Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En rullstensås och en ruta med information om radon.

Universums byggklossar: Radon

En gas man tidigare trodde var hälsosam, men så är det inte.

Närbild på dator och smarttelefon.

Radonhalten på arbetsplatser i Lovisa synas noggrannare

Strålsäkerhetscentralen intensivövervakar radonhalten.

Radontestburk

Det slarvas med radonmätningarna i Östnyland

Överraskande med tanke på de skador radon förorsakar.

Merituulen koulu i Ingå renoveras

Mögelhundar ska undersöka Merituulen koulu i Ingå

Det finns fortfarande elever med symptom i skolan.

Radontestburk

Strålsäkerhetscentralen vill granska radonhalterna i alla landets skolor

Hoppas att så många kommuner som möjligt deltar.

Radontestburk

Radonhalten undersöks i Borgåskolor

Mätburkar placeras ut i fjorton Borgåskolor.

Daghem i Borgå

Bjurböle daghem har radonsanerats

Två daghem i Borgå har för höga radonhalter.

Overaller i dagistambur.

För mycket radon i dagisar i Borgå och Mörskom

De höga värdena är ingen hälsorisk för barnen.

Radontestburk

Radonhalten kontrolleras i skolorna

Så går kommunerna till väga.

Daghem i Borgå

Radioaktivitet vardag för tusentals på jobbet?

På de allra flesta arbetsplatser har radonhalten inte mätts.

En trädgårdsbrunn med tak.

Fortsatt tvist om stenbrott i Sjundeå

Besvär som gäller vattenprover från stenbrottets grannar vid Stallmossaberget behandlas som bäst. Verksamhetsidkaren är ovillig att att utföra nya mätningar.

Radontestburk

Radon mäts rutinmässigt i Borgå

Borgå hör till de drygt 60 kommuner i Finland där radonhalten måste mätas på alla arbetsplatser. Borgå stad har koll på sina byggnader, intygar projektchef Tony Lökfors.

Arbetstagare och skolelever utsatta för farligt höga radondoser

Görs inte radontester trots att lagen kräver det.

Lamt intresse för radontester orsakar hälsofara

Höga radonhalter kan mångdubbla risken för att få lungcancer. Ändå testar många finländare inte sina hem. Myndigheterna borde informera mer aktivt, tycker många. Samtidigt anser myndigheterna att det är upp till finländarna själva att ta ansvar för situationen.

Tömning av skräp ur vattenbrunn

Ny teknik avlägsnar radon

Radongasen i brunnar är numera både lätt att mäta och avlägsna. Forskare uppskattar att den nya tekniken redan minskat på antalet cancersjukdomar.

Lätt att mäta radonhalter

Hälsoskyddet i Borgå har rett ut hur effektiva radonsaneringar i gamla hus är. Av de 150 hushåll i Östnyland som svarade på förfrågan hade ändå bara en femtedel mätt hur effektiva reparationerna var.

Reparationer av radonhus ger resultat

Över hälften av ägarna till bostäder med hög radonhalt har låtit utföra radonreparationer i Östnyland. Det visar en enkät som hälsoskyddet har låtit genomföra.

Visning av bostad.

ESS: Mindre radongas i nya bostäder

Det finns betydligt mindre cancerframkallande radongas i nya bostäder än förr, skriver Etelä-Suomen Sanomat. Fortfarande överskrids gränsvärdena ändå i en tredjedel av bostäderna i Finland.