Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En skogsmaskin som fäller ett träd en vinterdag.

Behovet av skogsmaskinförare kan öka: "Vi är redo att ta emot fler studerande"

Yrkets popularitet kan öka då skogsindustrin växer.

Barrskog.

Ingå planerar fortlöpande skogsbruk i sina ekonomiskogar i stället för kalhyggen

Man vill också plantera träd på ekonomiskt värdelösa marker.

Avverkning på gång

Vasa överklagar skogskartelldom till hovrätten

Vasa är berett på förlikning med skogsbolagen.

Tomas Långgård från ÖSP.

Omvalde ÖSP-basen kände sig hotad inför höstmötet

Tomas Långgård fick ett mejl som han upplevde hotfullt.

Hög med virke vid skogsväg.

Keskisuomalainen: Arga skogsägare kan slippa betala för rättegång mot industrin

Skogsbolagen föreslår förlikning i kartelltvist.

Bennäs tågstation

Triangelbaneprojektet i Bennäs rullar igång

Huvudvattenledning måste flyttas i Pedersöre.

Donald Trump signerade ett presidentdekret under tisdagen som ska gynna jordbruket och landsbygden i USA. T.v. jordbruksministern Sonny Perdue.

Trump muckar gräl om handeln – nu med Kanada

Kan vara taktiskt drag att attackera fridfullt grannland.

Erno Järvinen, skogsforskningschef MTK

Skogsindustrin försonas med fienden - digitaliseringen

Ny näthandelsplats för virke ska få fart på affärerna.

Skogsarbetare Mikael Örn och Skogsvårdsföreningen Österbottens verksamhetsledare Jan Slotte.

Allt färre skogsägare sköter om sin egen skog

Allt vanligare att skogsvårdsföreningar får ta hand om skog.

Stockar i Karis.

Ovanligt stor efterfrågan på virke

Stora investeringar planeras

Virkesuppköpare Fred Nordell.

Virkeshandeln drar

Det finns både utbud och efterfrågan säger virkesuppköpare.

Lovisa hamn Valkom

LS: Lovisa hamn får impregnera virke

Lovisa hamn har fått lov att impregnera trävaror.

Riksväg 25 i Ekenäs.

Stockbil har vält i Tessjö i Lovisa

En stockbil välte på Petersvägen i Tessjö i Lovisa