Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Karleby svenska gymnasium och Donnerska skolan.

Fuktproblem i Donnerska skolan och gymnasiet i Karleby

Skolorna fick rapport om läget på onsdagen.

Gammelbacka skola.

"Ventilationen i Gammelbacka skola hade kanske aldrig putsats"

Putsare bestört över ventilationskanalernas skick.

Ventilationsrör

Hälsoskyddet i Borgå vill börja granska fastigheter regelbundet

Nu finns det inte resurser för att följa upp inneluften.

Ventilationsrör i den tidigare Lerasfastigheten i Björknäs.

Mikrober trivs i ventilationskanaler som inte putsas

Ventilationssystemen i Borgåskolor putsades inte på två år.

Lovisanejdens högstadium.

Dålig luft i Lovisahögstadium kan bero på annat än ventilationen

Kan finnas andra orsaker i konstruktionerna.

Anders Westerlund framför nybygge i Kyrkslätt

"Lagstiftningen skapar mögelhus"

Nu slår aktörer inom byggnadsplanering larm.

Kvarnbackens skola i Borgå

Ventilationen i Borgåskolorna får kritik

Ventilationen i skolor och daghem i Borgå borde vara igång dygnet runt, också på veckoslut. Det anser MLL Nya Borgå. Det behövs inte om huset är friskt, svarar projektchef Tony Lökfors vid Borgå stad.

taklagsfest

Taklagsfest på Pellinge

Saneringen av Pellinge kursgård i Borgå har nu framskridit så långt att det var dags för taklagsfest på onsdagen. Se bildspelet!

Skolväska i skolan.

Peipon koulu saneras

Saneringen av den finska skolan Peipon koulu i Borgå börjar snart. Yttertaket och konstruktionerna i övre bjälklaget ska repareras.

Ingången till Grand

Rök utan eld i Grandhuset

Det heter ingen rök utan eld men det uttycket stämde inte på onsdag eftermiddag i Grandhuset i Borgå.

Ur tvn 20.10.2010

Helsingfors tävlar i energisnålt byggande

Ett höghus i Stensböle deltar i en internationell tävling för energisnålt byggande. Tävlingen ordnas i Cannes i samband med fastighetsmässan MIPIM.

Luftboven i Lypa hittad

Orsaken till den dåliga inneluften i Lyceiparkens skola i Borgå är nu klar.

Eva-Lotte Myrskog

Rödsö skola kan vara mögeldrabbad

Ännu en skola i Karleby kan ha drabbats av mögel. Både lärare och elever i Rödsö skola uppvisar symptom som snuva, hosta och ovanligt många sjukdagar. Nu ska provtagningar visa om byggnaden måste tömmas i höst.

Gamla Club 25 i Vasa

Resterna av Club 25 rivs på grund av rasrisken

Eftersläckningsarbetet på Rådhusgatan 25 i Vasa kommer troligen att pågå hela dagen. Resterna av byggnaden ska rivas senare i dag på grund av rasrisken. Räddningsverket uppmanar fortfarande boende i området att hålla fönster och ventilationssystem stängda.

Tysk kackerlacka (Blattella germanica).

Kackerlackor orsakade panik i USA

Panik utbröt i en långfärdsbuss på väg mot New York i USA då stora mängder kackerlackor plötsligt började välla in i fordonet. Kackerlackorna kom in i passagerarutrymmet från ventilationssystemet.

Stormossens reningsverk i Hangö

Ventilationsrör saknas i pump i Hangö

I Hangö har det skett ett misstag då förbindelseledningen mellan Lappvik och Stormossen blev färdig 2010. Det har lett till störningar i pumpstationen som hör till ledningen.