Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Harry Backström, kyrkoherde i Väståbolands svenska församling, framför Pargas kyrka.

Harry S. Backström avgår som kyrkoherde i Väståboland

Backström säger att måttet är rågat

Birgitta Udd.

Fördomsfritt om tro på alphakvällar i Karis

Karis-Pojo svenska församling ordnar diskussioner om tro.

maria sten vid kyrkostyrelsen

Vid övergrepp drabbas många

Barn ska känna sig trygga i församlingen.

Votivskeppet och orgeln i Strömfors kyrka

Uppsägningen av Kirsi Oksanen var olaglig

Helsingfors förvaltningsdomstol har hävt beslutet.

Kyrkokors

Henrik Östman söker kaplanstjänsten i Jeppo

Arbetar som församlingspastor i Kronoby församling.

KSML: Församlingarna skär ner

Hälften av församlingarna låter bli att anställa vikarier.

det finns för mycket moralism

Spotlight: De heligas solidaritet

Vi håller helt på att lämna den perioden då det fanns rum för radikala upptäckande tankar proklamerar professorn i social etik, Jaana Hallamaa. Det här syns mycket klart i inställningen till aborter och abortrörelsen där de heliga totalt vill isolera sig från de syndiga och därför inte överhuvudtaget vill ha nånting med aborter att göra

Lärkkulla folkakademi i Karis.

Raunio och Lindström: Lärkkulla behövs

Både kyrkoherde Pentti Raunio i Karis-Pojo svenska församling och kyrkoherde Anders Lindström i Ekenäsnejdens svenska församling talar för att Borgå stift ska behålla Lärkkulla som stiftsgård trots att de geografiska avstånden i stiftet är stora och församlingarna har egna hus.

Gunnar Särs

"Att möta människor är det bästa med prästyrket"

Den första april går han formellt i pension, men kaplan Gunnar Särs har redan gjort sin sista egentliga arbetsdag på Vasa svenska församling. Då han nu ser tillbaka på åren som gått så är det med stor tacksamhet.

Trefaldighetskyrkan i Vasa.

Kyrkans anställda ska höra till kyrkan

I kyrkolagen står det att också administrativ personal ska höra till kyrkan och vara konfirmerade inom den evangelisk lutherska församlingen.

församlingarna ordnar tyst dag i Åbo domkyrka

Tystnadens dag i Åbo domkyrka

På lördag är det tystare än vanligt i Åbo domkyrka. Det är kyrkosamfälligheten som ordnar tyst meditation hela dagen. Kyrkoherde Nalle Öhman är en av ledarna under dagen.

Anders Ahlbäck och Björn Vikström.

"Manlighet borde diskuteras mer"

Enligt genusforskaren Anders Ahlbäck borde manlighet diskuteras mer. Ahlbäck gästade God Morgon Åboland på tisdagen tillsammans med biskop Björn Vikström. Båda var överens om att genusfrågor överlag borde diskuteras flitigare.

Peterskyrkan i Vatikanen.

Misstänkt pedofilbiskop försattes i husarrest

Vatikanen har försatt en tidigare ärkebiskop i husarrest på grund av misstankar om pedofili. Polske Józef Wesolowski misstänks för att ha köpt sex av barn då han var Vatikanens ambassadör i Dominikanska republiken.

Lappträsk kyrka

Lindgård blir herde för två församlingar

Lappträsk och Liljendal församlingar har valt Stina Lindgård till gemensam kyrkoherde.

Kaplan Kaj Andersson vid Vanda svenska församling.

Inomhusluften i nya utrymmen oroar anställda vid Vanda församling

Vanda svenska församling skall den här månaden lämna sina lokaler vid fuktskadade Dickursby kyrka. Men inte heller de nya utrymmena övertygar alla i personalen.

Kyrkoherde Johan Westerlund i Pojo svenska församling

Johan Westerlund valdes till kyrkoherde i Johannes församling

Församlingsrådet i Johannes församling beslöt enhälligt att utse enda sökanden, kyrkoherden i Pojo svenska församling Johan Westerlund, till ny kyrkoherde i Johannes församling. Han säger att han blev kontaktad av församlingsrådet för att söka tjänsten.

Dickursby kyrka

Kyrkans öde bromsar Dickursbyplanerna

Trots fullmäktiges beslut att riva den fuktskadade kyrkan i Dickursby kämpar stadsmuseet för att bevara den. När Dickursby byggs ut har allt annat ett datum förutom kyrkan.

Maria Björnberg-Enckell.

Församlingsrådet vid Johannes överrumplades av "förtroendekrisen"

Att den enda sökanden till tjänsten som kyrkoherde vid Johannes församling i Helsingfors drar tillbaka sin ansökan och hänvisar till att församlingsrådet inte stöder henne är konstigt. Det här anser flera medlemmar inom rådet och flera säger också att Lindgård vore ett bra val.

Per Stenberg

Domkapitlet föreslår Per Stenberg

Per Stenberg blir ny kyrkoherde i Karleby. Domkapitlet beslöt på onsdagen att gå på samma linje som församlingsrådet i Karleby och välja Stenberg. Protestlistan som en del församlingsmedlemmar har startat hade inte nått domkapitlet före mötet och därför tog man ingen ställning i den frågan.

Kyrkvaktmästare lär sig svenska i Karleby

Predikstol, nattvard och sidoskepp kanske inte hör till den vanliga grundkursen i svenska. Men för blivande kyrkvaktmästare är det viktigt att kunna prata om just sådant. Därför har 15 blivande kyrkvaktmästare kommit till Karleby för att språkbada.

Obs Debatt om mobbning - titta och läs chatten

Konflikterna inom Borgå stift avlöser varandra. Varför uppstår så inflammerade situationer inom församlingarna? Är kyrkan en dålig arbetsgivare eller brister det i ledarskapet?

Biskop Björn Vikström

Biskop Björn Vikström: Det mobbas inom församlingarna

Biskop Björn Vikström medger att det finns församlingar med riktigt dåligt arbetsklimat. Samtidigt beklagar han att det verkar som om stiftet inte gör något åt saken. - Jag förstår frustrationen över att det tar länge, men jag upplever inte att ingenting görs.

Dragsfjärds kyrka.

Församlingsmästaren med långa släktband till kyrkan

Jan-Olof Backas har inte arbetat så länge som församlingsmästare, men hans familj hade egen bänk i kyrkan och den gamla korskyrkan har hela alltid funnits i centrum av hans liv på olika sätt.

Lappträsk kyrka

Lappträsk och Liljendal delar kyrkoherde

Från och med februari har församlingarna gemensam kyrkoherde.

Sixten Ekstrand

Sixten Ekstrand lämnar Domkapitlet

Stiftsdekanen vid domkapitlet i Borgå stift - borgåbon Sixten Ekstrand - valdes på tisdag till ny direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet.

Karin Degerman

Karin Degerman är diakon

Diakonissan Karin Degerman jobbar för kyrkans socialetiska utveckling.

Åsa A Westerlund

Kyrkan synar ekonomin på grund av sparkrav

Över 300 000 människor har skrivit ut sig ur kyrkan via tjänsten eroakirkosta.fi. Utskrivningarna och det kärvare ekonomiska läget tvingar kyrkan att se över fastigheter, personal och verksamhet för att få ekonomin att gå ihop. Det är nu viktigare än någonsin att medlemmar berättar hurudan verksamhet de vill ha i den egna församlingen, säger Åsa A Westerlund, medlem i kyrkomötets ekonomiutskott.

Sjukhusprästen Ann-Sofi Storbacka

"Bort från fiendebilder - mot större förståelse"

Sjukhusprästen och familjeterapeuten Ann-Sofi Storbacka säger att de olika falangerna inom den evangelisk-lutherska kyrkan måste komma ur fiendebilderna - mot en större förståelse och tolerans. Det gäller att förstå hur den andra parten tänker - på ett mänskligt plan - och handla därefter, säger hon. Vilka tankar väcker intervjun? Kommentera gärna!

Harry S Backström trivs i Pargas

Å ena sidan liberal men å andra sidan konservativ. Så beskriver sig Väståbolands svenska församlings relativt nya kyrkoherde Harry S Backström.