kan du kanske dra av dem i skatten

Skattlättnader för varor som kan användas i krigstid utreds.

Kamouflerade och beväpnade beväringar tar sig i land från en militärbåt, Jurmo. Sent på hösten.

Tvåhundra personer från Nylands brigad åker till Sverige på storövning

Deltar med bland annat beväringar och reservister.

Rekordmånga reservister övar i Karleby i helgen

I helgen kommer rekordmånga reservister att öva i Karleby i Lochteå. Det är försvarsutbildningsföreningen MPK:s Österbottniska distrikt som ordnar övningen PAUHA23 i samarbete med försvarsmakten.

PAUHA ordnas för 21:a gången och är den hittills största i sitt slag med nästan 500 deltagare, drygt 400 av dem är reservister.

Huvudtemat för övningen är att förbättra den enskilde krigarens militära färdigheter. Bland annat tränas deltagarna i vapensystem, strid i

bebyggelse och skytte.

MPK erbjuder utbildning till alla som är intresserade av att upprätthålla, utveckla och utöka sina militära färdigheter eller allmänna säkerhetskunskaper. Utbildningarna är tillgängliga för både soldater och civila oavsett kön.

Österbottens försvarsdistrikt är ett av MPK:s nio försvarsdistrikt. Distriktet är uppdelat i Kauhava, Karleby och Vasa utbildningsplatser.

Rekordmånga reservister ansökte om civiltjänst ifjol

Tidningskoncernen Uutissuomalainen rapporterar att totalt 3 815 personer ansökte om kompletterande tjänstgöring i fjol. Året innan var antalet drygt 400. Dessutom har försvarsmakten fortfarande ett hundratal ansökningar kvar att behandla.

Anledningen till det rekordhöga antalet personer som söker sig bort från reserven antas vara Rysslands krig i Ukraina. Bara under mars månad i fjol mottog Civiltjänstcentralen över 1 300 ansökningar.

I praktiken innebär den kompletterande tjänstgöringen en fem dagar lång utbildning vid Civiltjänstcentralen i Lappträsk.

Källa: STT

Armén övar lokalförsvaret på olika håll i Finland

Armén övar lokalförsvaret på olika håll i Finland i två veckors tid från och med fredag, 24.2. Övningarna är samtidigt repetitionsövning för cirka 2 800 reservister.

I övningarna deltar över 6 000 personer från Försvarsmakten, av vilka cirka 2 200 är beväringar och cirka 1 000 personal. Dessutom deltar städernas myndigheter, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovården, företag och aktiva inom det frivilliga försvaret.

Syftet med övningarna är att trygga till exempel transportförbindelser och energiförsörjning i händelse av störningar.

I undantagsförhållanden omfattar de lokala truppernas uppgifter till exempel skyddet av strategiska mål, områdesövervakning, stridsuppgifter och att ingripa mot motståndarens specialstyrkor.

Under övningarna kommer militärfordon att röra sig i städer, och en del av övningarna inbegriper flygoperationer. Övningstrupperna använder smällpatroner som är ofarliga för åskådare men orsakar buller.

Försvarsmakten har fått ett center för förebyggande av informationspåverkan

Försvarsmakten tog i början av året i bruk ett nytt center för förebyggande av informationspåverkan. Kompetenscentret verkar inom Uttis jägarregemente och några personer arbetar där.

Centrets uppgift är att ordna utbildning för Försvarsmaktens personal och reservister så att de ska lära sig hur man kan identifiera och förebygga all form av informationspåverkan.

Utbildningen sker som en del av Försvarsmaktens övningar eller under särskilda skolningstillfällen.

Källa: STT

Försvarsmakten utbildade rekordmånga reservister i fjol

Antalet reservistutbildningar har ökat anmärkningsvärt sedan februari i fjol, då Ryssland anföll Ukraina. Det meddelar Försvarsmakten på måndagen.

Tilläggsanslag för försvaret gjorde att fler repetitionsövningar och den frivilliga försvarsverksamhetens utbildningsevenemang kunde ordnas under år 2022 och i dem deltog sammanlagt kring 50 000 personer.

”Reservens prestationsförmåga är grunden för Finlands försvar och repetitionsövningarna är en central del av värnplikten. Man kan säga att reserven har svarat utmärkt på inbjudan att delta i det nationella försvaret”, konstaterar Huvudstabens utbildningschef, överste Kari Pietiläinen i ett pressmeddelande.

Rekordmånga kvinnor tjänstgjorde i militären förra året

För första gången var antalet kvinnor som genomgått militär utbildning fler än 1 000 per år. År 2022 hemförlovades sammanlagt 1 040 kvinnor från Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet.

Antalet kvinnliga beväringar som ryckte in år 2022 var 1 211. Det här är flest någonsin.

Andelen kvinnor i reserven har varit på uppgång sedan år 2009. I slutet av år 2022 ingick sammanlagt över 12 000 kvinnor i reserven.

Kvinnliga frivilliga söker sig ofta till de mest krävande uppgifterna, berättar Försvarsmakten. År 2022 var det dryga 20 procent av de hemförlovade kvinnorna som hade utfört en 347 dygn lång militärtjänstgöring.

Rekryter anmäler sig till militärtjänstgöring till Nylands brigad i Dragsvik i Ekenäs 2.1.2023.

Spänning och förväntan vid porten i Dragsvik – närmare 600 rekryter ryckte in vid Nylands brigad

I dag (2.1.2023) inledde runt 10 000 rekryter sin militärtjänstgöring i Finland. Av dem ryckte cirka 580 in vid Nylands brigad.

Maastopukuinen ihmisjoukko lähikuvassa, kaikilla kypärät, ainoalla kohti kameraa olevalla kasvot peitetty.

Arbetsgivare kan fixa befrielse från strid för reservister

Gäller jobb som är kritiska för försörjningsberedskapen.

Soldater ligger på en kulle i vinterutrustning och siktar mot ett fjäll.

Jättelik Natoövning inleds i Norge – också Finland deltar

Ungefär 680 finländare deltar i övningen.

Beväringar på övning i vinterlandskap.

Vem hör till reserven? 10 frågor och svar om reservisterna i finska försvaret

Intresset för att delta i repetitionsövningar har ökat.

En raket förstörde flera hus i Tel Aviv.

Israeliska lufträder mot Gazaremsan - tros vara svar på morgonens raketattack

Sju personer skadades i morgonens attack mot Tel Aviv.

Försvarsmakten

Försvarsmakten stred tidigare mest i skogen - nu övar man mitt i Åbo

Övningen Höstek 18 pågår som bäst i Åbo med omnejd.

Finländsk rekryt uppe på bepansrat militärfordon.

Stor militärövning påverkar trafiken i Västnyland

Krigsövningen pågår i södra Finland 27.11-4-12-2017.

Seppo Kolehmainen tv-kameran edessä ennen haastattelua.

Reservister till polisen - 39 förslag ska förbättra säkerheten i Finland

39 åtgärder för att förbättra säkerheten i Finland.

Soldater i rök

Försvarsövningar i flera städer i Finland

Lokala försvarstrupper rör sig bland annat i Åbo och Kajana.

Beväringar marscherar

Olycksutredningscentralen: Försvarsmakten bör ge instruktioner för konvojövningar

I en konvojövning dog en reservist vid Björneborgs brigad.

Pasi utanför tågstationen i Åbo.

Polisen undersöker dödsolyckan i Säkylä

En ung reservist omkom då han blev under ett pansarfordon.

Pansarfordon Patria Pasi

Reservist omkom vid garnisonen i Säkylä

En reservist blev under en pansarvagn.

Lukas Rusk som lämnat reserven

Lukas Rusk – En tjänstgöringsopportunist?

Han gjorde militärtjänst med målet att senare skriva ut sig.

Civiltjänstgörare i Lappträsk.

Nervösa civiltjänstgörare kom till Lappträsk

Ny svenskspråkig grupp anlände till kommunen i måndags.

Enligt inrikesminister Bernard Cazeneuve har omkring 20 moskéer stängts

Frankrikes inrikesminister: Gå med i reservstyrkorna

Bernard Cazeneuve vill höja landets säkerhet ytterligare.

Stridsövning

Marinen kallar allt fler till repetitionsövning

Möjligt att kalla in reservister med kortare varsel.

Finlands flagga.

Försvarets fanfest i Åbo

Paraden ordnades av marinstaben och Åbo stad.

Stridsövning

Keskisuomalainen: Militäranställda begår fler brott

Frånvarobrotten bland reservister har också ökat.

Reservister ska kunna inkallas snabbare

Tre månaders varsel räcker inte, anser försvarsministern.

Civiltjänstgörare på föreläsning

Rekordmånga reservister har lämnat det militära i år

En svenskspråkig kurs för avhoppare i Lappträsk just nu.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida