Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Fem kvinnor som ser ut över en åker

Drömmen om ett ekologiskt äldreboende i Ekenäs tar ett steg vidare

Intresserade invånare och finansiärer finns.

Ett elementhus utvändigt som är nästan klart, bara taket fattas

Ingå kommun börjar marknadsföra tomterna på Västerbrinken

Det blir ingen ekoby på Västerbrinken.

Modell för hur ett bostadsområde skulle se ut. På bilden finns hus inritade och de står i en skogsdunge.

Bygget av ekologisk by i Ingå står stilla - företag gick i konkurs

Kommunstyrelsen måste behandla områdets framtid.

David Roxendal ute på sin gård i Dalarna.

Davids hem står på ett lastbilsflak

Han driver jordbruk på miljöns villkor.

Modell för hur ett bostadsområde skulle se ut. På bilden finns hus inritade och de står i en skogsdunge.

Ingå bygger en modern och ekologisk by

Bostadsområdet Västerbrinken börjar ta form.

Föreståndare Åsa Gottberg och styrelseordförande Filip Graeffe provsitter barnens stolar.

Rosengården i Ekenäs tillbaka där dagiset hör hemma

Steinerdaghemmet i Ekenäs har flyttat till Västerby.

Fritidsbostadsmässan i Kalajoki 2014

Ingå får ett ekologiskt bostadsområde

Företag vill bygga på 14 tomter i området.

Paul Lynch visar det blivande köket för Mikaelskolans lärare.

Mikaelskolan i Ekenäs får köksväggar av halm och lera

Steinerskolan i Ekenäs bygger kök av naturmaterial.

En geodetisk kupol, det vill säga ett hus som är byggt i kupolform av triangelformade delar.

Två ekologiska och energisnåla hus

Man kan bygga sitt bo på olika sätt – här är två av dem.

solpaneler

Nu satsar man på solvarma hus i Västnyland

Solpaneler kan bli en vanligare syn.

bild på Charlie Jespergaard.

Charlie bygger inga plasthus

Eko-orienterad gemenskap är danska Charlies livsstil.

Fiskodlingsanläggningen med växthus.

Bränsle, sallad och fisk - utsläppsfritt

Sik odlas i stora bassänger invid salladsodlingar i Nystad.

Cyklister och fotgängare påväg över en bro över älven i Umeå

Umeå kan bli miljöhuvudstad

Satsar stort på hållbarhet. Vasa ligger steget efter.

Mycket teknik som ska ge besökaren upplevelser.

Upplev naturen inne

Kvanthopp om Finlands naturcentrum Haltia.

Pappersmuggar och annat skräp i gatubilden.

Miljödag för mindre koldioxid

År 2030 år ska de västnyländska kommunerna knappt släppa ut koldioxid, men enligt Bromarv Marthorna lönar det sig inte att bygga ekologiskt i Finland.

Moderna skärgårdsbyar gick upp i rök

Projektet inleddes redan 2005 och då var planen att göra Skavarböle, Lindviken och Glosholmen i Borgå till tätt byggda, miljövänliga stugbyar. Vad hände sedan?

Biosfärområdet 20 år

Vår skärgård är inte tänkt att vara ett orört naturreservat utan Biosfärområdet försöker få människan och naturen att leva hand i hand så att man verkligen ska kunna tala om en levande skärgård.

Omakylä i Lojo, Harbonäsgatan 15

Nybyggda bostäder står tomma

I Lojo byggs ett nytt trähusområde med betoning på byagemenskap men hälften av de inflyttningsklara bostäderna står tomma.

Ur tvn 20.10.2010

Helsingfors tävlar i energisnålt byggande

Ett höghus i Stensböle deltar i en internationell tävling för energisnålt byggande. Tävlingen ordnas i Cannes i samband med fastighetsmässan MIPIM.

Pentti Okkonens hus i ekobyn.

Singsby ekoby byggs inte ut

Satsningen på en ekoby i Singsby, Korsholm blev en liten men lyckad satsning. På området står idag sex ekohus, vilket är betydligt färre än man ursprungligen räknade med. Nu planeras småhus på resten av området.

Hangöstyret: Nej till Herlins Tvärminnebyggen

Östersjöstiftelsens byggplaner i Tvärminne är för omfattande, anser stadsstyrelsen i Hangö. Herlin hade ansökt om undantagslov för att bygga flera byggnader i Kallvassa i Tvärminne.

Bild från Haltias naturcentrum

Idag öppnar naturcentret Haltia sina dörrar

Naturcentret i Noux i Esbo har samlat upplevelsen av hela Finlands natur under ett och samma tak.

Grön USA-vision invigd i Helsingfors

Energisnål teknik, hållbar utveckling och en diplomatisk strävan att förena folken. Det representerar helt enkelt en ny diplomati för vårt sekel, sade ambassadör Bruce Oreck vid invigningen av det nya innovationscentret vid USA-ambassaden i Helsingfors.

Foto: Yle/Patrik Enlund

Nollenergihus 2021

Från och med år 2021 ska alla nya byggnader i Finland uppfylla kriterierna för ”nästan nollenergihus”. De nya byggnormerna är en följd av ett EU-direktiv från år 2010.