Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En stor lastbil kör förbi en plats där många cyklar står parkerade. Triangeltrafikmärke syns.

Raseborg har en lång önskelista för vägsatsningar - inga av dem finns med i NTM-centralens planer

Gång- och cykelvägar samt grundförbättringar på önskelistan.

En stor vit byggnad vid en asfalterad gata.

Daghemmet Rasebo i Ekenäs har sprickor i fasaden - ska repareras i sommar

Sprickor finns både på den västra och södra fasaden.

Plan för området kring Karis järnvägsbro

Så här ska Karis resecenter se ut när det är färdigt

Se också hur trafikmärkena ska placeras

En asfalterad väg med många hål

Kabbölevägen i Lovisa är hålig som en ost

Kabbölevägen är i dåligt skick.

Kommunfullmäktige i Korsholm.

Skolor och vägar engagerar i Korsholm – stort investeringspaket i budgeten 2018

Budgeten för 2018 innehåller rekordhöga investeringar.

Pernåvägen är gropig på flera avsnitt nära kyrkbyn.

Kristinestad vill att det satsas på vägarna

Staden har gjort lista på brådskande förbättringar.

Eldsvåda på Hongaisvägen 35 i Hirvensalo i Åbo.

Olycksutredningscentralen oroad över brandsäkerheten i byggnader

Trots rekommendationer har ingen förbättring skett.

Svartvit bild av en grusväg, med en vattenpöl i  mitten, och skog på var sida om vägen.

Oklart hur det går med det statliga stödet för enskilda vägar i framtiden

Nytt lagförslag på remissrunda delar åsikterna.

Torp-Frys farm i Ytteresse i Pedersöre

Kokeriplanerna i Ytteresse kräver bättre väg

Det kan bli tung trafik på liten skogsväg.

Vinterföre på riksåttan.

Lokalpolitiker ryter till om riksväg åtta

Man tar ställning till utlåtande om förbättring av vägen.

Wilhelmsdal i Ingå.

Renoveringen av Wilhelmsdal i Ingå kan skjutas upp

Det finns impregnering i golvet.

David Nordgren står intill korsningen med Kvevlaxvägen, Veikarsvägen och Riksväg 8

Kvevlaxkorsning irriterar trafikanter

Bygg en rondell! säger David Nordgren i Kvevlax, Korsholm.

Ekenäs daghem största investeringen i Raseborg

Katarinaskolans gymnastiksal och slöjdsal grundförbättras.

Många gator byggs om i Raseborg

Här kan du läsa om alla gatuinvesteringar i staden.

Tågskenor

Järnvägen förstärks ut till Vasklot

Trafikverket med. Stadens andel högst 650 000 euro.

Timo Onnela, hamnkapten i Kaskö

Kaskö förbises i österbottnisk trafikplan

Varken grundförbättring av järnvägen eller muddring av farleden i Kaskö finns med i Österbottens trafikplan för de närmatse åren. Hamnkaptenen tycker det känns bittert.

järnvägsräls i kaskö

Adress för bättre järnväg till Kaskö har öppnats

En adress för bättre järnväg mellan Seinäjoki och Kaskö har öppnats på adressit.com. Adressen kräver en grundförbättring av järnvägsbanan mellan städerna eftersom järnvägen spelar en stor roll för hela regionens utveckling.

Begagnad järnvägsräls till Kaskö

För 100 miljoner euro kan järnvägsförbindelsen mellan Kaskö och Seinäjoki grundförbättras. Priset är 25 procent lägre eftersom man planerar använda begagnad järnvägsräls.