Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kenneth Katter och Pia-Maria Lehtola sitter vid ett cafébord

Kenneth Katter: Helsingfors är Nordeuropas starkast växande stad

Kennerh Katter håller i det nyöppnade Sotheby´s i Finland.

Väinö Blomstedt

Art déco intar Amos Andersons konstmuseum

På Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors kan man i vår bekanta sig med en konstriktning som satte sina avtryck i den finländska konsten under första halvan av 1900-talet, nämligen Art déco - en konstriktning som uppstod i Frankrike under 1900-talets första år när man inom alla genrer började omtolka det klassiska kulturarvet. Sin största popularitet nådde stilen i 1920- och 1930-talets modernistiska atmosfär.

Vattentornet i Jakobstad måste repareras

Jakobstads vattentorn är i dåligt skick

Vattentornet i Jakobstad är i dåligt skick och måste renoveras. Konsulter har kontrollerat vattentornets skick och för närvarande är tornet omgärdat av ett staket eftersom det finns en viss rasrisk. Rappning kan ramla ner från tornets väggar.